DP-900 Microsoft Azure Data Fundamentals

Dager: 1

Pris: 9900

Kurskategori: Cloud

Underkategori: Microsoft Azure

In this course, students will learn the fundamentals of database concepts in a cloud environment, get basic skilling in cloud data services, and build their foundational knowledge of cloud data services within Microsoft Azure. Students will identify and describe core data concepts such as relational, non-relational, big data, and analytics, and explore how this technology is implemented with Microsoft Azure. They will explore the roles, tasks, and responsibilities in the world of data.

The students will explore relational data offerings, provisioning and deploying relational databases, and querying relational data through cloud data solutions with Microsoft Azure. They will explore non-relational data offerings, provisioning and deploying non-relational databases, and non-relational data stores with Microsoft Azure. Students will explore the processing options available for building data analytics solutions in Azure. They will explore Azure Synapse Analytics, Azure Databricks, and Azure HDInsight. Students will learn what Power BI is, including its building blocks and how they work together.

Audience 

The audience for this course is individuals who want to learn the fundamentals of database concepts in a cloud environment, get basic skilling in cloud data services, and build their foundational knowledge of cloud data services within Microsoft Azure.

 

Agenda

Module 1: Explore core data concepts

 • Explore core data concepts
 • Explore roles and responsiblities in the world of data
 • Describe concepts of relational data
 • Explore concepts of non-relational data
 • Explore concepts of data analytics

Module 2: Explore relational data in Azure

 • Explore relational data offerings in Azure
 • Explore provisioning and deploying relational database offerings in Azure
 • Query relational data in Azure

Module 3: Explore non-relational data in Azure

 • Explore non-relational data offerings in Azure
 • Explore provisioning and deploying non-relational data services on Azure
 • Manage non-relational data stores in Azure

Module 4: Explore modern data warehouse analytics in Azure

 • Examine components of a modern data warehouse
 • Explore data ingestion in Azure
 • Explore data storage and processing in Azure
 • Get started building with Power BI

Ønsker du å samle flere ansatte til et bedriftsinternt kurs?

Finner du ikke det helt optimale kurset eller kombinasjonen av kurs? Da ordner vi det - sammen. Vi kan tilrettelegge kurs slik at de inneholder akkurat det dere har behov for. Vi kan sette opp et helt nytt kurs, eller tilpasse eksisterende kurs og materiell. Flere medarbeidere kan selvfølgelig også samles til et eget felles kurs, for maksimal effektivitet. Ta kontakt med meg for et forslag til gjennomføring og et tilbud basert på deres behov.

Henrik Buzzi