Facebook Pixel

React

Kravet til grensesnitt og funksjoner i web- og mobil-applikasjoner blir stadig større i takt med digitalisering av både privat og offentlig sektor.

React er et JavaScript-bibliotek for utvikling av dynamiske brukergrensesnitt som har fått en stor utbredelse de siste årene. Det brukes og utvikles av Facebook og Instagram, og brukes av store selskaper verden over som et open-source rammeverk. I motsetning til andre rammeverk (f.eks. MVC og andre backend-alternativer) fokuserer React på grensesnittet og har også bibliotek for utvikling av «native» mobile applikasjoner.

Vi har et stort fagmiljø innen web-, mobil- og frontend-utvikling, og et av de største React-miljøene i landet.

Vi bruker React i flere løsninger bl.a. nettsider, fagapplikasjoner, mobilapplikasjoner, data-visualisering, dashboards osv.

Kontaktpersoner

Noen av våre historier og prosjekter


Andre ting vi jobber med