Design thinking - for innovasjon og nytenkning

Dato: 18.12.2023

Varighet: 2 dager (09:00-16:00 begge dager)

Pris: 13.900,-

Kurskategori: Designmetodikk og -verktøy

Påmelding