VR/AR

Vi har bygget Norges beste team på AR og VR. Teamet har tverrfaglig bakgrunn; fra spilldesign til regissørbakgrunn. Sammen med våre samarbeidspartnere lager vi banebrytende løsninger.

I Bouvet verdsetter vi riktig bruk av teknologi. Vi identifiserer, rådgir og utvikler løsninger kundene våre har behov for. Vi er opptatte av å være modige, og investere og ta sjanser selv om det ikke nødvendigvis gir en umiddelbar gevinst. På bakgrunn av dette startet vi i 2015 å investere i utvidet virkelighet, AR.  

Siden den gang, har vi lagt stein på stein og bygget et av Norges beste team på AR. Teamet har en svært tverrfaglig bakgrunn; fra spilldesign til regissørbakgrunn. Felles lager vi banebrytende og oppslukende løsninger for energi -og industribransjen.  

Bouvets arv handler om integrering, altså å knytte sammen bakenforliggende systemer. Dette åpner uante muligheter, med teknologi som AR og VR. Vi lager løsninger hvor data strømmes, hentes og integreres med allerede eksisterende systemer.  

AR og VR er tett beslektet, det er derfor naturlig at samme team jobber med VR. Teknologien, arbeidsmetodikken og verktøyene går igjen og er stort sett krysskompatible, selv om det er forskjellige devicer som brukes. Uansett handler det om det det samme - å identifisere hvilke utfordringer våre kunder har, og hvordan vi kan løse de. 

Kontaktpersoner

Victor Prestholm
Enhetsleder
Jeppe Aaker
Avdelingsleder

Noen av våre historier og prosjekter