Bouvet er et ledende skandinavisk konsulentselskap som leverer tjenester innenfor teknologi, kommunikasjon og virksomhetsstyring. Bouvet har over 1650 ansatte i 14 byer i Norge og Sverige. Bouvet leverer et integrert tjenestespekter bestående av utviklings- og rådgivningstjenester innenfor informasjonsteknologi, kommunikasjon og virksomhetsstyring. Bouvet har en solid kundebase bestående av store offentlige og private virksomheter.

Nøkkeltall 

 

MNOK

Okt-Des 2020

Okt-Des 2019

Helår 2019

Driftsinntekter 645,6 588,5 2 132,1
Driftsresultater(EBIT) 91,6 71,4 232,1
Periodens resultat 69,1 54,6 180,1
Antall ansatte (periodens slutt) 1 656 1 557 1 557
Resultat pr. utestående aksje 6,74 5,34 17,61 
Utvannet resultat pr. aksje 6,66 5,29 17,44 
EBIT-margin 14,2% 12,1%  10,9%

Aksjeinformasjon

Største aksjonærer

FOLKETRYGDFONDET 7.3%
THE BANK OF NEW YORK MELLON 7.3%
VARNER KAPITAL AS 6.8%
STENSHAGEN INVEST AS 5.2%
VERDIPAPIRFOND ODIN NORDEN 4.4%
HURUM SVERRE FINN 3.8%
VERDIPAPIRFONDET NORDEA AVKASTNING 2.8%
MP PENSJON PK 2.6%
STUBØ ERIK 2.0%
VERDIPAPIRFONDET NORDEA KAPITAL 1.9%
UBS SWITZERLAND AG 1.7%
VERDIPAPIRFONDET FIRST VERITAS 1.6%
VEVLEN GÅRD AS 1.6%
VERDIPAPIRFOND ODIN NORGE 1.2%
VERDIPAPIRFONDET NORDEA NORGE PLUS 1.1%
STATE STREET BANK AND TRUST COMP 1.1%
ERIKSEN-VOLLE ANDERS 1.0%
STATE STREET BANK AND TRUST COMP 0.9%
TELENOR PENSJONSKASSE 0.9%
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE IN 0.8%

Rapporter og presentasjoner

Finanskalender

19. februar 2021: Resultater for 4. kvartal 2020 og foreløpige resultater for 2020

Presentasjonen er tilgjengelig på webcast: https://iframe.dacast.com/b/181224/f/1029472

23. april 2021: Årsrapport regnskapsår 2020

20. mai 2021: Resultat for 1. kvartal 2021
25. august 2021: Halvårsrapport 2021
10. november 2021: Resultat for 3. kvartal 2021

Presentasjon av kvartalsresultatene vil være tilgjengelig under Rapporter og presentasjoner fra presentasjonsdagene.

Selskapet forbeholder seg retten til å endre datoene på et senere tidspunkt.

Policies

IR-policy

For at markedsaktørene skal kunne danne seg et best mulig bilde av Bouvet kommuniserer selskapet åpent om forhold som er relevant for selskapets finansielle stilling og fremtidige utvikling. Informasjonen skal gis til rett tid, og den skal være presis og tilstrekkelig utfyllende.

Kurssensitiv informasjon gis samtidig til markedet gjennom meldingssystemet ved Oslo Børs.

Kontaktpersoner

Økonomidirektør er selskapets primære talsmann når det gjelder finansiell informasjon, slik som kvartals- og årsrapporter. Når det gjelder øvrige saker, slik som vesentlige kontraktsinngåelser og andre kurssensitive opplysninger er kommunikasjonssjef den primære kontaktperson. Øvrig ledelse i Bouvet vil kunne benyttes som talsmenn i spesielle saker når det er hensiktsmessig.

Guidance

Bouvet offentliggjør ikke prognoser for nøkkeltall for kommende perioder, men baserer kommentarer på en forventet generell markedsutvikling.

Eierstyring og selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse er beskrevet i dette PDF-dokumentet.

Finanskontakter

Erik Stubø, CFO
Tlf: + 47 23 40 60 31
E-post: erik.stubo@bouvet.no

Meglerhus som følger Bouvet

ABG Sundal Collier ASA

Aksel Engebakken
Tlf: (+47) 22 01 61 11
E-mail : aksel.engebakken@abgsc.no

SpareBank 1 Markets AS 

Petter Kongslie
Equity Analyst

Tlf. dir.: (+47) 24 14 74 96
Mob.   : (+47) 98 41 10 80
E-mail : petter.kongslie@sb1markets.no

Kepler Cheuvreux

Lars Peder Kallar Devold 
Equity Research Analyst

Tlf. dir.: (+47) 23 13 90 76
Mob.   : (+47) 91 85 35 95

E-mail : lkallar@keplercheuvreux.com

Pareto Securities AS 

Fridtjof Send Fredricsson
Equity Research

Tlf. dir.: (+47) 24 13 21 49
Mob.   : (+47) 97 64 85 33
E-mail : fridtjof.semb.fredricsson@paretosec.com

Olav Rødevand
Equity Research

Tlf. dir.: (+47) 22 87 87 00
Mob.   : (+47) 92 29 63 34
E-mail : olav.rodevand@paretosec.com