Generativ AI: fra teknologiforståelse til effektiv bruk

Dette kurset gir deg en introduksjon til teknologien samt mulighetene og begrensningene den gir. Videre vil det bli gitt en innføring i hvordan man kan forbedre bruken av verktøyene.

Varighet: Fra Kl 09:00 - 14:00

Pris: 6500 (Introduksjonspris)

Kurskategori: KI og Maskinlæring

Generativ AI har har satt kunstig intelligens på kartet etter at OpenAI offentliggjorde ChatGPT. Kurset vil ta for seg hva Generativ AI er med tekst- og bildegenerering som bakteppe, og ha fokus på hvordan man kan bruke disse teknologiene i arbeidssammenheng.

Vi går igjennom hva man må tenke igjennom før man tar i bruk teknologien og hva man gir fra seg av informasjon. Videre ser vi på hvordan vi kan bruke det sett fra ulike fagretningers ståsted og gir generelle tips for hvordan du kan oppnå bedre resultater ved bruk av verktøyene.

Kursinnhold

-   Intro til Generativ AI
-   Sikkerhet og etikk
-   Inspirasjon til bruk
-   Arbeide med og gjennomgang av god bruk av verktøyene
-   Oppsummering og veien videre

Målgruppe

Kurset er ikke-teknisk, og fokuserer på måter å formulere spørsmål som gir en bedre resultater. Kurset passer derfor for alle som bruker eller ønsker å ta i bruk denne teknologien og ønsker å utnytte den på en bedre måte.

Målsetting

Målet er at deltakerne skal vite hva Generativ AI er, hvilke hensyn man må ta med tanke på sikkerhet og etikk i bruken av Generativ AI verktøy samt lære hvordan man kan forbedre bruken av tekst- og bildegenereringsverktøy.

Forkunnskaper

Ingen forkunnskaper

TA MED EGEN PC

 

Veldig behagelig og kunnskapsrik kursholder. Relevant innhold.

Bra kurs og god formidling, noe å lære uansett om man er ny eller har brukt GPT en del tidligere. Får lyst til å gå flere kurs og lære mer, veldig inspirerende!

Kursinstruktør

Rebekka Olsson Omslandseter, er en AI-entusiast som har doktorgrad i AI fra Universitetet i Agder (UiA). Rebekka forsker på hvordan vi kan forbedre noen av de såkalte "algoritmene" som gjør at datamaskiner kan lære ting, og i forskningen sin har hun funnet metoder som gjør læringen bedre og mer effektiv som del av forskningsteamet CAIR ved UiA. Rebekka jobber også som konsulent i Bouvet der hun blant annet jobber med å ta AI-verktøy i bruk for data-analyse og innsikt, blant annet i strømnettet.

Rebekka har holdt foredrag både internt i Bouvet og på eksterne konferanser både i Norge og utlandet. Rebekka har deltatt i podkaster og deler gjerne av sin kunnskap om kunstig intelligens. Rebekka er emneansvarlig for fag på UiA og holder forelesninger der. Hun har undervist i fag som "Introduksjon til kunstig intellgens teknologi", "Signalbehandling", og "Aksess i trådløse nettverk" med flere.

Marek Vetter er en engasjert kursholder med erfaring fra kurs om både Python og maskinlæring. Han har holdt flere foredrag både eksternt og internt om arbeid knyttet opp mot forecasting av tidsserier, produksjonklare ML-løsninger og analyse av data og skal til høsten undervise i dette på NHH.

Til daglig jobber Marek som Data Scientist, med dataanalyse og utvikling av maskinlæringsmodeller. Han er opptatt av kunnskapsdeling og har internt i Bouvet holdt flere fagdager som har tatt for seg ulike aspekter ved maskinlæring og verktøy man kan bruke for å få en reproduserbar og robust ML-løsning. Han har også holdt flere foredrag om generativ ki og teknologien bak ChatGPT hos bl.a. Bergen Næringsråd.

Ønsker du å samle flere ansatte til et bedriftsinternt kurs?

Finner du ikke det helt optimale kurset eller kombinasjonen av kurs? Da ordner vi det - sammen. Vi kan tilrettelegge kurs slik at de inneholder akkurat det dere har behov for. Vi kan sette opp et helt nytt kurs, eller tilpasse eksisterende kurs og materiell. Flere medarbeidere kan selvfølgelig også samles til et eget felles kurs, for maksimal effektivitet. Ta kontakt med meg for et forslag til gjennomføring og et tilbud basert på deres behov.

Henrik Buzzi
Produktansvarlig