Cloud

AZ-500 Microsoft Azure Security Technologies

In this course students will gain the knowledge and skills needed to implement security controls, maintain the security posture, and identify and remediate vulnerabilities by using a variety of security tools. The course covers scripting and automation, virtualization, and cloud N-tier architecture.

Agenda

Module 1: Identity and Access

-Configure Azure Active Directory for Azure workloads and subscriptions
-Configure Azure AD Privileged Identity Management
-Configure security for an Azure subscription

Module 2: Platform Protection

-Understand cloud security
-Build a network
-Secure network
-Implement host security
-Implement platform security
-Implement subscription security

Module 3: Security Operations

-Configure security services
-Configure security policies by using Azure Security Center
-Manage security alerts
-Respond to and remediate security issues
-Create security baselines

Module 4: Data and applications

-Configure security policies to manage data
-Configure security for data infrastructure
-Configure encryption for data at rest
-Understand application security
-Implement security for application lifecycle
-Secure applications
-Configure and manage Azure Key Vault

Ønsker du å samle flere ansatte til et bedriftsinternt kurs?

Finner du ikke det helt optimale kurset eller kombinasjonen av kurs? Da ordner vi det - sammen. Vi kan tilrettelegge kurs slik at de inneholder akkurat det dere har behov for. Vi kan sette opp et helt nytt kurs, eller tilpasse eksisterende kurs og materiell. Flere medarbeidere kan selvfølgelig også samles til et eget felles kurs, for maksimal effektivitet. Ta kontakt med meg for et forslag til gjennomføring og et tilbud basert på deres behov.

Henrik Buzzi

Henrik Buzzi

Produktansvarlig

henrik.buzzi@bouvet.no

+47 93808080