OKR - fra strategi til handling

Dato: 9.4.2024

Varighet: Kl. 09:00-12:00

Pris: 5000

Kurskategori: Smidig

Påmelding