Microsoft

Vi lager samfunns- og virksomhetskritiske løsninger for kunder i offentlig og privat sektor. Vi har web-baserte publikumsløsninger basert på .NET og Web API, mobile løsninger med Xamarin eller andre rammeverk som Cordoba i vår portefølje. I tillegg lager vi blant annet integrasjonsløsninger ved hjelp av BizTalk og samhandling med SharePoint eller Office 365.

Vi utnytter potensialet i Microsofts skyplattform Azure og rådgir og bistår våre kunder slik at de får best mulig forretningsverdi. For øvrig er vi godt investert i Microsofts produkter for kunstig intelligens, og vi følger godt med på utviklingen i Azure Machine Learning og Microsoft Cognitive Services.
 
Bouvets Microsoft-miljø har tro på smidig utvikling og kontinuerlige leveranser. Derfor står DevOps-tankegang sentralt hos våre konsulenter.

Kontaktpersoner

Noen av våre historier og prosjekter


Andre ting vi jobber med