DSC_0175

Investor

Bouvet er et ledende skandinavisk konsulentselskap som leverer tjenester innenfor teknologi, kommunikasjon og virksomhetsstyring. Bouvet har over 1550 ansatte i 13 byer i Norge og Sverige. Bouvet leverer et integrert tjenestespekter bestående av utviklings- og rådgivningstjenester innenfor informasjonsteknologi, kommunikasjon og virksomhetsstyring. Bouvet har en solid kundebase bestående av store offentlige og private virksomheter.

Nøkkeltall 

 

MNOK

Jan-Mar 2020

Jan-Mar 2019

Helår 2019

Driftsinntekter 641,2 564,3 2 132,1
Driftsresultater(EBIT) 82,6 68,8 232,1
Periodens resultat 64,7 53,4 180,1
Antall ansatte (periodens slutt) 1 575 1 405 1 557
Resultat pr. utestående aksje 6,31 5,21 17,61 
Utvannet resultat pr. aksje 6,24 5,16 17,44 
EBIT-margin 12,9% 12,2%  10,9%

Aksjeinformasjon

Største aksjonærer

VIRTUS KAR INTERNATIONAL SMALL-CAP 9.5%
VARNER KAPITAL AS 8.0%
STENSHAGEN INVEST AS 5.7%
FOLKETRYGDFONDET 4.5%
VERDIPAPIRFOND ODIN NORDEN 4.4%
HURUM SVERRE FINN 3.8%
VERDIPAPIRFONDET NORDEA AVKASTNING 3.0%
MP PENSJON PK 2.8%
STUBØ ERIK 2.0%
VEVLEN GÅRD AS 2.0%
VERDIPAPIRFONDET NORDEA KAPITAL 1.8%
UBS SWITZERLAND AG 1.8%
STATE STREET BANK AND TRUST COMP 1.3%
VERDIPAPIRFOND ODIN NORGE 1.2%
STOREBRAND NORGE I VERDIPAPIRFOND 1.1%
ERIKSEN-VOLLE ANDERS 1.0%
VERDIPAPIRFONDET NORDEA NORGE PLUS 0.9%
TELENOR PENSJONSKASSE 0.9%
KLP AKSJENORGE INDEKS 0.9%
RADIG NILS-HÅKAN 0.7%

Rapporter og presentasjoner

Finanskalender

25. februar 2020: Resultater for 4. kvartal 2019 og foreløpige resultater for 2019

24. april 2020: Årsrapport regnskapsår 2019

19. mai 2020: Resultat for 1. kvartal 2020
25. august 2020: Resultat for 2. kvartal 2020
10. november 2020: Resultat for 3. kvartal 2020
19. februar 2021: Resultater for 4. kvartal 2020

For kvartalspresentasjonen for 1. kvartal vil denne holdes via webcast kl 11:00: events.webcast.no/bouvet/6qigXPtK6LVvgSoyFBeX/x78UVSUHldDS1plY7vpb

Presentasjon av kvartalsresultatene vil være tilgjengelig under Rapporter og presentasjoner fra presentasjonsdagene.

Ordinær generalforsamling vil bli avholdt 20. mai 2020.

Selskapet forbeholder seg retten til å endre datoene på et senere tidspunkt.

Policies

IR-policy

For at markedsaktørene skal kunne danne seg et best mulig bilde av Bouvet kommuniserer selskapet åpent om forhold som er relevant for selskapets finansielle stilling og fremtidige utvikling. Informasjonen skal gis til rett tid, og den skal være presis og tilstrekkelig utfyllende.

Kurssensitiv informasjon gis samtidig til markedet gjennom meldingssystemet ved Oslo Børs.

Kontaktpersoner

Økonomidirektør er selskapets primære talsmann når det gjelder finansiell informasjon, slik som kvartals- og årsrapporter. Når det gjelder øvrige saker, slik som vesentlige kontraktsinngåelser og andre kurssensitive opplysninger er kommunikasjonssjef den primære kontaktperson. Øvrig ledelse i Bouvet vil kunne benyttes som talsmenn i spesielle saker når det er hensiktsmessig.

Guidance

Bouvet offentliggjør ikke prognoser for nøkkeltall for kommende perioder, men baserer kommentarer på en forventet generell markedsutvikling.

Eierstyring og selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse er beskrevet i dette PDF-dokumentet.

Finanskontakter

Erik Stubø, CFO
Tlf: + 47 23 40 60 31
E-post: erik.stubo@bouvet.no

Meglerhus som følger Bouvet

ABG Sundal Collier ASA

Aksel Engebakken
Tlf: (+47) 22 01 61 11
E-mail : aksel.engebakken@abgsc.no

SpareBank 1 Markets AS 

Petter Kongslie
Equity Analyst

Tlf. dir.: (+47) 24 14 74 96
Mob.   : (+47) 98 41 10 80
E-mail : petter.kongslie@sb1markets.no

Kepler Cheuvreux

Emil Johannessen
Equity Research Analyst

Tlf: (+47) 23 13 90 85

E-mail : ejohannessen@Keplercheuvreux.com