Power Bi for viderekomne

Bilder tatt på en helt vanlig dag på Kanalpiren 22.10.21. 

Bildene er tatt av Ovidia Eriksen i kommunikasjonsavdelingen. Bildene er tenkt til å brukes i diverse formål internt og eksternt. For eksempel til presentasjoner, nettsider, pressesaker og rekruttering.

Dersom du ikke ønsker å bli avbildet eller ser et bilde av deg du misliker, gi meg beskjed så fjerner vi det :)

Varighet: 1 dag, kl 09:00 - 16:00

Pris: 9500

Målsetning: Sette brukerne i stand til å utnytte et dypere potensial i Power BI ved å bli kjent med et større mulighetsområde og funksjonalitet som omhandler bl.a. datakilder, DAX, design og utforming.

Kurskategori: Microsoft

Dette kurset levers kun som bedriftsinternt kurs. Ta kontakt med [email protected]

Power BI er et fleksibelt verktøy som dekker hele prosessen fra datafangst til deling av rapporter. Selv om det virker lett på overflaten har Power BI funksjoner som åpner uendelige muligheter. Det er flere triks som skaper en bedre brukeropplevelse av Power BI samtidig som at man bruker Power BI til å gjennomføre avanserte kalkulasjoner.

Dette kurset bygger på filmdata som deltakerne hentes direkte fra IMDB via funksjoner i Power Query, og brukes til å lage en lekker rapport i Power BI. Kurset bygger ikke direkte på «Selvbetjening og analyse med Power BI», men bygger videre på flere av teknikkene som ble gjennomgått her, og er myntet på de som allerede har litt erfaring med bruk av Power BI.

Deltakerne vil få en grunnleggende innføring i: 

 • Henter og renser ekte data fra IMDB via Power Query.
 • Power Query funksjoner
 • Avansert bruk av bokmerker
 • Et dypdykk i design
 • Dynamiske overskrifter med DAX
 • Variabelsyntaks i DAX
 • Filter- og radkontekst 
 • Dynamisk link til nettsider med DAX
 • Egendefinerte verktøytips
 • Betinget formatering


Målgruppe:

 • Kurset er for folk som har jobbet med Power BI i minst et par måneder.
 • Det er en fordel hvis man har gjennomført «Selvbetjening og analyse med Power BI», men det er ikke et krav.

Ta med egen PC med nyeste versjon av Power BI. Du bør også ha signet opp med en 30-dagers gratislisens for Power BI Pro. 

 

Kursinnhold

Henter og renser ekte data fra IMDB via Power Query

Vi henter data direkte fra nettsiden til IMDB (scraping) og transformerer dette til et format som er egnet i Power BI.


Power Query funksjoner

Vi bruker eksempeldata til å trene Power BI til å gjenkjenne mønstre i nettsiden slik at logikken kan transformeres til en funksjon og brukes på flere filmer.


Avansert bruk av bokmerker

Bokmerker er en funksjon som hjelper deg med å lage interaktive rapporter. I dette kurset bruker vi denne funksjonen til å lage et dynamisk filterpanel.


Et dypdykk i design

Design er med på å skape et helhetlig inntrykk av rapporten, og bidrar til at rapporten blir mer brukervennlig. Kurset gjennomgår generelle designtriks sammen med teori rundt universal utforming.


Dynamiske overskrifter med DAX

Du kan enkelt lage statiske overskrifter i Power BI, men med overskrifter som endrer seg etter innholdet, tar du rapporten din til et nytt nivå.


Variabelsyntaks i DAX

Variabelsyntaksen i DAX skaper en leservennlig struktur i koden samtidig som det kan forbedre ytelsen. Kurset gjennomgår hvordan man bruker variabelsyntaksen og fordelene med det.


Filter- og radkontekst

Ord som filterkontekst og radkontekst brukes mye når man snakker om Power BI, men det er ikke alltid tydelig hva det betyr. Kurset gjennomgår forskjellene og illustrerer dette med å tvinge radkontekst i et mål via AVERAGEX funksjonen.


Dynamisk link til nettsider med DAX

Power BI kan linke til nettsider eller andre Power BI rapporter. I dette kurset lager vi en link som fører direkte til nettsiden for valgt film.


Egendefinerte verktøytips

Vektøystips er viser ekstra informasjon når brukeren holder over et element i Power BI. Det finnes en standard visning hvor man kan gjøre et par justeringer, men i dette kurset lager vi et helt eget verktøystips slik at vi har full kontroll over størrelse og innhold.


Betinget formatering

Betinget formatering lar deg endre formateringen basert på en betinget verdi. I dette kurset lager vi datastolper og fargeendringer via både brukergrensesnittet og DAX.


Dette kurset levers kun som bedriftsinternt kurs. Ta kontakt med [email protected]

Kursinstruktør

Henrik Knudsen er en dyktig og strukturert Business Intelligence-utvikler og forretningsrådgiver. Han er utdannet siviløkonom med spesialisering i økonomisk analyse fra Universitetet i Stavanger, med opphold ved KU Leuven i Belgia og California State University - Los Angeles i USA, og har særskilt erfaring fra olje og gass. Hans kompetanse som Power BI-utvikler er allsidig, hvor han blant annet har hatt ansvar for rapporter og innsikt fra ulike data knyttet til prosjektgjennomføring, porteføljestyring, planleggingsdata og data relatert til økonomi og HR. Henrik tar med seg unik erfaring fra et analyse- og rapporterings-miljø som opererer i en skala forbeholdt store, internasjonale aktører i olje og gass. Det innebærer særskilte krav til faglig samarbeid og deling, kvalitet i leveranse og brukstifeller helt på kanten av den teknologiske utviklingen for Power BI og tilknyttede løsninger.

Kristoffer Duesund er en teknologiinteressert samfunnsøkonom fra University of Edinburgh. Han har de siste 3 årene fått lidenskap for rapporterings- og prosessforbedringsarbeid ved hjelp av verktøy som Excel, Power BI og R. Gjennom gevinstrealiseringsarbeid i forbindelse med kommunesammenslåing av Radøy, Meland og Lindås kommuner har han utviklet seg innen BI-området, og fått erfaring innen et bredt spekter av ulike datatyper. Videre har han erfaring fra prosjekter i større organisajoner som Vestland og Equinor. Her har Kristoffer bidratt med implementering og brukeropplæring knyttet til hele Power BI - plattformen. I disse prosjektene har han jobbet med med alt fra utvikling av omfattende rapporter og dashboard, samt tilgangsstyring og publisering via ulike apper.

Ønsker du å samle flere ansatte til et bedriftsinternt kurs?

Finner du ikke det helt optimale kurset eller kombinasjonen av kurs? Da ordner vi det - sammen. Vi kan tilrettelegge kurs slik at de inneholder akkurat det dere har behov for. Vi kan sette opp et helt nytt kurs, eller tilpasse eksisterende kurs og materiell. Flere medarbeidere kan selvfølgelig også samles til et eget felles kurs, for maksimal effektivitet. Ta kontakt med meg for et forslag til gjennomføring og et tilbud basert på deres behov.

Henrik Buzzi