DSC_0175

Investor

Bouvet er et ledende skandinavisk konsulentselskap som leverer tjenester innenfor teknologi, kommunikasjon og virksomhetsstyring. Bouvet har over 1500 ansatte i 13 byer i Norge og Sverige. Bouvet leverer et integrert tjenestespekter bestående av utviklings- og rådgivningstjenester innenfor informasjonsteknologi, kommunikasjon og virksomhetsstyring. Bouvet har en solid kundebase bestående av store offentlige og private virksomheter.

Nøkkeltall 

 

MNOK

Jul-Sep 2019

Jul-Sep 2018

Helår 2018

Driftsinntekter 460,9 395,4 1846,7
Driftsresultater(EBIT) 32,6 20,1 191,6
Periodens resultat 25,7 15,4 150,5
Antall ansatte (periodens slutt) 1 545 1 342 1 369
Resultat pr. utestående aksje 2,52 1,52 14,80 
Utvannet resultat pr. aksje 2,49 1,51 14,66 
EBIT-margin 7,1% 5,1%  10,4%

Aksjeinformasjon

Største aksjonærer

VARNER KAPITAL AS 10.4%
VIRTUS KAR INTERNATIONAL SMALL-CAP 10.1%
STENSHAGEN INVEST AS 7.2%
VERDIPAPIRFONDET NORDEA AVKASTNING 5.1%
HURUM SVERRE FINN 4.8%
VEVLEN GÅRD AS 4.4%
MP PENSJON PK 4.3%
STUBØ ERIK 2.3%
UBS SWITZERLAND AG 2.0%
VERDIPAPIRFONDET NORDEA KAPITAL 1.7%
STOREBRAND NORGE I VERDIPAPIRFOND 1.6%
TELENOR PENSJONSKASSE 1.4%
STATE STREET BANK AND TRUST COMP 1.3%
VOLLE ANDERS 1.1%
DYVI INVEST AS 1.0%
VERDIPAPIRFONDET NORDEA NORGE PLUS 0.8%
EMPLOYEES RETIR SYSTEM OF TEXAS 0.8%
RADIG NILS-HÅKAN 0.7%
SVENDSEN PAUL HALLAN 0.7%
SIX SIS AG 0.7%

Rapporter og presentasjoner

Finanskalender

26. februar 2019: Resultater for 4. kvartal 2018 og foreløpige resultater for 2018

26. april 2019: Årsrapport regnskapsår 2018

15. mai 2019: Resultat for 1. kvartal 2019
22. august 2019: Resultat for 2. kvartal 2019
7. november 2019: Resultat for 3. kvartal 2019
25. februar 2020: Resultater for 4. kvartal 2019

Kvartalspresentasjonene vil alle være i Bouvets lokaler på Majorstua, Sørkedalsveien 8, klokken 08:30. 

Presentasjon av kvartalsresultatene vil være tilgjengelig under Rapporter og presentasjoner fra presentasjonsdagene.

Ordinær generalforsamling vil bli avholdt 22. mai 2019.

Selskapet forbeholder seg retten til å endre datoene på et senere tidspunkt.

Policies

IR-policy

For at markedsaktørene skal kunne danne seg et best mulig bilde av Bouvet kommuniserer selskapet åpent om forhold som er relevant for selskapets finansielle stilling og fremtidige utvikling. Informasjonen skal gis til rett tid, og den skal være presis og tilstrekkelig utfyllende.

Kurssensitiv informasjon gis samtidig til markedet gjennom meldingssystemet ved Oslo Børs.

Kontaktpersoner

Økonomidirektør er selskapets primære talsmann når det gjelder finansiell informasjon, slik som kvartals- og årsrapporter. Når det gjelder øvrige saker, slik som vesentlige kontraktsinngåelser og andre kurssensitive opplysninger er kommunikasjonssjef den primære kontaktperson. Øvrig ledelse i Bouvet vil kunne benyttes som talsmenn i spesielle saker når det er hensiktsmessig.

Guidance

Bouvet offentliggjør ikke prognoser for nøkkeltall for kommende perioder, men baserer kommentarer på en forventet generell markedsutvikling.

Eierstyring og selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse er beskrevet i dette PDF-dokumentet.

Finanskontakter

Erik Stubø, CFO
Tlf: + 47 23 40 60 31
E-post: erik.stubo@bouvet.no

Meglerhus som følger Bouvet

ABG Sundal Collier ASA

Aksel Engebakken
Tlf: (+47) 22 01 61 11
E-mail : aksel.engebakken@abgsc.no

SpareBank 1 Markets AS 

Petter Kongslie
Equity Analyst

Tlf. dir.: (+47) 24 14 74 96
Mob.   : (+47) 98 41 10 80
E-mail : petter.kongslie@sb1markets.no

Kepler Cheuvreux

Emil Johannessen
Equity Research Analyst

Tlf: (+47) 23 13 90 85

E-mail : ejohannessen@Keplercheuvreux.com