Selvbetjening og analyse med Power BI

Bildet er tatt på Bouvethuset i Oslo i 2021. Bildet kan brukes til for eksempel til presentasjoner, nettsider, pressesaker og rekruttering.

Varighet: Online: 2 dager (dag 1 klokken 12:00-15:00 og dag 2 klokken 09:00-12:30). Fysisk i klassrom: 1 dag klokken 09:00-16:00

Pris: 7900

Målsetning: Målet er at deltakerne i etterkant av kurset skal kunne bruke Power BI Desktop som rapporterings– og analyseverktøy. De skal være i stand til å lage enkle modeller i Power BI Desktop basert på data fra ulike kilder.

Kurskategori: Microsoft

I dagens digitaliserte verden øker mengden data med enorme størrelser hver eneste dag. Enten man jobber i store multinasjonale selskap eller i små bedrifter ser man behovet for å dykke ned i data for å skaffe bedre innsikt. Veien dit vil variere fra sted til sted, men en fellesnevner er å bygge opp kompetanse rundt virksomheten sine data. 

Selvbetjening er en viktig bidragsyter for å bygge kompetansen og bli mer datadrevet. Begrepet kan defineres som en enkel form av styringsinformasjonssystemet, hvor brukeren har tilgang til relevant data og genererer rapporter og/eller analyser med hjelp av selvbetjeningsverktøy. Formålet er gi brukeren mulighet til å optimalisere og forenkle sine arbeidsoppgaver i tillegg til å frigjøre IT spesialister.

Power BI er et verktøy som kan hjelpe dere på veien til å bli mer selvbetjent. Det er et kraftfullt analyse– og modelleringsverktøy som gjør at man kan kombinere data fra ulike kilder og sammenstille dem i rapporter og dashboards. Disse kan enkelt deles med andre i organisasjonen og tilgangsstyres i henhold til GDPR, personvern og teknisk kompetanse.

Dette kurset gir en grunnleggende innføring i bruk av Power BI Desktop som selvbetjenings- og analyseverktøy for controllere, analytikere og de som jobber med virksomhetsrapportering. Deltakerne vil få en grunnleggende innføring i:

 • Innlasting av data​
 • Datamodellering (best practice)
 • Forhold mellom tabeller​
 • Power Query og datatransformasjoner ​
 • DAX (kalkulerte mål og kolonner)
 • Datavisualisering, formattering og rapportoppsett
 • Filtrering, slicers og drillthrough ​funksjon
 • Navigasjon og bokmerker

Publisering av rapport til Power BI Service og overordnet modell for utrulling av Power BI i organisasjonen vil bli presentert i kurset, men disse tema vil ikke bli dekket i dybden.

Målgruppe og forkunnskaper

 • Kurset passer for alle som ønsker å lære seg grunnleggende om Power BI Desktop på en strukturert og praktisk måte. 
 • God forståelse av generell databehandling, Excel, Power Pivot osv. er en fordel, men ikke krav.

Ta med egen PC med nyeste versjon av Power BI. Du bør også ha signet opp med en 30-dagers gratislisens for Power BI Pro.  

Kursinnhold

Innlastning av data

Kurset bygger på et datasett fra en fiktiv global leverandør av sykkelutstyr hvor data er fordelt på en fakta tabell med tilhørende dimensjonstabeller. Datasettet hentes fra en Excel-fil som er tilsendt før kurset, men denne fremgangsmåten kan enkelt overføres til andre strukturerte databaser.

Datamodellering

Når vi bruker data fra flere tabeller er det viktig å definere en datamodell som muliggjør analyser på tvers av tabellene. Dette kurset gjennomgår grunnleggende teori om datamodellering sammen med en praktisk gjennomgang av hvordan man oppretter relasjoner og bygger en datamodell i Power BI.

Bruke Power Query til å transformere data

Power Query er et utrolig kraftig verktøy til å skreddersy data før de lastes inn i Power BI (ETL). Dette kurset gjør deltakerne kjent med hvordan Power BI og Power Query samhandler, og det blir demonstrert enkelte funksjoner i Power Query. Herunder rydding i data via navngivning, sletting og formattering av kolonner. Opprettelsen av en betinget kolonne blir også gjennomgått i kurset.

