Bouvet består av til sammen over 1 550 ingeniører, designere, tekstforfattere, økonomer, statsvitere, psykologer, pedagoger, matematikere og antropologer som bistår bedrifter og samfunnsaktører i alle bransjer.

Sammen leverer vi løsninger som bidrar til stabil energiforsyning, en mer effektiv offentlig sektor, sikrere banker, rikere medietilbud, bedre HMS i oljesektoren, mindre administrasjon i transportnæringen og bedre kundeopplevelser i varehandelen. Og mye mer.

Vi går foran og bygger fremtidens samfunn. Vi skal være det mest troverdige konsulentselskapet med de mest fornøyde medarbeiderne og kundene.

Fag på tvers

Stadig flere oppdrag krever en tverrfaglig tilnærming. Vi setter sammen mennesker, verktøy og metoder i team som skaper helhetlige løsninger og resultater. Evnen til å jobbe tverrfaglig, er en viktig grunn til at mange kunder gir oss fornyet tillit. 

Nærhet til kunder og kunnskap

Nærhet til oppdragsgiverne er avgjørende for gode løsninger. Bouvet har 13 kontorer i Norge og Sverige, noe som setter oss i stand til å forstå kundens språk, kultur og forretning. Slik kan vi forankre og løse de fleste oppdrag lokalt.

Vår visjon

Vi går foran og bygger fremtidens samfunn.

Vår ambisjon

Vi skal være det mest troverdige konsulentselskapet med de mest fornøyde medarbeiderne og kundene.

Få med deg dette

Historien om Bouvet og Bouvet-øya

Bouvets kultur og verdier er preget av denne skapelseshistorien. Selskapets unnfangelse skapte en jordnærhet, langsiktighet og felles forståelse om å bygge stein på stein i stedet for å basere seg på høytflyvende visjoner og luftslott. Det var også grunnen til at vi tok navnet fra den norske Bouvet-øya i Sør-Atlanteren – fordi den symboliserte et stødig landemerke i et opprørt farvann.

Les historien her

Samfunnsansvar og bærekraft

Bouvet er et av de største norskeide selskaper innenfor sin bransje og leverer tjenester til en rekke viktige samfunnsaktører.

Samlet medfører dette et betydelig ansvar for ansatte, kunder, eiere og samfunnet for øvrig. Måten vi håndterer samfunnsansvaret på har også en forretningsmessig side. En tydelighet rundt vårt samfunnsbidrag er med på å skape vårt omdømme. Et godt omdømme øker Bouvets muligheter til å tiltrekke seg nye medarbeidere og kunder slik at vi kan bidra med vår kompetanse for å dekke samfunnets behov for nåværende og kommende generasjoner. 

Organisasjonsnummer:

Bouvet ASA: 974 442 167
Bouvet Norge AS: 996 756 246
Bouvet er notert på Oslo børs

Sesam åpner muligheter og finner skatter

Bouvets datterselskap Sesam er spesialister på å hente og koble sammen data fra ulike kilder.
Sesam gjør det enkelt for virksomheter å samle og eie alle sine data, og gjennom økt innsikt skape bedre tjenester.