Om Bouvet

Vi går foran og bygger fremtidens samfunn.
Sammen med våre kunder skaper Bouvet digitale løsninger med stor betydning for samfunnet.

Vår ambisjon er at vi skal være det mest troverdige konsulentselskapet med de mest fornøyde medarbeiderne og kundene.

Bildet viser Bouvetere i en arbeidssituasjon

Fag på tvers

Stadig flere oppdrag krever en tverrfaglig tilnærming. Vi setter sammen mennesker, verktøy og metoder i team som skaper helhetlige løsninger og resultater. Evnen til å jobbe tverrfaglig, er en viktig grunn til at mange kunder gir oss fornyet tillit. 

Nærhet til kunder og kunnskap

Nærhet til oppdragsgiverne er avgjørende for gode løsninger. Bouvet har 17 kontorer i Norge og Sverige, noe som setter oss i stand til å forstå kundens språk, kultur og forretning. Slik kan vi forankre og løse de fleste oppdrag lokalt.

Bærekraft

Som konsulentselskap kan vi bidra med vår digitale kompetanse og gjennomføringsevne slik at Bouvet, samfunnet, våre kunder og andre interessenter, sammen kan utvikle verden i riktig retning.

Les mer om vår tilnærming til bærekraft
Forside.jpg

De ansattes årsrapport 

Les våre ansattes betrakninger om året 2023.
Få et innblikk i alt fra faglige utfordringer og kommende trender til utenomkontorlige aktiviteter og sosiale sammenkomster.

Les rapporten her

 

Verdiene våre

Det er lett å tenke at verdier bare er fine ord, uten praktisk nytte. Ikke hos oss. For oss er det rett og slett identiteten vår.

Bli kjent med Bouvetidentiteten

Ledelsen

Ledelsen i Bouvet består av personer med lang erfaring fra konsulentbransjen, og flertallet har lang fartstid hos oss. 
Se hvem som sitter i ledelsen

Styret

Bouvets styre består av personer med bred bakgrunn fra teknologi, kommunikasjon og økonomi. 
Se hvem som sitter i styret