Facebook Pixel

Om Bouvet

Sammen med våre kunder skaper Bouvet digitale løsninger med stor betydning for samfunnet. Vi rekrutterer våre medarbeidere etter et sett verdier og ønsker at våre leveranser og kundeforhold også skal reflektere disse.

Bildet viser Bouvetere i en arbeidssituasjon
Illustrasjon av ansattes årsrapport for 2022

De ansattes årsrapport er tilbake! 

Les våre ansattes betrakninger om året som har gått. Få et innblikk i alt fra faglige utfordringer og kommende trender til utenomkontorlige aktiviteter og sosiale sammenkomster.

Les rapporten her

 

Noen av tjenestene våre

 • Systemutvikling 
 • Innsikt, analyse
 • Maskinlæring og styringsdata
 • Rådgivning
 • Prosjektledelse 
 • Brukeropplevelser og design 
 • Tjenestedesign og 
  optimalisering av prosesser 
 • Kommunikasjon
 • Samhandling og publiseringsløsninger 

Fag på tvers

Stadig flere oppdrag krever en tverrfaglig tilnærming. Vi setter sammen mennesker, verktøy og metoder i team som skaper helhetlige løsninger og resultater. Evnen til å jobbe tverrfaglig,
er en viktig grunn til at mange kunder gir oss fornyet tillit. 

 

Nærhet til kunder og kunnskap

Nærhet til oppdragsgiverne er avgjørende for gode løsninger. Bouvet har 17 kontorer i Norge og Sverige, noe som setter oss i stand til å forstå kundens språk, kultur og forretning. Slik kan vi forankre og løse de fleste oppdrag lokalt.

Verdiene våre

Det er lett å tenke at verdier bare er fine ord, uten praktisk nytte. Ikke hos oss. For oss er det rett og slett identiteten vår.

Bli kjent med Bouvetidentiteten

Vår visjon

Vi går foran og bygger fremtidens samfunn.

Vår ambisjon

Vi skal være det mest troverdige konsulentselskapet med de mest fornøyde medarbeiderne og kundene.

Ledelsen

Ledelsen i Bouvet består av personer med lang erfaring fra konsulentbransjen, og flertallet har lang fartstid hos oss. 
Se hvem som sitter i ledelsen

Styret

Bouvets styre består av personer med bred bakgrunn fra teknologi, kommunikasjon og økonomi. 
Se hvem som sitter i styret

Bærekraft

Som konsulentselskap kan vi bidra med vår digitale kompetanse og gjennomføringsevne slik at Bouvet, samfunnet, våre kunder og andre interessenter, sammen kan utvikle verden i riktig retning.

Les mer om vår tilnærming til bærekraft
Illustrasjon: Bouvet er 20 år og det feires med ballonger

Vi er 20 år i år

Her deler vi 20 år med historier, opplevelser, teknologiutvikling, tilpasningsdyktighet og spennende kunder og prosjekter.

Gå til jubileumssiden vår