Geografiske informasjons­systemer

Digitale kart får stadig nye bruksområder, og du kan velge mellom et stort antall systemer. Noen er overdimensjonerte, utdaterte og trege og koster en formue i lisensavgifter. Andre tilbyr en overforenklet løsning basert på Google Maps og binder deg til Googles vilkår og begrensninger.

La oss hjelpe deg å sette virksomheten på kartet! Vi bygger kartsystemer som er basert på fri programvare – et fullverdig alternativ som gir topp ytelse, reduserte kostnader og muligheten til å skreddersy løsningen til dine behov.

Dine fordeler:

  • Ingen dyre lisenskostnader
  • Rask og brukervennlig tjeneste
  • Tilpasset utseende og funksjonalitet
  • Sømløs integrasjon i din nettside

Kontaktpersoner

Johannes Stavland
Enhetsleder
Kenneth Rannem
Avdelingsleder
Andreas Rübner Johnsen

Noen av våre historier og prosjekter


Andre ting vi jobber med