PRINCE2® 7 Practitioner

På dette kurset vil du få en dypere forståelse av PRINCE2 sine prosesser, temaer og teknikker samt hvordan disse kan tilpasses ulike prosjekters omgivelser og forutsetninger. Kurset forbereder deg til sertifiseringseksamen på Practitionernivå og krever sertifisering på Foundationnivå.

Varighet: 2 dager. kl. 08:00-16:00

Pris: 17500 inkl. kursmateriell og eksamensvoucher

Kurskategori: Prosjektledelse

Hva er PRINCE2?
PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments) er en prosessbasert tilnærming til prosjektledelse. Metoden består av syv prosesser som beskriver de aktiviteter som kreves for å styre, lede og gjennomføre et vellykket prosjekt. Beskrivelsen av prosessene veileder prosjektet gjennom hele dets livssyklus, fra oppstart, gjennomføring og leveranse til avslutning. 

PRINCE2 Practitioner
PRINCE2 er bygget på ett antall grunnleggende prinsipper, temaer og prosesser. Practitionerkurset fokuserer på anvendelsen av metoden i et prosjektmiljø. Målet er å gi deg en dypere forståelse av PRINCE2 sine prosesser, temaer og teknikker samt hvordan disse kan tilpasses ulike prosjekters omgivelser og forutsetninger.

Kurset undervises på norsk, av erfarne kursinstruktører som til daglig jobber som prosjektledere og rådgivere. 
Kurset leveres i samarbeid med Sopra Steria.

 

Agenda

Grunnleggende prinsipper

Et mål med PRINCE2 er å tilby en metode som kan tilpasses uansett prosjektets: størrelse, type, organisering, geografi og kultur. Dette er mulig fordi PRINCE2 metoden er prinsippbasert. Prinsippene er basert på erfaringer fra prosjekter som er gjennomført i løpet av de siste 25 årene.

Tema

PRINCE2 temaer beskriver aspekter/sider av prosjektledelse som kontinuerlig må adresseres under ett prosjekts livssyklus. En prosjektleder som følger metodens «tema» nøye vil kunne oppfylle sin rolle på en profesjonell måte.

PRINCE2 temaer består av

- Business Case
- Organisering
- Kvalitet
- Planlegging
- Risiko
- Endringshåndtering
- Status og oppfølging

En av styrkene med PRINCE2 er hvordan temaene er integrert. I PRINCE2 er hvert tema nøye utformet for kunne passe til de andre.

Forkunnskaper

Du må ha en av føgende sertifiseringer:

  • PRINCE2®  Foundation
  • Project Management Qualification (PMQ)*
  • Project Professional Qualification (PPQ)*
  • Project Management Professional (PMP)**
  • Project Management Professional (PMP)®**
  • Certified Associate in Project Management (CAPM)**
  • IPMA Level A® (Certified Projects Director)***
  • IPMA Level B® (Certified Senior Project Manager)***
  • IPMA Level C® (Certified Project Manager)***
  • IPMA Level D® (Certified Project Management Associate)***

*‘PMQ and PPQ’ are registered marks of the Association for Project Management

*‘PMQ’ is a registered mark of the Association for Project Management.

**'PMP and CAPM' are registered marks of the Project Management Institute, Inc.

***‘IPMA Level A/B/C/D’ are registered trademarks of the International Project Management Association.

APM, PMI and IPMA are not affiliated with Axelos, nor do they endorse any Axelos qualifications.

Kursforberedelser:

Det forventes at PRINCE2 Foundation stoffet skal være friskt i minne.


Sertifisering

Eksamen tas hjemme med online eksamensvakt. Du vil motta en voucherkode som du benytter når du selv bestiller eksamen. Practitionertesten er casebasert med multiple-choice spørsmål og PRINCE2® manualen er det eneste tillatte hjelpemiddelet under eksamen. For å bestå testen må du oppnå ha 42 av 70 (60%) svar rett. Sertifiseringen er internetbasert og gjøres online. Makstid for testen er 2t og 30 min. Du får 40 minutter ekstra dersom du ikke har engelsk som morsmål. Du må ha bestått Foundationtesten for å ta Practitionertesten. 


Fornyelse av PRINCE2 sertifiseringen

De som har tatt en PRINCE2 Practitioner må fornyes innen 3 år for å beholde sin tittel. Sertifiseringen tar ca. en time og gjøres online. 

Les mer om fornyelse av sertifiseringen her: https://www.peoplecert.org/ways-to-get-certified/Keep-your-certification-valid

 


Bouvet is a Licensed Affiliate of Sopra Steria,
which is a PeopleCert® Accredited Training Organization (ATO)
for the PRINCE2® Practitioner Course. PRINCE2® Practitioner is a
registered trademark of AXELOS Limited, used under
permission of AXELOS Limited. The Swirl logo™ is a
trademark of AXELOS Limited, used under permission
of AXELOS Limited. All rights reserved.

Ønsker du å samle flere ansatte til et bedriftsinternt kurs?

Finner du ikke det helt optimale kurset eller kombinasjonen av kurs? Da ordner vi det - sammen. Vi kan tilrettelegge kurs slik at de inneholder akkurat det dere har behov for. Vi kan sette opp et helt nytt kurs, eller tilpasse eksisterende kurs og materiell. Flere medarbeidere kan selvfølgelig også samles til et eget felles kurs, for maksimal effektivitet. Ta kontakt med meg for et forslag til gjennomføring og et tilbud basert på deres behov.

Nina Alfstad Sæther
Produktansvarlig kurs