Linux Sysadmin - Trinn 1

Dager: 4

Pris: 15900

Målsetning: Deltakerne skal etter gjennomført kurs kunne installere og utføre vanlige driftsoppgaver på Linux-servere.

Kurskategori: System administrasjon

Kurset passer for deg som vil lære om administrasjon av Linux-servere – inkludert installasjon, konfigurering, overvåking, håndtering av brukere,  prosesser, tjenester, filer, filsystemer, nettverk og sikkerhet. Vi bruker Red Hat/Centos server til kurset, men andre server-distroer (Ubuntu ,Suse e.l.) kan også brukes etter ønske.

Kursinnhold

Temaer som gjennomgås i dette kurset er:

•   Introduksjon til kommandolinjen og ulike terminaler
•   Introduksjon til VIM som tekstbehandler
•   Gjennomgang av Linux Filsystem og server-arkitektur
•   Tilgangsrettigheter og eierskap til mapper og filer
•   Oppsett av fstab og grub bootloader
•   Oppsett av nettverk – etc/networks, /etc/resolv.conf, nmcli, nmtui mm.
•   Bruk av de vanligste GNU-verktøyene (ps, grep, kill, killall, find/locate, df, free, mount, top, htop osv)
•   Håndtering av brukere og grupper
•   Komprimering/dekomprimering av filer og mapper
•   Kontroll over jobber og prosesser fra kommandolinjen
•   Konfigurering og bruk av SSH server og klient (ssh, scp, sftp, passordløse innlogginger)
•   Pakkehåndtering med Apt og dpkg (debian) og yum/dnf og rpm (Red Hat)
•   Oppsett av crontab for periodevis kjøring av kommandoer/programmer
•   Oppsett og administrasjon av applikasjoner som tjenester med systemctl.
•   Installasjon og konfigurering av MySQL / MariaDB / PostgreSQL databaseservere
•   Oversikt over Linux loggsystem
•   Loggsjekking med logwatch og cron
•   Enkel skallskripting – skripting for generelle sysadmin-oppgaver
•   Sikkerhetssjekker med rkhunter, chkrootkit, nmap etc.
•   Kryptering av filer og epost med GnuPG
•   Backup og Restore med TAR mm
•   Dokumentasjon – man, info, web etc.
•   Webbasert server-administrasjon med Cockpit og Webmin

Forkunnskaper

Kurset er et introduksjonskurs som ikke krever annet enn generelt gode data-kunnskaper.

Målsetting
Deltakerne skal etter gjennomført kurs kunne installere og utføre vanlige driftsoppgaver på Linux-servere.

Kurset gjennomføres med en kombinasjon av online læringsmidler, gjennomgang av temaer og problemstillinger og praktiske øvelser. Det er ingen avsluttende eksamen, men det er øvingsoppgaver til hvert av temaene som gjennomgås.

Gjennomføring

Dag 1-3 (onsdag-fredag): undervisning fra klokken 10:00-14:00 + oppgaver som «hjemmelekse»
Dag 4 (mandag): gjennomgang og oppsummering fra klokken 10:00-14:00

Kursinstruktør

Terje Berg-Hansen har bred erfaring fra prosjektledelse, utvikling og drift med små og store databaser, både SQL- og NoSQL-baserte. I tillegg til å undervise i etablerte og nye teknologier jobber han med programmering, webutvikling og administrasjon av Linux-servere. Han er levende interessert i nye teknologier, distribuerte databaser og Big Data Science.

Ønsker du å samle flere ansatte til et bedriftsinternt kurs?

Finner du ikke det helt optimale kurset eller kombinasjonen av kurs? Da ordner vi det - sammen. Vi kan tilrettelegge kurs slik at de inneholder akkurat det dere har behov for. Vi kan sette opp et helt nytt kurs, eller tilpasse eksisterende kurs og materiell. Flere medarbeidere kan selvfølgelig også samles til et eget felles kurs, for maksimal effektivitet. Ta kontakt med meg for et forslag til gjennomføring og et tilbud basert på deres behov.

Henrik Buzzi