Figma - fra komponent til brukertest

Dato: 17.6.2024

Varighet: 1 dag (08:30-16:30)

Pris: 6.900

Kurskategori: Designmetodikk og -verktøy

Påmelding