DP-300 ADMINISTERING RELATIONAL DATABASES ON MICROSOFT AZURE

Dato: 4.12.2023

Dager: 4

Pris: 24500

Kurskategori: Cloud

Underkategori: Microsoft Azure

Påmelding