DP-601 Implementing a Lakehouse with Microsoft Fabric

Bilder tatt på en helt vanlig dag på Kanalpiren 22.10.21. 

Bildene er tatt av Ovidia Eriksen i kommunikasjonsavdelingen. Bildene er tenkt til å brukes i diverse formål internt og eksternt. For eksempel til presentasjoner, nettsider, pressesaker og rekruttering.

Dersom du ikke ønsker å bli avbildet eller ser et bilde av deg du misliker, gi meg beskjed så fjerner vi det :)

Dager: 1

Pris: 9900

Kurskategori: Microsoft

Kursdatoer er ikke helt avklart ennå, men kontakt [email protected] for påmelding!

This course is designed to build your foundational skills in data engineering on Microsoft Fabric, focusing on the Lakehouse concept. This course will explore the powerful capabilities of Apache Spark for distributed data processing and the essential techniques for efficient data management, versioning, and reliability by working with Delta Lake tables.

This course will also explore data ingestion and orchestration using Dataflows Gen2 and Data Factory pipelines. This course includes a combination of lectures and hands-on exercises that will prepare you to work with lakehouses in Microsoft Fabric. 

Target audience

The primary audience for this course is data professionals who are familiar with data modeling, extraction, and analytics. It is designed for professionals who are interested in gaining knowledge about Lakehouse architecture, the Microsoft Fabric platform, and how to enable end-to-end analytics using these technologies.

Prerequisits

You should be familiar with basic data concepts and terminology.

Kursdatoer er ikke helt avklart ennå, men kontakt [email protected] for påmelding!

Agenda

Module 1: Introduction to end-to-end analytics using Microsoft Fabric

Describe end-to-end analytics in Microsoft Fabric


Module 2: Get started with lakehouses in Microsoft Fabric

 • Describe core features and capabilities of lakehouses in Microsoft Fabric
 • Create a lakehouse
 • Ingest data into files and tables in a lakehouse
 • Query lakehouse tables with SQL

Module 3: Use Apache Spark in Microsoft Fabric

 • Configure Spark in a Microsoft Fabric workspace
 • Identify suitable scenarios for Spark notebooks and Spark jobs
 • Use Spark dataframes to analyze and transform data
 • Use Spark SQL to query data in tables and views
 • Visualize data in a Spark notebook

Module 4: Work with Delta Lake tables in Microsoft Fabric

 • Understand Delta Lake and delta tables in Microsoft Fabric
 • Create and manage delta tables using Spark
 • Use Spark to query and transform data in delta tables
 • Use delta tables with Spark structured streaming

Module 5: Ingest Data with Dataflows Gen2 in Microsoft Fabric

 • Describe Dataflow (Gen2) capabilities in Microsoft Fabric
 • Create Dataflow (Gen2) solutions to ingest and transform data
 • Include a Dataflow (Gen2) in a pipeline

Module 6: Use Data Factory pipelines in Microsoft Fabric

 • Describe pipeline capabilities in Microsoft Fabric
 • Use the Copy Data activity in a pipeline
 • Create pipelines based on predefined templates
 • Run and monitor pipelines

Ønsker du å samle flere ansatte til et bedriftsinternt kurs?

Finner du ikke det helt optimale kurset eller kombinasjonen av kurs? Da ordner vi det - sammen. Vi kan tilrettelegge kurs slik at de inneholder akkurat det dere har behov for. Vi kan sette opp et helt nytt kurs, eller tilpasse eksisterende kurs og materiell. Flere medarbeidere kan selvfølgelig også samles til et eget felles kurs, for maksimal effektivitet. Ta kontakt med meg for et forslag til gjennomføring og et tilbud basert på deres behov.

Henrik Buzzi