Cloud

AZ-104 Microsoft Azure Administrator

This course teaches IT Professionals how to manage their Azure subscriptions, secure identities, administer the infrastructure, configure virtual networking, connect Azure and on-premises sites, manage network traffic, implement storage solutions, create and scale virtual machines, implement web apps and containers, back up and share data, and monitor your solution.

Agenda

Module 1: Identity

-Azure Active Directory
-Users and Groups

Module 2: Governance and Compliance

-Subscriptions and Accounts
-Azure Policy
-Role-based Access Control (RBAC)

Module 3: Azure Administration

-Azure Resource Manager
-Azure Portal and Cloud Shell
-Azure PowerShell and CLI
-ARM Templates

Module 4: Virtual Networking

-Virtual Networks
-IP Addressing
-Network Security groups
-Azure Firewall
-Azure DNS

Module 5: Intersite Connectivity

-VNet Peering
-VPN Gateway Connections
-ExpressRoute and Virtual WAN

Module 6: Network Traffic Management

-Network Routing and Endpoints
-Azure Load Balancer
-Azure Application Gateway
-Traffic Manager

Module 7: Azure Storage

-Storage Accounts
-Blob Storage
-Storage Security
-Azure Files and File Sync
-Managing Storage

Module 8: Azure Virtual Machines

-Virtual Machine Planning
-Creating Virtual Machines
-Virtual Machine Availability
-Virtual Machine Extensions

Module 9: Serverless Computing

-Azure App Service Plans
-Azure App Service
-Container Services
-Azure Kubernetes Service

Module 10: Data Protection

-File and Folder Backups
-Virtual Machine Backup

Module 11: Monitoring

-Azure Monitor
-Azure Alerts
-Log Analytics
-Network Watcher

Ønsker du å samle flere ansatte til et bedriftsinternt kurs?

Finner du ikke det helt optimale kurset eller kombinasjonen av kurs? Da ordner vi det - sammen. Vi kan tilrettelegge kurs slik at de inneholder akkurat det dere har behov for. Vi kan sette opp et helt nytt kurs, eller tilpasse eksisterende kurs og materiell. Flere medarbeidere kan selvfølgelig også samles til et eget felles kurs, for maksimal effektivitet. Ta kontakt med meg for et forslag til gjennomføring og et tilbud basert på deres behov.

Henrik Buzzi

Henrik Buzzi

Produktansvarlig

henrik.buzzi@bouvet.no

+47 93808080