DP-100 DESIGNING AND IMPLEMENTING A DATA SCIENCE SOLUTION ON AZURE

Dager: 4

Pris: 27000

Kurskategori: Cloud

Underkategori: Microsoft Azure

Gain the necessary knowledge about how to use Azure services to develop, train, and deploy, machine learning solutions. The course starts with an overview of Azure services that support data science. From there, it focuses on using Azure's premier data science service, Azure Machine Learning service, to automate the data science pipeline. This course is focused on Azure and does not teach the student how to do data science. It is assumed students already know that.

Audience

This course is aimed at data scientists and those with significant responsibilities in training and deploying machine learning models.

Prerequisites

Before attending this course, students must have:

  • Azure Fundamentals
  • Understanding of data science including how to prepare data, train models, and evaluate competing models to select the best one.  
  • How to program in the Python programming language and use the Python libraries: pandas, scikit-learn, matplotlib, and seaborn.

Agenda

Module 1: Doing Data Science on Azure

  • Overview of Azure Data Science Options
  • Introduce Azure Notebooks

Module 2: Doing Data Science with Azure Machine Learning Service

  • Introduce Azure Machine Learning (AML) service
  • Register and deploy ML models with AML service

Module 3: Automate Machine Learning with Azure Machine Learning Service

  • Automate Machine Learning Model Selection
  • Automate Hyperparameter Tuning with HyperDrive

Module 4: Manage and Monitor Machine Learning Models with the Azure Machine Learning Service

Manage and Monitor Machine Learning Models


Ønsker du å samle flere ansatte til et bedriftsinternt kurs?

Finner du ikke det helt optimale kurset eller kombinasjonen av kurs? Da ordner vi det - sammen. Vi kan tilrettelegge kurs slik at de inneholder akkurat det dere har behov for. Vi kan sette opp et helt nytt kurs, eller tilpasse eksisterende kurs og materiell. Flere medarbeidere kan selvfølgelig også samles til et eget felles kurs, for maksimal effektivitet. Ta kontakt med meg for et forslag til gjennomføring og et tilbud basert på deres behov.

Heidi Jakobsen Strømme
Produktansvarlig kurs