Person taster på datamaskin

Access Smart og avansert

Gjør det enklere å bruke databaseapplikasjonen. Gjennom oppgaver og praktiske øvelser vil du lære å utnytte de mer avanserte mulighetene i Access. Avanserte utvalg fra databasen, automatikk i skjembilder, egne menyer og automatisk oppstart av databaseapplikasjonen, er noen av de mange spennende temaene som blir belyst i kurset. Etter kurset vil du oppleve applikasjonen som mer intuitiv.

Kursinnhold

Tabellens utformingsvisning

Egendefinerte formater
Egendefinerte inndatamasker
Bruk av indeks

Relasjoner

Definere faste relasjoner mellom tabellene
Referanseintegritet

Avanserte spørringer

Egenskaper for spørringer
Mengdefunksjoner
Beregne totaler for alle postene/grupper med poster
Lage kalkulerte felt
Villkårsuttrykk med områdemengdefunksjoner
Delspørringer
Hente villkår fra skjemaer
Arbeide med tomme felt (nullverdier og tomme strenger)
Krysstabellspørringer
SQL-spørringer

Avanserte skjemaer

Opprette et delskjema
Endre kontrolltype for eksisterende kontroll
Kombinasjonsboks med flere kolonner
Kalenderkontroll
Alternativkontroll

Avanserte rapporter

Spesielle egenskaper
Grupperingsintervaller og datatyper
Gruppering og summering

Makroer

Makroer og hendelser
En sammenligning med programmeringsmulighetene
Bygge en enkel applikasjon ved hjelp av makroer

Ønsker du å samle flere ansatte til et bedriftsinternt kurs?

Finner du ikke det helt optimale kurset eller kombinasjonen av kurs? Da ordner vi det - sammen. Vi kan tilrettelegge kurs slik at de inneholder akkurat det dere har behov for. Vi kan sette opp et helt nytt kurs, eller tilpasse eksisterende kurs og materiell. Flere medarbeidere kan selvfølgelig også samles til et eget felles kurs, for maksimal effektivitet. Ta kontakt med meg for et forslag til gjennomføring og et tilbud basert på deres behov.

Henrik Buzzi

Henrik Buzzi

Produktansvarlig

henrik.buzzi@bouvet.no

+47 93808080