DSC_0175

Investor

Bouvet er et ledende skandinavisk konsulentselskap som leverer tjenester innenfor teknologi, kommunikasjon og virksomhetsstyring. Bouvet har over 1300 ansatte i 14 byer i Norge og Sverige. Bouvet leverer et integrert tjenestespekter bestående av utviklings- og rådgivningstjenester innenfor informasjonsteknologi, kommunikasjon og virksomhetsstyring. Bouvet har en solid kundebase bestående av store offentlige og private virksomheter.

Nøkkeltall

MNOK

Apr-Jun 2018

Apr-Jun 2017

Helår 2017

Driftsinntekter 453,7 385,7 1607,4
Driftsresultater(EBIT) 55,7 36,8 144,1
Periodens resultat 42,9 28,3 112,0
Antall ansatte (periodens slutt) 1 304 1 166 1 215
Resultat pr. utestående aksje 4,23 2,75 10,92 
Utvannet resultat pr. aksje 4,19 2,72 10,79 
EBIT-margin 12,3 % 9,5 % 9,0%

Børsmeldinger

Aksjeinformasjon

Største aksjonærer

VARNER KAPITAL AS 10.4%
VPF NORDEA AVKASTNING 9.6%
STENSHAGEN INVEST AS 7.2%
HURUM SVERRE FINN 5.0%
MP PENSJON PK 4.9%
VIRTUS KAR INTERNATIONAL SMALL-CAP 4.5%
VEVLEN GÅRD AS 4.4%
PROTECTOR FORSIKRING ASA 3.1%
STUBØ ERIK 2.3%
UBS SWITZERLAND AG 2.0%
SIX SIS AG 1.9%
STOREBRAND NORGE I VERDIPAPIRFOND 1.7%
TELENOR PENSJONSKASSE 1.5%
VPF NORDEA KAPITAL 1.4%
VOLLE ANDERS 1.2%
DYVI INVEST AS 1.2%
STATE STREET BANK AND TRUST COMP 1.0%
BOUVET ASA 0.9%
STOREBRAND VEKST VERDIPAPIRFOND 0.8%
RADIG NILS-HÅKAN 0.7%

Rapporter og presentasjoner

Finanskalender

16. februar 2018: Resultater for 4. kvartal 2017 og foreløpige resultater for 2017
16. mai 2018: Resultat for 1. kvartal 2018
24. august 2018: Resultat for 2. kvartal 2018
14. november 2018: Resultat for 3. kvartal 2018
26. februar 2019: Resultater for 4. kvartal 2018

Kvartalspresentasjonene vil alle være i Bouvets lokaler på Majorstua, Sørkedalsveien 8, klokken 08:30. 

Presentasjon av kvartalsresultatene vil være tilgjengelig under Rapporter og presentasjoner fra presentasjonsdagene.

Ordinær generalforsamling vil bli avholdt 24. mai 2018.

Selskapet forbeholder seg retten til å endre datoene på et senere tidspunkt.

Policies

IR-policy

For at markedsaktørene skal kunne danne seg et best mulig bilde av Bouvet kommuniserer selskapet åpent om forhold som er relevant for selskapets finansielle stilling og fremtidige utvikling. Informasjonen skal gis til rett tid, og den skal være presis og tilstrekkelig utfyllende.

Kurssensitiv informasjon gis samtidig til markedet gjennom meldingssystemet ved Oslo Børs.

Kontaktpersoner

Økonomidirektør er selskapets primære talsmann når det gjelder finansiell informasjon, slik som kvartals- og årsrapporter. Når det gjelder øvrige saker, slik som vesentlige kontraktsinngåelser og andre kurssensitive opplysninger er kommunikasjonssjef den primære kontaktperson. Øvrig ledelse i Bouvet vil kunne benyttes som talsmenn i spesielle saker når det er hensiktsmessig.

Guidance

Bouvet offentliggjør ikke prognoser for nøkkeltall for kommende perioder, men baserer kommentarer på en forventet generell markedsutvikling.

Eierstyring og selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse er beskrevet i dette PDF-dokumentet.

Finanskontakter

Erik Stubø, CFO
Tlf: + 47 23 40 60 31
E-post: erik.stubo@bouvet.no

Meglerhus som følger Bouvet

ABG Sundal Collier ASA

Aksel Engebakken
Tlf: +47 22 01 61 11
E-post: aksel.engebakken@abgsc.no

Beringer Finance

Nicoleta Rosu
Tlf: +47 486 83 152
E-post: nicoleta.rosu@beringerfinance.com