PRINCE2® 7 Foundation

Den nye PRINCE2® 7 er her! Beste praksis gjort bedre.

PRINCE2, verdens ledende prosjektledelsesmetode, har utviklet seg for å møte fremtidens behov. Den har blitt oppdatert for å gjenspeile de moderne realitetene ved å administrere vellykkede prosjekter, med de nyeste prosessene, verktøyene og teknologiene for å holde seg i forkant.

Varighet: Virtuelt: 3 dager, klokken 10:30 - 18:00

Pris: 15900 inkl. e-bok, kursmateriell, eksamensvoucher, sertifiseringsgaranti, tilgang til opptak av kurset i 12 måneder

Kurskategori: Prosjektledelse

NB! Virtuelt kurs undervises på engelsk, med engelsk kursmateriell og engelsk eksamen. Kurset leveres i samarbeid med Skillsoft Global Knowledge. Etter påmelding vil du motta en epost med detaljert informasjon om kurset fra Skillsoft Global Knowledge. 

Hva er PRINCE2®?
PRINCE2 (Projects IN Controlled Environments) er en prosessbasert tilnærming til prosjektledelse. Metoden består av syv prosesser som beskriver de aktiviteter som kreves for å styre, lede og gjennomføre et vellykket prosjekt. Beskrivelsen av prosessene veileder prosjektet gjennom hele dets livssyklus, fra oppstart, gjennomføring og leveranse til avslutning.

På dette kurset vil du få en god forståelse for filosofien bak PRINCE2. Du vil lære metodens grunnleggende prinsipper og tema samt de ledelses- og styringsprosesser som tar et prosjekt fra start til mål. Kurset forbereder deg til sertifiseringseksamen på Foundation-nivå.

PRINCE2® 7 tar for seg endringer i prosjektledelsessektoren og tilpasser seg utviklende arbeidspraksis og teknologier.

Viktige oppdateringer for fremdriftssuksess:

  • Sentralt fokus på People Management, som anerkjenner viktigheten av menneskelig kapital i prosjektsuksess.
  • Forbedret fleksibilitet og tilpasning, tilpasset de unike kravene til hvert prosjekt, på tvers av sektorer.
  • Omfavner digital og dataadministrasjon, og utstyrer deg med de riktige verktøyene for å holde prosjektene dine oppdatert i den digitale tidsalder.
  • Integrasjon av bærekraft i prosjektytelse, tilpasse prosjekter med miljø- og samfunnsansvarsmål.
  • Kompatibilitet med Agile, Lean og ITIL, som forbedrer den totale prosjektytelsen.
  • Designet for alle fagfolk, inkludert erfarne prosjektledere, ved å bruke forenklet språk og innhold som gjør det mer tilgjengelig for alle.

Kursinnhold

Grunnleggende prinsipper

Et mål med PRINCE2 er å tilby en metode som kan tilpasses uavhengig av prosjektets: størrelse, type, organisasjon, geografi og kultur. Dette er mulig på grunn av at PRINCE2 er prinsipp-basert. Prinsippene baseres på erfaring fra faktiske prosjekter som har blitt gjennomført de siste 25 årene.

Prinsippene karakteriseres av at de er

Universale og kan tilpasses alle prosjekter - blitt benyttet i praksis gjennom mange år - styrkende for den som bruker metoden ettersom de får økt selvtillit og evne til å utforme ledelse og kontroll av et prosjekt. PRINCE2 temaer beskriver aspekter/sider av prosjektledelse som kontinuerlig må adresseres under ett prosjekts livssyklus. En prosjektleder som følger metodens tema nøye vil kunne oppfylle sin rolle på en profesjonell måte.


PRINCE2 temaer består av

Business Case
- Organisering
- Kvalitet
- Planlegging
- Risiko
- Endringshåndtering
- Status og oppfølging

En av styrkene med PRINCE2 er hvordan temaene er integrert. I PRINCE2 er hvert tema nøye utformet for kunne passe til de andre.

Kursforberedelser

Du vil motta en epost fra PeopleCert hvor du blir bedt om å registrere deg. Ved fullført registrering vil du få tilgang til e-boken "Ledelse av vellykkede prosjekter med PRINCE2." Kurset er intensivt og eksamensrettet. Det krever at du forbereder deg i forkant av og under kurset for å lykkes med sertifiseringen. Hvor mye tid du legger i forstudiet avhenger naturligvis av dine forkunnskaper og kjennskap til metoden. Vi anbefaler at du setter av minimum 5 timer i forkant av kurset til å gjøre deg kjent med kursmateriellet. Vi anbefaler også at du setter av ca. 4 timer på kveldsarbeid under kursdagene.


Sertifiseringseksamen

Eksamen tas hjemme med online eksamensvakt. Når du har registrert deg hos PeopleCert vil du kunne bestille eksamen i deres portal.  Her finner du informasjon om hvordan du gjør det: https://www.peoplecert.org/ways-to-get-certified/olp-guidelinesVi gir deg sertifiseringsgaranti, som betyr at dersom du ikke består på første forsøk får du andre forsøk gratis. Eksamen består av 60 multiple-choice spørsmål. For å bestå testen må du oppnå 60% (36/60) rett svar. Ingen hjelpemidler er tillatt. Sertifiseringen er internettbasert og gjøres online. Makstid for testen er 60 minutter, du får 15 minutter ekstra dersom du ikke har engelsk som morsmål. Du må ha bestått Foundation-testen for å ta Practitioner-testen.


Ønsker du å samle flere ansatte til et bedriftsinternt kurs?

Finner du ikke det helt optimale kurset eller kombinasjonen av kurs? Da ordner vi det - sammen. Vi kan tilrettelegge kurs slik at de inneholder akkurat det dere har behov for. Vi kan sette opp et helt nytt kurs, eller tilpasse eksisterende kurs og materiell. Flere medarbeidere kan selvfølgelig også samles til et eget felles kurs, for maksimal effektivitet. Ta kontakt med meg for et forslag til gjennomføring og et tilbud basert på deres behov.

Nina Alfstad Sæther
Produktansvarlig