Figma - fra komponent til brukertest

På dette kurset lærer du å bygge design på riktig måte - fra enkeltkomponenter og patterns til interaktive prototyper klare for brukertest og utvikling.

Varighet: 1 dag (08:30-16:30)

Pris: 6.900

Kurskategori: Designmetodikk og -verktøy

Dette videregående kurset gir deg oversikt over hvilke muligheter verktøyet gir deg, inkludert siste nye funksjonalitet - og hvordan du skal bruke dem for å produsere design som er gjenbrukbart, responsivt og klart for utvikling.

Vi går gjennom viktige funksjonaliteter og temaer, med fokus på å gi deg en forståelse av; hva det er, hvorfor bruke det, og hvordan du gjør det.

Hoveddelen av kurset er praktisk og tar for seg en fullstendig arbeidsflyt fra enkle komponenter til prototype. Deltagerne bygger selv elementene som brukes utover i arbeidsflyten, og vi er på plass med bistand til de som trenger det underveis.

Kommunikasjon og samarbeid er enkelt i Figma, på måter som ikke har vært mulig i designverktøy før. Kurset tar også for seg hvordan du kan involvere innholdsleverandører, stakeholders og utviklere tidlig i prosessen - og hvordan du ved å gjøre det skaper bedre designs, raskere.

Hvem passer kurset for?

Målgruppe:

Kurset passer for deg som har noe erfaring med Figma, men ønsker å lære å jobbe smartere og mer effektivt. Du vil lære beste praksis for å jobbe mot utvikling, slik at alt er lagt til rette for godt og effektivt samarbeid i en team-situasjon. 

Forkunnskaper:

Dette er ikke et nybegynnerkurs, men samtidig er det ikke alt for mye basiskunnskap som skal til for å få mye ut av det. Du bør kjenne til minimum:

  • Grunnkonsepter som dokumentstruktur, gruppering og redigering
  • Stiler
  • Komponenter
  • Enkel prototype funksjonalitet

Gjennomføring av kurset

Kurset gjennomføres fysisk i kursrom i løpet av en dag (08:30–16:30).

Kursinstruktør

Marc Garcia er en erfaren team lead og UX designer med god teknisk kompetanse. Han har meget god forretningsforståelse og jobber tett opp mot forretning. Med erfaring med utvikling av digitale løsninger siden 2001 har Marc et solid fundament i krysningen design, teknologi og forretning. Han er en UX Lead og Team Lead som inspirerer og gir energi til menneskene han jobber med.

Marc har god kompetanse på utvikling av designsystemer med fokus på gjenbruk av komponenter og verdi for både produkteier, designerer og utviklere. Han bruker anerkjente UX metodikker for å innhente kunnskap om brukerbehov, utvikler løsninger som kombinerer bruker- og forretningsbehov og tester og måler iterativt løsningene. Marcs kompetanse og erfaring gjør ham spesielt godt egnet til å lede smidige team som følger Lean metodikk for bygg-mål-lær.

Marc er en engasjert formidler, og han er flink kursholder både på design og teknisk utvikling.

Engebret Gudbrandson er en velskolert, strukturert og teknisk god designer. Han kan skilte med flere års erfaring fra ulike designmiljø og designdisipliner, og står like faglig støtt innen grafisk design som interaksjons- og UX-design.

Han er en tydelig forkjemper for at digitalt design ikke foregår i et vakuum, men må og skal foregå i tett tverrfaglig samarbeid, ikke minst med utviklerne som levendegjør designet. Denne tilnærmingen er avgjørende for å sikre løsninger som svarer på reelle behov hos brukerne og slik skaper nytte og verdi for både brukerne og virksomhetene som henvender seg til dem. Viktige stikkord her er tverrfaglige team, tidlig deltakelse i utviklingsprosesser og sentral plass i prosjektøkosystemet – og strukturering av designet gjennom designsystemer.

Det er nettopp designsystemer som har vært Engebrets fremste fokusområde de siste årene. Dette er ikke tilfeldig. Hans evne til å jobbe systematisk med ulike områder samtidig, til å forstå virksomheter, deres organisasjon og deres brukere, og hans evne til å strukturere innsikt, prosess og design gjør ham til en ideell konsulent innen området. Dette forsterkes bare av hans ekspertise på relevante verktøy som Figma, hvor han også er kursholder.

Ønsker du å samle flere ansatte til et bedriftsinternt kurs?

Finner du ikke det helt optimale kurset eller kombinasjonen av kurs? Da ordner vi det - sammen. Vi kan tilrettelegge kurs slik at de inneholder akkurat det dere har behov for. Vi kan sette opp et helt nytt kurs, eller tilpasse eksisterende kurs og materiell. Flere medarbeidere kan selvfølgelig også samles til et eget felles kurs, for maksimal effektivitet. Ta kontakt med meg for et forslag til gjennomføring og et tilbud basert på deres behov.

Heidi Jakobsen Strømme
Produktansvarlig kurs