I Bouvet venter fagutfordringene på deg, sammen med kunder som tør gi deg ansvar, og kollegaer som ønsker å se deg på ditt beste. Det betyr at du får stor frihet i hverdagen, at du kan være deg selv – og at du blir utfordret og satt krav til.
 
Det betyr også at du kan utfordre og sette krav tilbake, for alt handler om gode individer i samspill. Hos oss vil du jobbe og utvikle deg i et uformelt og høykompetent miljø med stort fokus på kompetansedeling – og på fellesskapet vi faktisk utgjør. Vi jobber sammen, vi leverer sammen, og vi lykkes sammen. Vi håper du vil lykkes, sammen med oss. 

Vi tilbyr deg mer enn en arbeidsplass

Faglig utvikling og mulighet til å påvirke egen hverdag
Spennende kunder og viktige prosjekter
Tid til familie og fritid
Godt og sosialt miljø
Vi jobber hardt, og vi jobber sammen

Les om hvordan
Hack3

#bouvetlivet #bouvetdeler