Person taster på datamaskin

Lær deg å mestre Access!

Har du behov for å håndtere og få oversikt over store informasjonsmengder med mange detaljer – så har du behov for et databaseverktøy! Kurset gir deltagerne en grunnleggende trening i bruk av Access. Kurset er omfattende til å være et grunnkurs og gir et godt grunnlag for videre kurs og arbeid med Access. Etter kurset vil du være i stand til å opprette enkle databaser med tabeller, spørringer, skjemaer og rapporter - og ha oversikt over de mulighetene som ligger i Access.

Kursinnhold

Grunnleggende begreper Introduksjon til databasedesign/datamodellering

Planlegging av en ny database
Organisering av data i en database

Opprette en database

Tabeller

Tabellens utformingsvisning
Tabellens data arkvisning

Spørringer/Queries

Utvalgsspørringer
Handlingsspørringer/Actionqueries
Lag tabell-spørring
Slettespørring
-Føy til-spørring
Oppdateringsspørring
Parameterspørringer

Skjemaer

Opprette skjemaer med skjemaveivisere
Skjemavisning
Uformingsvisning for skjemaer
Gjennomgang av designverktøy
Verktøyboksen
Fargepalett, fonter, tekstplassering
Bundne, ubundne og kalkulerte kontroller
Postkilde og feltliste for et skjema
En-til-mange-skjema

Rapporter

Opprette rapporter med Rapportveiviseren
Utformingsvisning for en rapport
Gruppering og sortering i rapporter

Etiketter

Spesialtilpassede etikettmaler
Etikettveiviseren

Flettebrev med Word

Orientering om makromulighetene

Ønsker du å samle flere ansatte til et bedriftsinternt kurs?

Finner du ikke det helt optimale kurset eller kombinasjonen av kurs? Da ordner vi det - sammen. Vi kan tilrettelegge kurs slik at de inneholder akkurat det dere har behov for. Vi kan sette opp et helt nytt kurs, eller tilpasse eksisterende kurs og materiell. Flere medarbeidere kan selvfølgelig også samles til et eget felles kurs, for maksimal effektivitet. Ta kontakt med meg for et forslag til gjennomføring og et tilbud basert på deres behov.

Henrik Buzzi

Henrik Buzzi

Produktansvarlig

henrik.buzzi@bouvet.no

+47 93808080