AZ-700 Designing and Implementing Microsoft Azure Networking Solutions

Dager: 3

Pris: 24000

Kurskategori: Cloud

Underkategori: Microsoft Azure

This course teaches Network Engineers how to design, implement, and maintain Azure networking solutions. This course covers the process of designing, implementing, and managing core Azure networking infrastructure, Hybrid Networking connections, load balancing traffic, network routing, private access to Azure services, network security and monitoring. Learn how to design and implement a secure, reliable, network infrastructure in Azure and how to establish hybrid connectivity, routing, private access to Azure services, and monitoring in Azure.

This course is aimed at Network Engineers looking to specialize in Azure networking solutions. An Azure Network engineer designs and implements core Azure networking infrastructure, hybrid networking connections, load balance traffic, network routing, private access to Azure services, network security and monitoring. The azure network engineer will manage networking solutions for optimal performance, resiliency, scale, and security.

Attendees should meet the following prerequisites:

Successful Azure Network Engineers start this role with experience in enterprise networking, on-premises or cloud infrastructure and network security.

  • Understanding of on-premises virtualization technologies, including: VMs, virtual networking, and virtual hard disks.
  • Understanding of network configurations, including TCP/IP, Domain Name System (DNS), virtual private networks (VPNs), firewalls, and encryption technologies.
  • Understanding of software defined networking.
  • Understanding hybrid network connectivity methods, such as VPN.
  • Understanding resilience and disaster recovery, including high availability and restore operations.

Agenda

Module 1: Azure Virtual Networks

In this module you will learn how to design and implement fundamental Azure Networking resources such as virtual networks, public and private IPs, DNS, virtual network peering, routing, and Azure Virtual NAT.


Module 2: Design and Implement Hybrid Networking

In this module you will learn how to design and implement hybrid networking solutions such as Site-to-Site VPN connections, Point-to-Site VPN connections, Azure Virtual WAN and Virtual WAN hubs.


Module 3: Design and implement Azure ExpressRoute

In this module you will learn how to design and implement Azure ExpressRoute, ExpressRoute Global Reach, ExpressRoute FastPath and ExpressRoute Peering options.


Module 4: load balancing non-HTTP(S) traffic in Azure

In this module you will learn how to design and implement load balancing solutions for non-HTTP(S) traffic in Azure with Azure Load balancer and Traffic Manager.


Module 5: Load balancing HTTP(S) traffic in Azure

In this module you will learn how to design and implement load balancing solutions for HTTP(S) traffic in Azure with Azure Application gateway and Azure Front Door.


Module 6: Design and implement network security

In this module you will learn to design and imponent network security solutions such as Azure DDoS, Azure Firewalls, Network Security Groups, and Web Application Firewall.


Module 7: Design and implement private access to Azure Services

In this module you will learn to design and implement private access to Azure Services with Azure Private Link, and virtual network service endpoints.


Ønsker du å samle flere ansatte til et bedriftsinternt kurs?

Finner du ikke det helt optimale kurset eller kombinasjonen av kurs? Da ordner vi det - sammen. Vi kan tilrettelegge kurs slik at de inneholder akkurat det dere har behov for. Vi kan sette opp et helt nytt kurs, eller tilpasse eksisterende kurs og materiell. Flere medarbeidere kan selvfølgelig også samles til et eget felles kurs, for maksimal effektivitet. Ta kontakt med meg for et forslag til gjennomføring og et tilbud basert på deres behov.

Heidi Jakobsen Strømme
Produktansvarlig kurs