Introduksjon til PowerApps

Dager: 1

Varighet: Fra kl 09:00 - 15:00

Pris: 5700

Kurskategori: Microsoft

Ofte, passer ikke hyllevare våre behov, og klassisk softwareutvikling er for tidskrevende og kostbar. Da forblir måten vi alltid har gjort ting på, og som få er egentlig fornøyd med. Den gode nyheten er: kanskje kan du lage IT løsningen selv! PowerApps er et kodefritt utviklingsverktøy for apper og tjenester, og det er en del av Office 365 lisensen du muligens allerede har. 

PowerApps er Microsoft sin løsning for kodefri utvikling av apper, tjenester og skjemaer som er tilpasset forretningsbehovene. Det gir unike muligheter som før var forbeholdt profesjonelle utviklere. Apputviklingen går raskere, og appen kan tilgjengeliggjøres på sekundet til hele organisasjonen- en smidig prosess som understøtter digitalisering og effektivisering.  

I løpet av kurset vil deltagere få en hands-on opplevelse av hva PowerApps er, hva det kan brukes til, og hvordan jobbe i den. Kursholdere vil gjøre kursdeltagerne godt kjent med terminologien, demonstrere løsninger og utfordre med øvelser.

Under kurset, får deltagere mulighet til å jobbe i PowerApps fra Bouvet sitt kursmiljø. Vi vil også se på hva PowerApps ikke er egnet til, og sammenligne det med alternative løsninger.

Dette er et introduksjonskurs, så det er naturligvis mye moro vi ikke vil greie å gå gjennom. Kursleder vil peke deltagerne til gode kilder for videre læring. Dersom du ønsker å gå et steg videre, kan du melde deg på Effektiv utvikling i Power Apps. Det er også mulig å be om bedriftsinterne kurs på videregående nivå, der man kan spesifisere ønsket fokus og spesifikke behov. Disse kan også kjøres som workshops.

Målgruppe
Alle som ønsker en grundig, praktisk introduksjon i PowerApps. Det passer både for deg som aldri har brukt PowerApps før, og for deg som har begynt å teste det ut, men trenger litt veiledning for å gå videre.

Kursinnhold

  • PowerApps- det store bildet
  • Lerretsapper, modelldrevne apper og SharePoint skjemakonfigurering
  • Bli kjent med arbeidslerretet: faner, paneler, sider, kontroller m.m.
  • Datakilder og koblinger
  • Beste praksis for navngivning, utvikling, dokumentering m.m.
  • Versjoner, publisering og deling
  • Bruksområder og viktige begrensninger

Forkunnskaper
Det er ikke krav til forkunnskaper. Det forventes at deltagerne har generell kjennskap til Windows, Microsoft Office (Word, Excel, Outlook) og Internett. Noe kjennskap til SharePoint kan også være nyttig.

TA MED EGEN PC

Kursinstruktør

Philip er en entusiastisk konsulent og kursholder innen Microsoft 365. Han har utdannelse innen informatikk fra Universitetet i Oslo, og trives godt i krysningspunktet mellom teknologi og mennesker. Philip jobber med bredden av produktene i Microsoft 365, men er spesielt engasjert i Power-plattformen. Han er opptatt av å formidle tekniske emner på en god og pedagogisk måte, som er tilpasset brukernes tekniske nivå. Philip brenner for å dele av det han kan, og er opptatt at kunden skal være rustet til å ta i bruk alle mulighetene teknologien gir.

Maret er konsulent i faggruppen Microsoft og har vært ansatt i Bouvet siden 2020. Hun har flere års erfaring innenfor Microsoft365-løsninger. Hun har vært ansvarlig for implementering og brukeropplæring på SharePoint Online, Microsoft Teams og OneDrive i Norsk-Tysk Handelskammer, hvor hun har vært med på å sette opp et program for kunnskapsdeling blant ansatte. Maret liker å lære nye ting og er genuint interessert i å hjelpe andre med å mestre ny teknologi. Hun er opptatt av at kursdeltakerne sitter igjen med konkret og nyttig kunnskap, som gjør arbeidshverdagen deres lettere. Som erfaren prosjektleder og med erfaring fra arrangementsbransjen er Maret vant til å stå framfor forsamlinger. Hun er imøtekommende, høflig og tålmodig.

Ønsker du å samle flere ansatte til et bedriftsinternt kurs?

Finner du ikke det helt optimale kurset eller kombinasjonen av kurs? Da ordner vi det - sammen. Vi kan tilrettelegge kurs slik at de inneholder akkurat det dere har behov for. Vi kan sette opp et helt nytt kurs, eller tilpasse eksisterende kurs og materiell. Flere medarbeidere kan selvfølgelig også samles til et eget felles kurs, for maksimal effektivitet. Ta kontakt med meg for et forslag til gjennomføring og et tilbud basert på deres behov.

Henrik Buzzi
Produktansvarlig