Investor

Bouvet er et ledende skandinavisk konsulentselskap som leverer tjenester innenfor teknologi, kommunikasjon og virksomhetsstyring. Bouvet har over 2 000 ansatte i 16 kontorer i Norge og Sverige. Bouvet leverer et integrert tjenestespekter bestående av utviklings- og rådgivningstjenester innenfor informasjonsteknologi, kommunikasjon og virksomhetsstyring. Bouvet har en solid kundebase bestående av store offentlige og private virksomheter.

Nøkkeltall

 

MNOK

ARP-JUN 2023

ARP-JUN 2022

Helår 2022

Driftsinntekter833,0729,03085,5
Driftsresultater(EBIT)89,089,2401,7
Periodens resultat69,469,8316,3
Antall ansatte (periodens slutt)215919122041
Resultat pr. utestående aksje0,670,683,06
Utvannet resultat pr. aksje0,660,663,00 
EBIT-margin10,7%12,2% 13,0%

Aksjeinformasjon

Rapporter og presentasjoner

Finanskalender

30. august 2023: Halvårsrapport 2023

9. november 2023: Resultat for 3. kvartal 2023

16. februar 2024: Resultater for 4. kvartal 2023 og foreløpige resultater for 2023

Presentasjon av kvartalsresultatene vil være tilgjengelig under Rapporter og presentasjoner fra presentasjonsdagene.

Kvartalspresentasjonene vil bli holdt i selskapets lokaler i Sørkedalsveien 8 kl 8:30. Språk vil være på norsk. Lenke til webcast kommer her. 

Selskapet forbeholder seg retten til å endre datoene på et senere tidspunkt.

Policies

IR-policy

For at markedsaktørene skal kunne danne seg et best mulig bilde av Bouvet kommuniserer selskapet åpent om forhold som er relevant for selskapets finansielle stilling og fremtidige utvikling. Informasjonen skal gis til rett tid, og den skal være presis og tilstrekkelig utfyllende.

Kurssensitiv informasjon gis samtidig til markedet gjennom meldingssystemet ved Oslo Børs.

Kontaktpersoner

Finansdirektør er selskapets primære talsmann når det gjelder finansiell informasjon, slik som kvartals- og årsrapporter. Når det gjelder øvrige saker, slik som vesentlige kontraktsinngåelser og andre kurssensitive opplysninger er kommunikasjonssjef den primære kontaktperson. Øvrig ledelse i Bouvet vil kunne benyttes som talsmenn i spesielle saker når det er hensiktsmessig.

Guidance

Bouvet offentliggjør ikke prognoser for nøkkeltall for kommende perioder, men baserer kommentarer på en forventet generell markedsutvikling. 

Eierstyring og selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse er beskrevet i dette PDF-dokumentet.

Finanskontakter

Trude Hole, CFO
Tlf: + 47 977 10 344
E-post: [email protected]

Meglerhus som følger Bouvet

ABG Sundal Collier ASA

Eirik Thune Øritsland
Tlf: (+47) 22 01 61 40
E-mail : [email protected]

SpareBank 1 Markets AS 

Petter Kongslie
Equity Analyst

Tlf. dir.: (+47) 24 14 74 96
Mob.  : (+47) 98 41 10 80
E-mail : [email protected]

Kepler Cheuvreux

Håkon Melgård Nelson
Equity Research Analyst

Tlf. dir.: (+47) 23 13 90 73

E-mail : [email protected]

Pareto Securities AS 

Fridtjof Semb Fredricsson
Equity Research

Tlf. dir.: (+47) 24 13 21 49
Mob.  : (+47) 97 64 85 33
E-mail : [email protected]

Olav Rødevand
Equity Research

Tlf. dir.: (+47) 22 87 87 00
Mob.  : (+47) 92 29 63 34
E-mail : [email protected]

Bouvets årsrapport 2022

2022 har vært et meget sterkt år for Bouvet. Konsernet har levert sterk vekst i antall medarbeidere, omsetning og resultat.

Se årsrapporten her