AZ-140 Configuring and Operating Azure Virtual Desktop

Dager: 4

Pris: 27000

Kurskategori: Cloud

Underkategori: Microsoft Azure

This course teaches Azure administrators how to plan, deliver, and manage virtual desktop experiences and remote apps, for any device, on Azure. Students will learn through a mix of demonstrations and hands-on lab experiences deploying virtual desktop experiences and apps on Windows Virtual Desktop and optimizing them to run in multi-session virtual environments.

Students for AZ-140: Configuring and Operating Windows Virtual Desktop on Microsoft Azure are interested in delivering applications on Windows Virtual Desktop and optimizing them to run in multi-session virtual environments. As a Windows Virtual Desktop administrator, you will closely with the Azure Administrators and Architects, along with Microsoft 365 Administrators. Windows Virtual Desktop administrator responsibilities include planning, deploying, packaging, updating, and maintaining the Azure Windows Virtual Desktop infrastructure. They also create session host images, implement and manage FSLogix, monitor Windows Virtual Desktop performance, and automate Windows Virtual Desktop management tasks.

Course objectives:

  • Select an appropriate licensing model for Windows Virtual Desktop
  • Implement networking for Windows Virtual Desktop
  • Manage Windows Virtual Desktop session hosts by using Azure Bastion
  • Configure storage for FSLogix components
  • Create and manage session host images
  • Implement Azure roles and role-based access control (RBAC) for Windows Virtual Desktop
  • Configure user Windows Virtual Desktop experience settings
  • Install and configure apps on a session host
  • Implement business continuity and disaster recovery
  • Monitor and manage Windows Virtual Desktop performance

Agenda

Module 1: Plan a Windows Virtual Desktop Architecture

In this module, you will learn how to assess existing physical and virtual desktop environments, plan and configure name resolution for Active Directory (AD) and Azure Active Directory Domain Services (Azure AD DS), and plan for Windows Virtual Desktop client deployments.


Module 2: Implement a WVD Infrastructure

In this module, you will learn how to manage connectivity to the internet and on-premises networks, create a host pool by using the Azure portal, deploy host pools and hosts by using Azure Resource Manager templates, apply OS and application updates to a running WVD host, and create a master image.


Module 3: Manage Access and Security

In this module, you will learn how to plan and implement Azure roles and RBAC for WVD, implement Conditional Access policies for connections, plan and implement MFA, and manage security by using Azure Security Center.


Module 4: Manage User Environments and Apps

In this module, you will learn how to plan for FSLogix, install FSLogix, configure Cloud Cache, deploy an application as a RemoteApp, and implement and manage OneDrive for Business for a multi-session environment.


Module 5: Monitor and maintain a WVD infrastructure

In this module, you will learn how to plan and implement a disaster recovery plan for WVD, configure automation for WVD, implement autoscaling in host pools, and optimize session host capacity and performance.


Ønsker du å samle flere ansatte til et bedriftsinternt kurs?

Finner du ikke det helt optimale kurset eller kombinasjonen av kurs? Da ordner vi det - sammen. Vi kan tilrettelegge kurs slik at de inneholder akkurat det dere har behov for. Vi kan sette opp et helt nytt kurs, eller tilpasse eksisterende kurs og materiell. Flere medarbeidere kan selvfølgelig også samles til et eget felles kurs, for maksimal effektivitet. Ta kontakt med meg for et forslag til gjennomføring og et tilbud basert på deres behov.

Heidi Jakobsen Strømme
Produktansvarlig kurs