Om Bouvet

Sammen med våre kunder skaper Bouvet digitale løsninger med stor betydning for samfunnet. Vi rekrutterer våre medarbeidere etter et sett verdier og ønsker at våre leveranser og kundeforhold også skal reflektere disse.

Bouvets verdier

Noen av våre konsulenttjenester

  • Systemutvikling 
  • Innsikt, maskinlæring, analyse og styringsdata
  • Rådgivning og prosjektledelse 
  • Brukeropplevelser og design 
  • Tjenestedesign og optimalisering av prosesser 
  • Kommunikasjon
  • Samhandling- og publiseringsløsninger 

Fag på tvers

Stadig flere oppdrag krever en tverrfaglig tilnærming. Vi setter sammen mennesker, verktøy og metoder i team som skaper helhetlige løsninger og resultater. Evnen til å jobbe tverrfaglig,
er en viktig grunn til at mange kunder gir oss fornyet tillit. 

Nærhet til kunder og kunnskap

Nærhet til oppdragsgiverne er avgjørende for gode løsninger. Bouvet har 14 kontorer i Norge og Sverige, noe som setter oss i stand til å forstå kundens språk, kultur og forretning. Slik kan vi forankre og løse de fleste oppdrag lokalt.

Skjermbilde 2021-11-02 kl. 11.07.25

Historien om Bouvet

Bouvets kultur og verdier er preget av denne skapelseshistorien. 

Les historien her