DSC_0175

Investor

Bouvet er et ledende skandinavisk konsulentselskap som leverer tjenester innenfor teknologi, kommunikasjon og virksomhetsstyring. Bouvet har over 1350 ansatte i 13 byer i Norge og Sverige. Bouvet leverer et integrert tjenestespekter bestående av utviklings- og rådgivningstjenester innenfor informasjonsteknologi, kommunikasjon og virksomhetsstyring. Bouvet har en solid kundebase bestående av store offentlige og private virksomheter.

Nøkkeltall

 

MNOK

Jul-Sep 2018

Jul-Sep 2017

Helår 2017

Driftsinntekter 395,4 344,2 1607,4
Driftsresultater(EBIT) 20,1 17,1 144,1
Periodens resultat 15,4 12,5 112,0
Antall ansatte (periodens slutt) 1 342 1 211 1 215
Resultat pr. utestående aksje 1,52 1,23 10,92 
Utvannet resultat pr. aksje 1,51 1,22 10,79 
EBIT-margin 5,1% 5,0 % 9,0%

Børsmeldinger

Aksjeinformasjon

Største aksjonærer

VARNER KAPITAL AS 10.4%
VPF NORDEA AVKASTNING 9.5%
STENSHAGEN INVEST AS 7.2%
VIRTUS KAR INTERNATIONAL SMALL-CAP 7.0%
HURUM SVERRE FINN 5.0%
MP PENSJON PK 4.9%
VEVLEN GÅRD AS 4.4%
STUBØ ERIK 2.3%
UBS SWITZERLAND AG 2.0%
SIX SIS AG 2.0%
VPF NORDEA KAPITAL 1.6%
STOREBRAND NORGE I VERDIPAPIRFOND 1.6%
TELENOR PENSJONSKASSE 1.5%
STATE STREET BANK AND TRUST COMP 1.1%
VOLLE ANDERS 1.1%
DYVI INVEST AS 1.0%
VERDIPAPIRFONDET NORDEA NORGE PLUS 0.8%
RADIG NILS-HÅKAN 0.7%
STOREBRAND VEKST VERDIPAPIRFOND 0.7%
SVENDSEN PAUL HALLAN 0.7%

Rapporter og presentasjoner

Finanskalender

26. februar 2019: Resultater for 4. kvartal 2018 og foreløpige resultater for 2018

26. april 2019: Årsrapport regnskapsår 2018

15. mai 2019: Resultat for 1. kvartal 2019
22. august 2019: Resultat for 2. kvartal 2019
7. november 2019: Resultat for 3. kvartal 2019
25. februar 2020: Resultater for 4. kvartal 2019

Kvartalspresentasjonene vil alle være i Bouvets lokaler på Majorstua, Sørkedalsveien 8, klokken 08:30. 

Presentasjon av kvartalsresultatene vil være tilgjengelig under Rapporter og presentasjoner fra presentasjonsdagene.

Ordinær generalforsamling vil bli avholdt 22. mai 2019.

Selskapet forbeholder seg retten til å endre datoene på et senere tidspunkt.

Policies

IR-policy

For at markedsaktørene skal kunne danne seg et best mulig bilde av Bouvet kommuniserer selskapet åpent om forhold som er relevant for selskapets finansielle stilling og fremtidige utvikling. Informasjonen skal gis til rett tid, og den skal være presis og tilstrekkelig utfyllende.

Kurssensitiv informasjon gis samtidig til markedet gjennom meldingssystemet ved Oslo Børs.

Kontaktpersoner

Økonomidirektør er selskapets primære talsmann når det gjelder finansiell informasjon, slik som kvartals- og årsrapporter. Når det gjelder øvrige saker, slik som vesentlige kontraktsinngåelser og andre kurssensitive opplysninger er kommunikasjonssjef den primære kontaktperson. Øvrig ledelse i Bouvet vil kunne benyttes som talsmenn i spesielle saker når det er hensiktsmessig.

Guidance

Bouvet offentliggjør ikke prognoser for nøkkeltall for kommende perioder, men baserer kommentarer på en forventet generell markedsutvikling.

Eierstyring og selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse er beskrevet i dette PDF-dokumentet.

Finanskontakter

Erik Stubø, CFO
Tlf: + 47 23 40 60 31
E-post: erik.stubo@bouvet.no

Meglerhus som følger Bouvet

ABG Sundal Collier ASA

Aksel Engebakken
Tlf: +47 22 01 61 11
E-post: aksel.engebakken@abgsc.no