Om Bouvet

Sammen med våre kunder skaper Bouvet digitale løsninger med stor betydning for samfunnet. Vi rekrutterer våre medarbeidere etter et sett verdier og ønsker at våre leveranser og kundeforhold også skal reflektere disse.

Bouvets verdier

Noen av våre konsulenttjenester

  • Systemutvikling 
  • Innsikt, maskinlæring, analyse og styringsdata
  • Rådgivning og prosjektledelse 
  • Brukeropplevelser og design 
  • Tjenestedesign og optimalisering av prosesser 
  • Kommunikasjon
  • Samhandling- og publiseringsløsninger 

Fag på tvers

Stadig flere oppdrag krever en tverrfaglig tilnærming. Vi setter sammen mennesker, verktøy og metoder i team som skaper helhetlige løsninger og resultater. Evnen til å jobbe tverrfaglig,
er en viktig grunn til at mange kunder gir oss fornyet tillit. 

Nærhet til kunder og kunnskap

Nærhet til oppdragsgiverne er avgjørende for gode løsninger. Bouvet har 14 kontorer i Norge og Sverige, noe som setter oss i stand til å forstå kundens språk, kultur og forretning. Slik kan vi forankre og løse de fleste oppdrag lokalt.

Illustrasjonsbilde

Vår visjon

Vi går foran og bygger fremtidens samfunn.

Vår ambisjon

Vi skal være det mest troverdige konsulentselskapet med de mest fornøyde medarbeiderne og kundene.

Ledelsen

Ledelsen i Bouvet består av personer med lang erfaring fra konsulentbransjen, og flertallet har lang fartstid hos oss. 
Se hvem som sitter i ledelsen

Styret

Bouvets styre består av personer med bred bakgrunn fra teknologi, kommunikasjon og økonomi. 
Se hvem som sitter i styret

Historien om Bouvet

Bouvets kultur og verdier er preget av denne skapelseshistorien. 

Les historien her