DAX (Kalkulerte mål og kolonner)

DAX er språket som brukes til å utføre spesifikke kalkulasjoner på data i Power BI. Dette er et språk hvor man kan utføre ganske komplekse utregninger, og kurset gir en introduksjon til dette på et nybegynnernivå. Det vil si at vi i kurset utarbeider mål og kolonner ved bruk av funksjoner som SUM, COUNT og CALCULATE.

Datavisualisering, formattering og rapport oppsett

Kurset gjennomgår flere av de vanlige visualiseringstypene som søylediagram, hjuldiagram og tabeller, og det blir vist formateringsmuligheter som valg av farge, kantlinje og akseformattering. Kurset legger også vekt på samhandling mellom visualiseringene, og det opprettes en interaktiv rapport med filtreringsvalg, ikoner og egendefinerte overskrifter.

Filtrering, slicers og drillthrough ​funksjon

Kurset gjennomgår bruk av slicers for å filtrere rapporten på en enkel måte for sluttbruker, samt bruk av filterpanel for å filtrere og klargjøre den visualiserte dataen i rapporten før publisering. Drillthrough er en populær funksjonalitet som gjør det mulig å sette opp en lettleselig rapport hvor brukerne kan utføre avanserte analyser ved å dykke dypere i data.


Navigasjon og bokmerker

Kurset vil gjennomgå måter å navigere i rapporten på, samt den populære funkjsonaliteten bookmarks som kan brukes til bl.a. navigasjon og fjerning av anvendte filtre for å gjøre brukeropplevelsen av rapporten bedre.


Kursinstruktør

Henrik Knudsen er en dyktig og strukturert Business Intelligence-utvikler og forretningsrådgiver. Han er utdannet siviløkonom med spesialisering i økonomisk analyse fra Universitetet i Stavanger, med opphold ved KU Leuven i Belgia og California State University - Los Angeles i USA, og har særskilt erfaring fra olje og gass. Hans kompetanse som Power BI-utvikler er allsidig, hvor han blant annet har hatt ansvar for rapporter og innsikt fra ulike data knyttet til prosjektgjennomføring, porteføljestyring, planleggingsdata og data relatert til økonomi og HR. Henrik tar med seg unik erfaring fra et analyse- og rapporterings-miljø som opererer i en skala forbeholdt store, internasjonale aktører i olje og gass. Det innebærer særskilte krav til faglig samarbeid og deling, kvalitet i leveranse og brukstifeller helt på kanten av den teknologiske utviklingen for Power BI og tilknyttede løsninger.

Kristoffer Duesund er en teknologiinteressert samfunnsøkonom fra University of Edinburgh. Han har de siste 3 årene fått lidenskap for rapporterings- og prosessforbedringsarbeid ved hjelp av verktøy som Excel, Power BI og R. Gjennom gevinstrealiseringsarbeid i forbindelse med kommunesammenslåing av Radøy, Meland og Lindås kommuner har han utviklet seg innen BI-området, og fått erfaring innen et bredt spekter av ulike datatyper. Videre har han erfaring fra prosjekter i større organisajoner som Vestland og Equinor. Her har Kristoffer bidratt med implementering og brukeropplæring knyttet til hele Power BI - plattformen. I disse prosjektene har han jobbet med med alt fra utvikling av omfattende rapporter og dashboard, samt tilgangsstyring og publisering via ulike apper.

Ønsker du å samle flere ansatte til et bedriftsinternt kurs?

Finner du ikke det helt optimale kurset eller kombinasjonen av kurs? Da ordner vi det - sammen. Vi kan tilrettelegge kurs slik at de inneholder akkurat det dere har behov for. Vi kan sette opp et helt nytt kurs, eller tilpasse eksisterende kurs og materiell. Flere medarbeidere kan selvfølgelig også samles til et eget felles kurs, for maksimal effektivitet. Ta kontakt med meg for et forslag til gjennomføring og et tilbud basert på deres behov.

Henrik Buzzi