Introduksjon til PowerApps

Dager: 1

Varighet: Fra kl 09:00 - 15:00

Pris: 7600

Kurskategori: Microsoft

Ofte, passer ikke hyllevare våre behov, og klassisk softwareutvikling er for tidskrevende og kostbar. Da forblir måten vi alltid har gjort ting på, og som få er egentlig fornøyd med. Den gode nyheten er: kanskje kan du lage IT løsningen selv! PowerApps er et kodefritt utviklingsverktøy for apper og tjenester, og det er en del av Office 365 lisensen du muligens allerede har. 

PowerApps er Microsoft sin løsning for kodefri utvikling av apper, tjenester og skjemaer som er tilpasset forretningsbehovene. Det gir unike muligheter som før var forbeholdt profesjonelle utviklere. Apputviklingen går raskere, og appen kan tilgjengeliggjøres på sekundet til hele organisasjonen- en smidig prosess som understøtter digitalisering og effektivisering.  

I løpet av kurset vil deltagere få en hands-on opplevelse av hva PowerApps er, hva det kan brukes til, og hvordan jobbe i den. Kursholdere vil gjøre kursdeltagerne godt kjent med terminologien, demonstrere løsninger og utfordre med øvelser.

Under kurset, får deltagere mulighet til å jobbe i PowerApps. Vi vil også se på hva PowerApps ikke er egnet til, og sammenligne det med alternative løsninger.

Dette er et introduksjonskurs, så det er naturligvis mye moro vi ikke vil greie å gå gjennom. Kursleder vil peke deltagerne til gode kilder for videre læring. Dersom du ønsker å gå et steg videre, kan du melde deg på Effektiv utvikling i Power Apps. Det er også mulig å be om bedriftsinterne kurs på videregående nivå, der man kan spesifisere ønsket fokus og spesifikke behov. Disse kan også kjøres som workshops.

Målgruppe
Alle som ønsker en grundig, praktisk introduksjon i PowerApps. Det passer både for deg som aldri har brukt PowerApps før, og for deg som har begynt å teste det ut, men trenger litt veiledning for å gå videre.

Kursinnhold

  • PowerApps- det store bildet
  • Lerretsapper, modelldrevne apper og SharePoint skjemakonfigurering
  • Bli kjent med arbeidslerretet: faner, paneler, sider, kontroller m.m.
  • Datakilder og koblinger
  • Beste praksis for navngivning, utvikling, dokumentering m.m.
  • Versjoner, publisering og deling
  • Bruksområder og viktige begrensninger

Forkunnskaper
Det er ikke krav til forkunnskaper. Det forventes at deltagerne har generell kjennskap til Windows, Microsoft Office (Word, Excel, Outlook) og Internett. Noe kjennskap til SharePoint kan også være nyttig.

TA MED EGEN PC

Kursinstruktør

Dennis Chi har en bred erfaring med automatiseringsplattformer som inkluderer Microsoft Power Platform, UiPath RPA og Kofax RPA (tidligere Kapow). Han besitter også en solid kompetanse innen Microsoft Azure og diverse Microsoft 365-tjenester. For tiden arbeider han med å visualisere og realisere kundenes ønsker om en automatisert og enklere hverdag ved hjelp av Power Platform.
Dennis er gjerne nysgjerrig og som elsker å utforske og lære om nye teknologier, spesielt når det kommer til automatisering av systemer. Han deler gjerne sin kompetanse og erfaring med kolleger og kunder. Som konsulent betrakter han yrket som en evig læringsreise, alltid med nye utfordringer å løse og kunnskap å dele med andre. Han har også en interesse for å dele sin kunnskap med Power Platform-community i Norge/Europa, der mye av innholdet kan leses gjennom hans blogg: https://recursion.no

Joachim Stykket er en dedikert konsulent og kursholder innenfor Microsoft Power Platform. Med sin bakgrunn som siviløkonom trives han i skjæringspunktet mellom forretning og teknologi. Joachim er overbevist om at teknologi ikke bare skal være et verktøy, men en mulighet til å skape mer effektive og meningsfulle arbeidsprosesser. Hans engasjement for å styrke kunder gjenspeiles tydelig i hans dedikasjon til å dele innsikt og kunnskap. Han formidler komplekse konsepter på en klar og forståelig måte, og hans pedagogiske tilnærming gjør ham ettertraktet som kursholder. Joachim er ikke bare opptatt av å implementere teknologiske løsninger; han erkjenner også viktigheten av å bygge broer mellom mennesker og teknologi. Hans overordnede mål er å gjøre den digitale opplevelsen så intuitiv og tilgjengelig som mulig for alle brukere.

Ida Marie Norin er en allsidig konsulent og kursholder innen Microsoft Power Platform. Med sin bakgrunn fra statsvitenskap og ledelse liker hun både å fokusere på brukeropplevelsen og teknologiens strategiske verdi. Ida foretrekker at ikke alle skal måtte finne opp hjulet på nytt, og hun er ivrig med å dele kunnskap og erfaringer på et språk brukerne forstår. Hennes mål som kursholder er at brukerne skal få de verktøyene og innsikten de behøver for å sette i gang med sin egen lavkodereise.

Ønsker du å samle flere ansatte til et bedriftsinternt kurs?

Finner du ikke det helt optimale kurset eller kombinasjonen av kurs? Da ordner vi det - sammen. Vi kan tilrettelegge kurs slik at de inneholder akkurat det dere har behov for. Vi kan sette opp et helt nytt kurs, eller tilpasse eksisterende kurs og materiell. Flere medarbeidere kan selvfølgelig også samles til et eget felles kurs, for maksimal effektivitet. Ta kontakt med meg for et forslag til gjennomføring og et tilbud basert på deres behov.

Henrik Buzzi
Produktansvarlig