Lean Sort Belte med sertifisering - modul 2

Varighet: 3 dager (09-16)

Pris: 21.900

Kurskategori: LEAN

Kurset passer for:
Team og virksomheter som ønsker bedre resultater gjennom lagspill og motiverte medarbeidere.
Den som ønsker å styrke kompetansen sin for nye oppgaver.
Ledere og Medarbeidere i privat og offentlig sektor som ønsker å være spydspiss i forbedringsarbeidet og gjøre trygge, gode Lean valg.

Kort beskrivelse
Kurset går over 2 obligatoriske moduler; 4 dager i modul 1, og 3 dager i modul 2. Prisen for begge moduler er kr 43.800,-

Vi går igjennom et bredt utvalg av tidsaktuelle Lean verktøy, temaer og vinklinger. Kandidatene jobber med egen prosjektoppgave i kurset og imellom kursmodulene. Temaene / emnene er relevant samtidig som de er godt forankret i ekte Lean. Vi planlegger 2 bedriftsbesøk, både i «digitaliserte kontorbaserte miljøer og produksjon / logistikk rettede virksomheter. Flere av temaene blir presentert av spennende gjesteforelesere.

Kurset er bygget for å skape inspirasjon og begeistring og blir gjennomført i en kombinasjon av, simulering, trening, rollespill, refleksjon og relevante eksempler. Gled deg!

Sertifisering
Sort belte sertifisering er den høyeste nivå i vårt sertifiseringsprogram, og baseres på at du har gjennomført Lean Gult- og Grønt Belte sertifisering. Sertifikatene er internasjonalt anerkjente kompetansebevis innen Lean. Når eksamen er bestått får du umiddelbart utstedt Lean-sertifikat.

Temaer som blir gjennomgått:

 • Flyt i administrative miljøer
 • Strategisk ledelse og strategiutvikling – Oobeya
 • Problemløsning og strategisk kontinuerlig forbedring – Kata
 • Team og teamorganisering
 • Arenaer og målstyring
 • Utvikling av måleparametere innen Lean
 • Kaizen Events og Lean Turnaround
 • Lean og digitalisering
 • Lean Startup / Innovasjon
 • Lean i prosjekter
 • Lean kultur og kommunikasjon

Gjennomføring
Kursavgiften inkluderer lunsj og bevertning underveis i kurset.
Du får utlevert et kurs- og arbeidshefte med presentasjoner, plass til notaer og dine fremtidige Lean-planer.
Presentasjon av en egen prosjektoppgave siste dag er en del av kurset og påfølgende evaluering.
Etter gjennomført og bestått nettbasert ferdighetstest får du umiddelbart utstedt Lean-sertifikat.

 


Våre Lean Beltekurs gjennomføres i samarbeid med Lean Team Norge

 

Veldig høy kompetanse og godt samspill mellom to engasjerte foredragsholdere.

Kursinstruktør

Heine Olsen brenner for Lean og sitt arbeide, og er alltid levende nysgjerrig på hvordan du kan benytte Lean tankesett til din fordel. Heine har lang fartstid innen Lean og har virkelig at deler av Lean må forandre seg, når resten av verden gjør. Heine sine sterke sider er å skape engasjement gjennom inkluderende kommunikasjon og å utfordre den enkelte. Han er en erfaren kursholder som til daglig holder kurs og driver rådgiving til offentlige og private virksomheter. Heine har holdt kurs for flere 1000 personer og gitt råd til og hjulpet flere hundre virksomheter.

Han har erfaring som leder, og har jobbet mye med flerkulturelle miljøer, også i utlandet. Heine har bred operativ erfaring fra IT, drift, prosjekter og merkantile fag i flere bransjer.

Heine er en erfaren bedriftsleder, prosjektleder og Leanentusiast, med fartstid fra blant annet Bergverk / industri, Forsvaret, IT Bransjen, Oljebransjen, produksjon og offentlig sektor. Heine tror og lever; Lean gjelder for ALLE, ALLTID, OVERALT. Heine får alltid gode tilbakemeldinger på kursene han holder både som åpne kurs og bedriftsspesifikke kurs.

Arild Paulsen er Lean-entusiast og verdt å lytte til. Han har vært i byggebransjen hele livet, først som faglært elektriker, deretter rådgivende ingeniør og linjeleder. Gjennom suksesser og nedturer har han kjent de fleste utfordringene i byggebransjen på kroppen. Arild har også erfaring fra flere ulike bransjer i tillegg til byggebransjen. Og Lean tankesettet kan tas i bruk i alle virksomheter, i alle bransjer.

Arild sine sterke sider er å skape engasjement gjennom en smittende entusiastisk væremåte.
Arild er en erfaren kursholder for tusenvis av deltagere i et mangfold av bransjer gjennom flere år. Arild har gitt råd til og hjulpet flere hundre virksomheter i sitt virke. Han har vært leder i mange år der han har bidratt til imponerende resultater gjennom Lean de stedene han har arbeidet. Og har også bred operativ erfaring fra drift, prosjekter, produksjon og administrasjon.

Arild brenner for å spre kunnskap om Lean og har som mål å bidra til kompetanseheving og gjennomføringskraft hos flere virksomheter slik at de oppnår synlige resultater. Arild får svært gode tilbakemeldinger på kursene han holder.

Lurer du på hva Lean er? Her kan du lese mer

Ønsker du å samle flere ansatte til et bedriftsinternt kurs?

Finner du ikke det helt optimale kurset eller kombinasjonen av kurs? Da ordner vi det - sammen. Vi kan tilrettelegge kurs slik at de inneholder akkurat det dere har behov for. Vi kan sette opp et helt nytt kurs, eller tilpasse eksisterende kurs og materiell. Flere medarbeidere kan selvfølgelig også samles til et eget felles kurs, for maksimal effektivitet. Ta kontakt med meg for et forslag til gjennomføring og et tilbud basert på deres behov.

Heidi Jakobsen Strømme
Produktansvarlig kurs