BW305H SAP BW powered by SAP HANA: BW Query Design

Dager: 5

Pris: 41.465

Kurskategori: SAP

Underkategori: Business Warehouse (BW)

Course announcements
Please register for BW405 as the course to provide an overview of query design for both SAP BW powered by SAP HANA and SAP BW/4HANA. In BW405 you will gain the knowledge to create query definitions using the eclipse-based BW Query Designer in SAP HANA Studio (used with BW powered by SAP HANA) and to make them available for analysis.

Goals
This course will prepare you to:
Provide students with an overview of SAP BW powered by SAP HANA
Provide knowledge to create query definitions using BW Query Designer and to make them available for analysis

Audience
Application Consultant
Business Analyst
Business Process Owner / Team Lead / Power User
Data Consultant / Manager
Program / Project Manager
Technology Consultant
User

Prerequisites
Essential:
None

Recommended:
Experienced and sound knowledge of the subject matter of at least one SAP ERP application course.

Course based on software release
SAP BW 7.5 on SAP HANA

Content
Introduction to SAP HANA and SAP Business Warehouse (BW)
- Describing the Evolution and Data Layout of SAP HANA
- Describing the Concepts of Business Intelligence (BI) and Data Warehousing on Any Database
- Outlining the Basics of SAP BW Powered by SAP HANA
- Set Up SAP BW Modeling Tools in SAP HANA Studio

Report Launching and Navigation in Reports
- Outlining SAP BusinessObjects BI Platform
- Navigating in SAP BusinessObjects Analysis, Edition for Microsoft Office
- Navigating in SAP BusinessObjects Design Studio Generic App

Simple Queries
- Creating Simple Queries

Key Figures in Queries
- Configuring Properties of Key Figures
- Creating Restricted Key Figures
- Creating Calculated Key Figures
- Creating Calculated Key Figures with Boolean Operators
- Creating Calculated Key Figures with Exception Aggregation

Structures in Queries
- Creating Structures
- Resolving Formula Collision and Working with Cells

Characteristics, Attributes, and External Hierarchies in Queries
- Configuring the Properties of Characteristics
- Creating a Query and Running Display and Navigation Attributes
- Creating Queries and Including External Hierarchies

Variables in Queries
- Explaining Variables
- Creating Characteristic Value and Text Variables
- Applying Business Content Variables
- Creating Characteristic Value Variables with a Replacement Path from a Query
- Creating Formula Variables
- Creating Hierarchy Variables and Hierarchy Node Variables

Exceptions and Conditions in Queries
- Creating a Query and Including Exceptions
- Creating a Query and Including Conditions

Report-Report Interface
- Applying the Report-Report Interface

Query Performance Optimization
- Optimizing Query Performance
- Applying Performance Monitoring Tools
- Configuring Query Read Mode
- Describing the HANA-Optimized Analytic Manager

Query Management
- Managing Query Objects

Authorizations Overview
- Describing Authorizations

Business Intelligence (BI) Products Consuming Queries
- Describing Business Intelligence Products Consuming Queries

Ønsker du å samle flere ansatte til et bedriftsinternt kurs?

Finner du ikke det helt optimale kurset eller kombinasjonen av kurs? Da ordner vi det - sammen. Vi kan tilrettelegge kurs slik at de inneholder akkurat det dere har behov for. Vi kan sette opp et helt nytt kurs, eller tilpasse eksisterende kurs og materiell. Flere medarbeidere kan selvfølgelig også samles til et eget felles kurs, for maksimal effektivitet. Ta kontakt med meg for et forslag til gjennomføring og et tilbud basert på deres behov.

Heidi Jakobsen Strømme
Produktansvarlig kurs