I Bouvet venter nemlig fagutfordringene på deg, sammen med kunder som tør gi deg ansvar, og kollegaer som ønsker å se deg på ditt beste. Det betyr at du får stor frihet i hverdagen, at du kan være deg selv – og at du blir utfordret og satt krav til.
 
Det betyr også at du kan utfordre og sette krav tilbake, for alt handler om gode individer i samspill. Hos oss vil du jobbe og utvikle deg i et uformelt og høykompetent miljø med stort fokus på kompetansedeling – og på fellesskapet vi faktisk utgjør. Vi jobber sammen, vi leverer sammen, og vi lykkes sammen. Vi håper du vil lykkes, sammen med oss. 

arbeidsglede

Vi tilbyr deg mer enn en arbeidsplass

 

Faglig utvikling og mulighet til å påvirke egen hverdag

Selv om du er utleid konsulent, er du ikke alene. Vi gir vi deg tett faglig oppfølging og mulighet til å delta i faglige fellesskap og -arrangementer i egen og andres regi. Vi tilbyr også skreddersydde opplæringsløp, og gir deg mulighet til å påvirke hva slags prosjekter du deltar i og hva slags roller du har i dem, slik at du kan utvikle deg i den retningen du vil.

Spennende kunder og viktige prosjekter

Hos oss får du oppgaver som er faglig utfordrende, i prosjekter som veldig ofte påvirker langt flere enn oppdragsgiveren. Vi hjelper kort sagt noen av Norges største private og offentlige bedrifter med å utvikle digitale løsninger som gjør hverdagen bedre.

DSC_1136

Famile og fritid

Samtidig respekterer vi at fritid er viktig for oss alle. Vi praktiserer derfor fleksitid, og står du på litt ekstra i perioder, får du selvsagt betalt for timene du legger ned og mulighet for avspasering.

Godt og sosialt miljø

I Bouvet kan du delta i de mange mer eller mindre organiserte klubbene som spiller squash, sjakk eller i band, som sykler, løper eller brygger øl – og du vil bli invitert på mange store og små festligheter, fra uoffisielle temakvelder til den store årlige Uavhengighetsturen, et arrangement verdt en kontraktsignatur alene

Vi jobber hardt, og vi jobber sammen

Derfor har vi ikke prestasjonsbasert lønn og individuelle bonuser, men gir heller alle ansatte en fast, god lønn knyttet til stillingen sin. Vi har dessuten aksjeprogram, overskuddsdeling og rause pensjonsordninger som til sammen utgjør betydelige tilskudd til lønnen. 

Betingelser og goder

I Bouvet lever vi gjerne for jobben. Samtidig skal vi leve av arbeidet vi gjør. Derfor har vi konkurransedyktig lønn, overtidsbetaling, kollektiv bonus, aksjeprogram og gode pensjons- og forsikringsordninger.

Les mer

#bouvetlivet #bouvetdeler