Grunnleggende kurs i SNOMED CT

Verdens mest omfattende helseterminologi SNOMED CT er under innføring i Norge. Dette kurset gir deg grunnleggende kompetanse i SNOMED CT. Du vil lære å ta terminologien i bruk, og hvordan dette kan bidra til gevinster for både helsetjenesten, helsepersonell og pasienter.

Photoshoot med Kurs vår 2023

Varighet: 1 dag fra Kl 09:00 - 15:30

Pris: 5.500,- (introduksjonpris)

Målsetning: Målet for kurset er at deltakerne skal sitte igjen med grunnleggende kunnskap om SNOMED CT og fordelene bruk av terminologien gir.

Kurskategori: Helse

SNOMED CT er allerede innført i Helse Midt-Norge, og er nå under nasjonal utrulling for pleieplaner og prehospitale tjenester. Andre store aktører som aktivt bruker SNOMED CT er Felleskatalogen og Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL).

SNOMED CT har i fremtiden et stort potensial til å forbedre informasjonsflyten på tvers av helsepersonell, pasienter og andre aktører i og utenfor helsetjenesten. Det vil også tilrettelegge for bedre kunnskaps- og beslutningsstøtte.

Kursinnhold

Kurset gir deg grunnleggende forståelse av hva SNOMED CT er, hvordan det er bygd opp, samt praktisk anvendelse.
 

  • En grunnleggende innføring i terminologien
  • Kunnskap om hvilke muligheter SNOMED CT gir i ulike deler av helsetjenesten
  • Praktisk kunnskap om hvordan terminologien anvendes både i klinisk praksis, implementeres i IT-verktøy og danner grunnlaget for beslutningsstøtte. Du vil både få innsikt i dagens bruk og utvikling av SNOMED CT i Norge, samtidig som du vil utforske fremtidens muligheter. Dette inkluderer blant annet bruk av SNOMED CT i samhandling med kunstig intelligens (KI) og fordeler dette kan tilføre helsesektoren. 

Målgruppe

Kurset passer deg som har litt eller ingen kjennskap til SNOMED CT fra før. Det er designet for en bred målgruppe, inkludert

  • leger
  • sykepleiere
  • helsesekretærer
  • systemutviklere
  • beslutningstakere
  • andre ansatte i helseforvaltningen.

Målsetning

Målet er at deltakerne skal sitte igjen med grunnleggende kunnskap om SNOMED CT og fordelene bruk av terminologien gir. 

Forkunnskaper

Ingen forkunnskaper, men her er en kort innføring i SNOMED CT - helt enkelt

Mer informasjon om SNOMED CT finner du i denne artikkelen dette er SNOMED CT.

Kurset er en veksling mellom forelesning og praktiske oppgaver. Ta med egen PC.

Kurset arrangeres i samarbeid med Conteir
 

 

Kurset ga en nyttig, god og oversiktlig innføring i en medisinsk terminologi som før var ukjent for meg som lege.

Et kurs som leverer over forventning. Du lærer å forstå rammeverket SNOMED CT, hvordan det brukes og kan skape gevinster i fremtiden, uavhengig om du er helsepersonell eller teknisk systemleverandør.

Kursinstruktør

Henriette Ingvaldsen er utdannet lege og har flere års erfaring fra spesialist- og primærhelsetjenesten. Som lege har Henriette opparbeidet seg god kompetanse og erfaring med medisinskfaglige kodeverk, klassifikasjonssystemer og medisinske informasjonskilder. Hun kommuniserer på en presis og lett forståelig måte, og er spesielt opptatt av å formidle fordelene et felles helsefaglig språk kan tilføre helse- og omsorgstjenesten.

Henriette er sertifisert i SNOMED CT og jobber til daglig som helsefaglig rådgiver i Conteir og som innleid konsulent i Team kodeverk og terminologi i Helseplattformen.

Eirik Nicholas Lunde har en tverrfaglig bakgrunn med erfaring som sykepleier kombinert med kompetanse innen innovasjon og digitalisering. Som helsefaglig digitaliseringsrådgiver i Conteir og Semantic Lab arbeider Eirik med et bredt spekter av helseinformatikk. Han er aktiv i utviklingen av løsninger som bygger på SNOMED CT og FHIR. Eirik har erfaring som rådgiver og kursholder innen SNOMED CT og FHIR for Program Kodeverk og Terminologi (PKT) ved Direktoratet for e-helse (nå Helsedirektoratet).

Eirik har grunnsertifisering og påbygingingssertifiseringer i SNOMED CT - og han har holdt kurs om SNOMED CT i både Norge og internasjonalt.

Eirik Hafver Rønjum er rådgiver og daglig leder i Conteir. Eirik har jobbet med - og har kjennskap til - de fleste kodeverkene og terminologiene som brukes i Norge. Den siste tiden har han jobbet med implementering av SNOMED CT i Helsedirektoratet, på den nye helsenorge.no-plattformen og ledet et innovasjonsprosjekt for klinisk kunnskaps- og beslutningsstøtte basert på SNOMED CT. 


Eirik er sterkt engasjert innenfor nærmest alle aspekter av SNOMED CT - enten det er de teknologiske, helsefaglig eller semantiske. Han har også holdt flere foredrag og kurs om terminologien, både i Norge og internasjonalt.

Celine Bjercke er en erfaren sykepleier og ernæringskonsulent med erfaring fra både offentlig og privat helsevesen i Norge, Sør-Afrika og Dubai. Hennes lidenskap er å bidra til at ny helseteknologi øker pasientens tilfredshet og motivasjon til å medvirke til egen helse. Samtidig skal teknologien redusere ressursbruken i helsetjenesten. Celine er sertifisert innen SNOMED CT og jobber til daglig som prosjektleder og helsefaglig rådgiver i Conteir og Semantic lab. Hun har blant annet vært delprosjektleder i Helsedirektoratet med ansvar for å etablere en tverretatlig informasjonsside om bruk av kunstig intelligens i helsetjenesten, og utredet behovet for digitale løsninger kompetanseheving av ansatte i helse og omsorgstjenestene gjennom Kompetansebroen.

Erik Eriksen er medisinskfaglig ansvarlig i Conteir. Han er utdannet lege med 15 års erfaring fra spesialisthelsetjenesten. Han er spesialist i nevrologi og har i 10 år vært overlege ved nevrologisk avdeling, OUS, Ullevål. Han har også erfaring som fastlege. Gjennom sin kliniske erfaring har Erik god innsikt i helsepersonells hverdag og deres behov. Han er spesielt interessert i klinisk kunnskaps- og beslutningstøtte som verktøy for økt kvalitet på helsetjenestene og økt pasientsikkerhet. Han er opptatt av løsninger som gir bedre kommunikasjon mellom de forskjellige delene av helsetjenesten, og mellom helsetjenesten og pasientene. Erik har grunnsertifisering og påbygingingssertifiseringer i SNOMED CT. Han har holdt flere foredrag og kurs om klinisk beslutningsstøtte og SNOMED CT.

Ønsker du å samle flere ansatte til et bedriftsinternt kurs?

Finner du ikke det helt optimale kurset eller kombinasjonen av kurs? Da ordner vi det - sammen. Vi kan tilrettelegge kurs slik at de inneholder akkurat det dere har behov for. Vi kan sette opp et helt nytt kurs, eller tilpasse eksisterende kurs og materiell. Flere medarbeidere kan selvfølgelig også samles til et eget felles kurs, for maksimal effektivitet. Ta kontakt med meg for et forslag til gjennomføring og et tilbud basert på deres behov.

Henrik Buzzi
Produktansvarlig