Bouvet1

Bli en av oss

Vil du jobbe med noen av Norges mest framtredende virksomheter og være med å skape løsninger med stor betydning for enkeltmennesker så vel som for samfunnet? Ønsker du å kunne påvirke din egen hverdag og din egen utvikling? Vil du prøve nye veier uten å stenge gamle?

Da bør du snakke med oss.

I Bouvet venter nemlig fagutfordringene på deg, sammen med kunder som tør gi deg ansvar, og kollegaer som ønsker å se deg på ditt beste. Det betyr at du får stor frihet i hverdagen, at du kan være deg selv – og at du blir utfordret og satt krav til.
 
Det betyr også at du kan utfordre og sette krav tilbake, for alt handler om gode individer i samspill. Hos oss vil du jobbe og utvikle deg i et uformelt og høykompetent miljø med stort fokus på kompetansedeling – og på fellesskapet vi faktisk utgjør. Vi jobber sammen, vi leverer sammen, og vi lykkes sammen. Vi håper du vil lykkes, sammen med oss. 

Fem gode grunner til å jobbe i Bouvet

Spennende kunder og viktige prosjekter

Hos oss får du oppgaver som er faglig utfordrende, i prosjekter som veldig ofte påvirker langt flere enn oppdragsgiveren. Vi hjelper kort sagt noen av Norges største private og offentlige bedrifter med å utvikle digitale løsninger som gjør hverdagen bedre 

Faglig utvikling og mulighet til å påvirke egen hverdag

Selv om du er utleid konsulent, er du ikke alene. Vi er opptatt av at du skal være og bli den til en hver tid beste versjonen av deg selv. Derfor gir vi deg tett faglig oppfølging og mulighet til å delta i faglige fellesskap og på faglige arrangementer i egen og andres regi. Vi tilbyr også skreddersydde opplæringsløp, og gir deg mulighet til å påvirke hva slags prosjekter du deltar i og hva slags roller du har i dem, slik at du kan utvikle deg i den retningen du vil.

Konkurransedyktige betingelser og lov til å ha fri

Vi jobber hardt, og vi jobber sammen. Derfor har vi ikke prestasjonsbasert lønn og individuelle bonuser, men gir heller alle ansatte en fast, god lønn knyttet til stillingen sin. Vi har dessuten aksjeprogram, overskuddsdeling og rause pensjonsordninger som til sammen utgjør betydelige tilskudd til lønnen. Samtidig respekterer vi at fritid er viktig for oss alle. Vi praktiserer derfor fleksitid, og står du på litt ekstra i perioder, får du selvsagt betalt for timene du legger ned og mulighet for avspasering.

Uformell og inkluderende kultur

Du finner ingen spisse albuer og strenge faktureringskrav i Bouvet, og det er vi stolte av. Vi er sikre på at det bidrar til at alle føler seg komfortable på jobb – noe som er avgjørende for å prestere best mulig. Samtidig er mangfold viktig for oss. Vi har god høyde under taket slik at ulike personligheter med ulike tilnærminger til livet alle skal føle seg inkludert. Vi er opptatt av å spille kollegaene våre gode, og vi regner med at du vil både sette pris på og bidra til denne kulturen.

Les mer om vår kultur.

Godt sosialt miljø

Hos oss jobber du med mange som har samme bakgrunn som deg – og en hel del som ikke har det – og sjansen er stor for at du finner noen som deler fritidsinteressene dine! I Bouvet kan du delta i de mange mer eller mindre organiserte klubbene som spiller squash, sjakk eller i band, som sykler, løper eller brygger øl – og du vil bli invitert på mange store og små festligheter, fra uoffisielle temakvelder til den store årlige Uavhengighetsturen, et arrangement verdt en kontraktsignatur alene

Betingelser og goder

I Bouvet lever vi gjerne for jobben. Samtidig skal vi leve av arbeidet vi gjør. Derfor har vi konkurransedyktig lønn, overtidsbetaling, kollektiv bonus, aksjeprogram og gode pensjons- og forsikringsordninger.

Les mer