Vi jobber med - Bouvet Norge

Vi jobber med

 

rådgivning, utvikling, design og forvaltning og skaper framtidsrettede løsninger i krysningspunktet mellom teknologi og kommunikasjon.

Vi jobber med alle bransjer og sektorer, alt fra energi, transport, helse, forsvar til offentlig sektor. Dette er viktig for oss for å leve etter vår visjon om å være med å bygge fremtidens samfunn.

 

Les mer om noen av bransjene vi jobber med 

Energibransjen

Sammen med våre kunder realiserer vi løsninger som bidrar til en langsiktig bærekraftig utvikling i vårt samfunn.

Les hva vi jobber med her

Forsvarssektoren

I tett samarbeid med Forsvaret og forsvarssektoren er vi med å modernisere og effektivisere samfunnskritiske systemer og oppgaver.

Les hva vi jobber med her

Havbruk

Sammen med våre kunder utvikler og forvalter vi løsninger som bidrar til et mer effektivt, digitalt og bærekraftig havbruk.

Les hva vi jobber med her

Helse og omsorg 

I Bouvet har vi bygget et sterkt fagmiljø innen e-helse på tvers av våre kontorer i Norge og Sverige. 

Les hva vi jobber med her

 

Industri

Sammen med våre kunder og partnere bruker vi vår kompetanse til å utvikle og forbedre fremtidens industri. 

Les hva vi jobber med her

Kultur- og næringsliv 

I tett samarbeid aktører i kultur- og næringslivet er vi med å digitalisere for bedre brukeropplevelser og en mer effektiv drift.

Les hva vi jobber med her

Transport 

Sammen med våre kunder leverer vi løsninger som gir bedre og mer tilpassede transporttjenester som er avgjørende for samfunnsutviklingen.

Les hva vi jobber med her