Facebook Pixel

Introduksjon til Python programmering

Er du interessert i maskinlæring og datavitenskap, men vet ikke hvor du skal begynne? Dette kurset vil gi deg en grunnleggende forståelse av maskinlæring og hvordan du kan utnytte din teoretiske kunnskap i praksis ved bruk av programmeringsspråket Python.

Varighet: Kl 09:00 - 13:00

Pris: 6500

Kurskategori: AI, Maskinlæring og IoT

Kursdatoer er ikke helt avklart ennå, men kontakt [email protected] for påmelding!

Under kurset vil du få en grunnleggende forståelse av maskinlæring, datavitenskap og kunstig intelligens.

Du vil lære:

  • Hvordan disse feltene forholder seg til statistikk og dataanalyse
  • Hvordan hente ut kunnskap fra dataene dine
  • Hvilke forretningsproblemer kan en maskin lære å håndtere
  • Hvilke ML-metoder er relevante for ulike dataanalyseproblemer
  • Hvordan evaluere styrkene og svakhetene ved disse algoritmene og velge den beste.

I den praktiske delen av verkstedet vil vi bruke den teoretiske kunnskapen til virkelige data og lage maskinlæringsmodel ved hjelp av Python og Google Colab Notebooks.

Du vil lære:

  • Hvordan å importere data
  • Hvordan manipulere data for å forberede den til opplæring av modellen (valg av egenskaper, korrelasjon, håndtere manglende verdier...)
  • Hvordan lage maskinlæringsmodeller
  • Hvordan evaluere disse modellene for å velge de som passer dine data best.

Forkunnskaper: 

Det er ingen krav til forkunnskaper.

 

Kursdatoer er ikke helt avklart ennå, men kontakt [email protected] for påmelding!

Kursinstruktør

Yngve er en full stack Data Scientist og utvikler med sterk interesse for open source, data visualisering, programmering, forskning og kunnskapsformidling.

Yngve har en mastergrad i Data Science fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), og etter fullførte studier har han innehatt fulltids forsker- og undervisningsstillinger ved både NMBU og Universitetet i Oslo (UiO). Arbeidet har blant annet resultert i flere vitenskapelige publikasjoner og utvikling av programvare. I tillegg har Yngve vært ansvarlig for undervisning og kursinnhold i programmering på både høyere- og laveregradsnivå.

Ønsker du å samle flere ansatte til et bedriftsinternt kurs?

Finner du ikke det helt optimale kurset eller kombinasjonen av kurs? Da ordner vi det - sammen. Vi kan tilrettelegge kurs slik at de inneholder akkurat det dere har behov for. Vi kan sette opp et helt nytt kurs, eller tilpasse eksisterende kurs og materiell. Flere medarbeidere kan selvfølgelig også samles til et eget felles kurs, for maksimal effektivitet. Ta kontakt med meg for et forslag til gjennomføring og et tilbud basert på deres behov.

Heidi Jakobsen Strømme
Produktansvarlig kurs