Facebook Pixel

PRINCE2® Foundation, 6th Edition

På dette kurset vil du få en god forståelse for filosofien bak PRINCE2. Du vil lære metodens grunnleggende prinsipper og tema samt de ledelses- og styringsprosesser som tar et prosjekt fra start til mål. Kurset forbereder deg til sertifiseringseksamen på Foundation-nivå.

2020.03.03 Bouvet, kursavdelingen. Foto: Bjørn Inge Karlsen tlf +47 90051225

Varighet: 3 dager: kl. 09:00-16:00

Pris: 15900 inkl. e-bok, kursmateriell, eksamensvoucher og 1 resit eksamen

Kurskategori: Prosjektledelse

Hva er PRINCE2®?
PRINCE2 (Projects IN Controlled Environments) er en prosessbasert tilnærming til prosjektledelse. Metoden består av syv prosesser som beskriver de aktiviteter som kreves for å styre, lede og gjennomføre et vellykket prosjekt. Beskrivelsen av prosessene veileder prosjektet gjennom hele dets livssyklus, fra oppstart, gjennomføring og leveranse til avslutning.

 

Kursinnhold

Grunnleggende prinsipper

Et mål med PRINCE2 er å tilby en metode som kan tilpasses uavhengig av prosjektets: størrelse, type, organisasjon, geografi og kultur. Dette er mulig på grunn av at PRINCE2 er prinsipp-basert. Prinsippene baseres på erfaring fra faktiske prosjekter som har blitt gjennomført de siste 25 årene.

Prinsippene karakteriseres av at de er

universale og kan tilpasses alle prosjekter
- blitt benyttet i praksis gjennom mange år
- styrkende for den som bruker metoden ettersom de får økt selvtillit og evne til å utforme ledelse og kontroll av et prosjekt.

PRINCE2 temaer beskriver aspekter/sider av prosjektledelse som kontinuerlig må adresseres under ett prosjekts livssyklus. En prosjektleder som følger metodens tema nøye vil kunne oppfylle sin rolle på en profesjonell måte.

PRINCE2 temaer består av

Business Case
- Organisering
- Kvalitet
- Planlegging
- Risiko
- Endringshåndtering
- Status og oppfølging

En av styrkene med PRINCE2 er hvordan temaene er integrert. I PRINCE2 er hvert tema nøye utformet for kunne passe til de andre.

Kursforberedelser

Du vil motta en epost fra PeopleCert hvor du blir bedt om å registrere deg. Ved fullført registrering vil du få tilgang til e-boken "Ledelse av vellykkede prosjekter med PRINCE2." Kurset er intensivt og eksamensrettet. Det krever at du forbereder deg i forkant av og under kurset for å lykkes med sertifiseringen. Hvor mye tid du legger i forstudiet avhenger naturligvis av dine forkunnskaper og kjennskap til metoden. Vi anbefaler at du setter av minimum 5 timer i forkant av kurset til å gjøre deg kjent med kursmateriellet. Vi anbefaler også at du setter av ca. 4 timer på kveldsarbeid under kursdagene.


Sertifiseringseksamen

Eksamen tas hjemme med online eksamensvakt. Når du har registrert deg hos PeopleCert vil du kunne bestille eksamen i deres portal.  Her finner du informasjon om hvordan du gjør det: https://www.peoplecert.org/ways-to-get-certified/olp-guidelinesVi gir deg sertifiseringsgaranti, som betyr at dersom du ikke består på første forsøk får du andre forsøk gratis. Eksamen består av 60 multiple-choice spørsmål. For å bestå testen må du oppnå 55% rett svar. Ingen hjelpemidler er tillatt. Sertifiseringen er internettbasert og gjøres online. Makstid for testen er 60 minutter, du får 15 minutter ekstra dersom du ikke har engelsk som morsmål. Du må ha bestått Foundation-testen for å ta Practitioner-testen.


Et lærerikt kurs som svarte til forventningene.
Jeg opplevde Bouvet som en profesjonell kursleverandør

Kursinstruktør

Svein har lang erfaring i å utvikle og holde kurs og workshops i prosjektledelse, alt fra grunnleggende struktur til lederskapsutfordringer og kommunikasjon, til sertifiseringskurs innen PRINCE2 metodikken.

Svein har jobbet med prosjektledelse i store og små prosjekter i over 25 år, og har erfaring fra et bredt spekter av prosjekter innen IT, opplæring, organisasjons- og lederutvikling, samt Bygg og anlegg.
Sveins styrke er å tilpasse kurs og workshop til ulike prosjektsituasjoner som måtte dukke opp, og hele tiden gi kursdeltakerne konkrete innspill på problemstillinger som oppstår i praksis.

Svein er sertifisert SAFe Program Consultant (SPC), PRINCE2® Agile, Agile SHIFT®, MSP®, PRINCE2® Practitioner, PMP (Project Management Professional) og ITIL Foundation.

PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited,
used under permission of AXELOS Limited. The Swirl logo™
is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission
of AXELOS Limited. All rights reserved.

Ønsker du å samle flere ansatte til et bedriftsinternt kurs?

Finner du ikke det helt optimale kurset eller kombinasjonen av kurs? Da ordner vi det - sammen. Vi kan tilrettelegge kurs slik at de inneholder akkurat det dere har behov for. Vi kan sette opp et helt nytt kurs, eller tilpasse eksisterende kurs og materiell. Flere medarbeidere kan selvfølgelig også samles til et eget felles kurs, for maksimal effektivitet. Ta kontakt med meg for et forslag til gjennomføring og et tilbud basert på deres behov.

Nina Alfstad Sæther
Produktansvarlig