Ansatte på ledersamling

Om Bouvet

Bouvet er et skandinavisk konsulentselskap som designer, utvikler, forvalter og gir råd om IT-løsninger og digital kommunikasjon. Bouvet er notert på Oslo Børs.

Historien til Bouvet

Bouvets kultur og verdier er preget av vår skapelseshistorie.

Historien om Bouvet og Bouvet-øya