Sammen med våre kunder skaper Bouvet digitale løsninger med stor betydning for samfunnet. Bouvet ønsker å være et verdibasert konsulentselskap. Vi rekrutterer våre medarbeidere etter et sett verdier og ønsker at våre leveranser og kundeforhold også skal reflektere disse.  

Våre konsulenttjenester omfatter blant annet følgende områder: 

  • Systemutvikling 
  • Rådgivning og prosjektledelse 
  • Brukeropplevelser og design 
  • Tjenestedesign og optimalisering av prosesser 
  • Kommunikasjon og publiseringsløsninger 
  • Innsikt, maskinlæring, analyse og styringsdata

Fag på tvers

Stadig flere oppdrag krever en tverrfaglig tilnærming. Vi setter sammen mennesker, verktøy og metoder i team som skaper helhetlige løsninger og resultater. Evnen til å jobbe tverrfaglig, er en viktig grunn til at mange kunder gir oss fornyet tillit. 

Nærhet til kunder og kunnskap

Nærhet til oppdragsgiverne er avgjørende for gode løsninger. Bouvet har 14 kontorer i Norge og Sverige, noe som setter oss i stand til å forstå kundens språk, kultur og forretning. Slik kan vi forankre og løse de fleste oppdrag lokalt.

Vår visjon

Vi går foran og bygger fremtidens samfunn.

Vår ambisjon

Vi skal være det mest troverdige konsulentselskapet med de mest fornøyde medarbeiderne og kundene.

Våre verdier

Her kan du bli kjent med våre verdier gjennom noen av våre ansatte

Samfunnsansvar og bærekraft

Bouvet er et av de største norskeide selskaper innenfor sin bransje og leverer tjenester til en rekke viktige samfunnsaktører.

Samlet medfører dette et betydelig ansvar for ansatte, kunder, eiere og samfunnet for øvrig. Måten vi håndterer samfunnsansvaret på har også en forretningsmessig side. En tydelighet rundt vårt samfunnsbidrag er med på å skape vårt omdømme. Et godt omdømme øker Bouvets muligheter til å tiltrekke seg nye medarbeidere og kunder slik at vi kan bidra med vår kompetanse for å dekke samfunnets behov for nåværende og kommende generasjoner.

Organisasjonsnummer:

Bouvet ASA: 974 442 167
Bouvet Norge AS: 996 756 246
Bouvet er notert på Oslo børs

Historien om Bouvet og Bouvet-øya

Bouvets kultur og verdier er preget av denne skapelseshistorien.

Les historien her

Sesam åpner muligheter og finner skatter

Bouvets datterselskap Sesam er spesialister på å hente og koble sammen data fra ulike kilder.
Sesam gjør det enkelt for virksomheter å samle og eie alle sine data, og gjennom økt innsikt skape bedre tjenester.