elearning

PRINCE2® Agile Practitioner, e-læring

PRINCE2 Agile er et rammeverk for hvordan PRINCE2 brukes når deler eller hele prosjektproduktet leveres med smidige metoder og gir deg som prosjektleder forståelse for hvordan PRINCE2 metoden bør brukes som rammeverk for å ivareta både god framdrift, kontroll og høy kvalitet i hele prosjektleveransen i et smidig prosjekt.

Kontakt kurs@bouvet.no for påmelding!

Learning Objectives

By the end of the PRINCE2 Agile Foundation and Practitioner course you should:

- Understand the basic concepts of common agile ways of working
- Understand the purpose and context for combining PRINCE2 and the agile way of working
- Be able to apply and evaluate the focus areas to a project in an agile context
- Be able to fix and flex the six aspects of a project in an agile context
- Be able to tailor the PRINCE2 principles, themes, processes and management products to a project in an agile context
- Be fully prepared to sit the PRINCE2 Agile Foundation and Practitioner examinations

PRINCE2 Agile Foundation exam

- 60 minutes
- Multiple-choice
- 50 questions each worth one mark
- 28 marks or more required to pass out of 50 questions – 55% pass mark
- Closed book

PRINCE2 Agile Practitioner exam

- Objective testing
- 50 questions each worth one mark
- 30 marks or more required to pass out of 50 questions - 60% pass mark
- Two-and-a-half hours’ (150 minutes) duration, no additional reading time
- Open book exam (official PRINCE2 Agile guide only

Ønsker du å samle flere ansatte til et bedriftsinternt kurs?

Finner du ikke det helt optimale kurset eller kombinasjonen av kurs? Da ordner vi det - sammen. Vi kan tilrettelegge kurs slik at de inneholder akkurat det dere har behov for. Vi kan sette opp et helt nytt kurs, eller tilpasse eksisterende kurs og materiell. Flere medarbeidere kan selvfølgelig også samles til et eget felles kurs, for maksimal effektivitet. Ta kontakt med meg for et forslag til gjennomføring og et tilbud basert på deres behov.

Heidi Strømme Jacobsen

Heidi Jakobsen Strømme

Produktansvarlig kurs

hjs@bouvet.no