MB-500 Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations Apps Developer

Dager: 5

Pris: 33000

Kurskategori: Microsoft

Underkategori: Microsoft Dynamics 365

Developer training. Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations Apps Developers implement and extend applications to meet the requirements of the business. Candidates provide fully realized solutions by using standardized application coding patterns, extensible features, and external integrations.

 

Target audience

Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations Apps Developers

 

 

Agenda

Module 1: Overview & Architecture

Describe the Dynamics 365 ecosystem and major components of the Dynamics 365 Finance and Operations (FO) software, describe the architecture of D365FO, describe relevant D365FO design and deployment considerations

Lab : Development Environment configuration and Project/Model Creation


Module 2: Developer Tools

Manage system implementations by using Lifecycle Services, Customize D365FO by using Visual Studio, Manage source code and artifacts by using version control, Work with other development tools to complete tasks

Lab : Source Control using DevOps


Module 3: Solution Design

Determine the required application stack components and server architecture, Implement Application Lifecycle Management (ALM), Design a solution for D365FO

Lab : Data Structure Development


Module 4: AOT Elements

Create forms, Create and extend tables, Create Extended data Types (EDT) and enumerations, Create classes and extend AOT elements

Lab : Metadata Extension & Development


Module 5: Code Development & Testing

Develop X++ code, Develop object-oriented code, Extend D365 FO functionality, Describe test framework and tools, Perform Unit Testing

Lab : Code Extension & Development


Module 6: Data Migration

Describe migration tools and methodologies, Plan Migration strategy, Prepare data for migration and migrate data

Lab : Data Export/Import using Data Entity

Lab : Recurring Data Transfer


Module 7: Frameworks

Implement D365 FO functionality

Lab : SysExtension Framework


Module 8: Integration

Identify Data integration patterns and scenarios, Implement Data integration concepts and solutions, Implement Recurring integrations, Integrate D365FO with Microsoft Azure, Troubleshoot integration errors, Implement the Data Management Package API

Lab : OData Integration

Lab : Logic App Integration

Lab : Calling an External Web Service


Module 9: Reporting

Describe the capabilities and limitations of reporting tools in D365FO, Design, create, and revise Dynamics Reports, Design, create, and revise Dynamics workspaces, Design, create, and revise data sources that connect to data stores external to D365FO

Lab : Power BI reporting from F&O


Module 10: Security & Performance

Describe and implement performance tools and LCS Environment Monitoring tools, Implement role-based security policies and requirements, Apply fundamental performance optimization techniques, Optimize performance for batch processes, Optimize user interface performance, Enhance Integration performance, Optimize Report Performance

Lab : Async & Sandbox Functionality


Ønsker du å samle flere ansatte til et bedriftsinternt kurs?

Finner du ikke det helt optimale kurset eller kombinasjonen av kurs? Da ordner vi det - sammen. Vi kan tilrettelegge kurs slik at de inneholder akkurat det dere har behov for. Vi kan sette opp et helt nytt kurs, eller tilpasse eksisterende kurs og materiell. Flere medarbeidere kan selvfølgelig også samles til et eget felles kurs, for maksimal effektivitet. Ta kontakt med meg for et forslag til gjennomføring og et tilbud basert på deres behov.

Henrik Buzzi
Produktansvarlig