I Bouvet venter fagutfordringene på deg, sammen med kunder som tør gi deg ansvar, og kollegaer som ønsker å se deg på ditt beste. Det betyr at du får stor frihet i hverdagen, at du kan være deg selv – og at du blir utfordret og satt krav til.
 
Det betyr også at du kan utfordre og sette krav tilbake, for alt handler om gode individer i samspill. Hos oss vil du jobbe og utvikle deg i et uformelt og høykompetent miljø med stort fokus på kompetansedeling – og på fellesskapet vi faktisk utgjør. Vi jobber sammen, vi leverer sammen, og vi lykkes sammen. Vi håper du vil lykkes, sammen med oss. 

Vi tilbyr deg mer enn en arbeidsplass

Faglig utvikling og mulighet til å påvirke egen hverdag
Spennende kunder og viktige prosjekter
Tid til familie og fritid
Godt og sosialt miljø
Vi jobber hardt, og vi jobber sammen

Les om hvordan
arbeidsglede

Hvordan har det vært å jobbe i Bouvet når alt ble snudd på hodet?

De siste månedene har vært vanskelige for oss alle. På kort tid måtte vi snu oss fort og tilpasse oss en helt ny hverdag. En tilvenning som lykkes grunnet en gjeng enestående Bouvetere som har vist oss at tilpasningsdyktighet, positivitet, kunnskap og driv kan flytte fjell. Den jobben konsulentene våre gjør dag ut og dag inn er helt enestående, og vi er nesten fra oss av beundring.

Vi har snakket med to av våre konsulenter: 

#bouvetlivet #bouvetdeler