Augmented Reality: HoloLens 2 - Lær deg å lage holografiske instruksjoner i Dynamics 365 Guides

Har du sett potensialet i Augmented Reality men er usikker på hvordan denne teknologien kan skape verdi for din bedrift i dag og på sikt?

iot industry 4.0 concept,industrial engineer using smart glasses with augmented mixed with virtual reality technology to monitoring machine in real time.Smart factory use Automation robot arm

Varighet: 2 dager, fra 09:00 - 14:00 (mandag og torsdag)

Pris: 15500

Kurskategori: KI og Maskinlæring

Kursdatoer er ikke helt avklart ennå, men kontakt [email protected] for påmelding!

Dette kurset vil gi deg en grundig innføring i hva applikasjonen kan gjøre samt kompetanse på hvordan man skal lage gode arbeidsinstrukser i AR brillene HoloLens.

Kursbeskrivelse

Microsoft Dynamics 365 Guides er en applikasjon som forbedrer og effektiviserer standardisering og læring av prosesser med step-by-step instruksjoner som viser ansatte hvordan sammenstilling av produkter eller følging av rutiner skal gjøres ved hjelp av bilder, video, tekst og hologrammer gjennom HoloLens. Lage arbeidsinstrukser og veiledning for opplæring og fabrikasjon i AR uten programmering eller 3D-modellering.

Målgruppe

Alle som ønsker en grundig introduksjon og opplæring i Guides og som har en rolle innenfor effektivisering av prosesser og fabrikasjon. Kurset er spesielt egnet for deg som allerede jobber med arbeidsinstruksjoner og opplæring og som er med på å forme prosesser og instruksjoner i en bedrift.

Kursinnhold

Introduksjon i bruk av Microsoft Dynamics 365 Guides

•   Brukere og roller
•   PC-applikasjon
               •   Sette opp ny instruksjon
               •   Ankring
               •   Navigering
               •   Legge til innhold
•   HoloLens-applikasjon
               •   Ferdigstille en instruksjon
               •   Navigering
               •   Plassering av hologrammer
               •   Endre stil på hologrammer
               •   Interaksjoner i HoloLens

Guides, best practices

•    Hvordan lage gode arbeidsinstruksjoner
•    Innsamling av dokumentasjon og erfaring
•    Forstå brukeren og oppgaven
•    Hvordan bruke riktig multimedia
•    Optimalisering av egne 3D-modeller
•    Bruk av Websider, Power Bi og PowerApps i Guides
•    Analyse av arbeidsinstruksjoner
•    Support for Lean ved bruk av analyse i Guides
•    Remote assist, del hva du ser med eksperter over nett for å få assistanse

Forkunnskaper

Det er ingen krav til forkunnskaper.

Utstyr som kreves

HoloLens, versjon 2 er anbefalt
Lisens på Dynamics 365 Guides

 

Kursdatoer er ikke helt avklart ennå, men kontakt [email protected] for påmelding!

Kursinstruktør

Per Olve Tobiassen har god erfaring i hvordan man best skal innføre AR og dertil egnede bruksområder. Per Olve jobber for SpinOn A/S. Han leder et industri nettverk innen AR i Kongsberg, der formålet er brukerfokus og deling av erfaring. Per Olve jobber også med utdanningsintsutisjoner slik at AR kan komme på agendaen for studenter. AR som forbedringsverktøy er hans mantra.

Svein-Aage Opsal har bakgrunn som 3D-programmerer innenfor simulering og trening rettet mot forsvaret og har jobbet med utvikling av AR-applikasjoner siden de første brillene fra Microsoft (HoloLens) ble tilgjengelig. Han har siden også spesialisert sin kompetanse på bruk av Guides med integrasjon av Power BI og Power Apps for industrien og utdanningsinstitusjoner. Rett informasjon, til rett tid på rett plass er hans mantra

Ønsker du å samle flere ansatte til et bedriftsinternt kurs?

Finner du ikke det helt optimale kurset eller kombinasjonen av kurs? Da ordner vi det - sammen. Vi kan tilrettelegge kurs slik at de inneholder akkurat det dere har behov for. Vi kan sette opp et helt nytt kurs, eller tilpasse eksisterende kurs og materiell. Flere medarbeidere kan selvfølgelig også samles til et eget felles kurs, for maksimal effektivitet. Ta kontakt med meg for et forslag til gjennomføring og et tilbud basert på deres behov.

Henrik Buzzi
Produktansvarlig