BW410 SAP BW/4HANA Data Warehousing

The course introduces the BW/4HANA Data Warehousing. InfoProviders like Advanced DSO, Open ODS View and CompositeProvider are explained and created. Data Extraction and Provisioning is executed with Operational Data Provisioning Framework (ODP). Native HANA data models are created and combined with BW data models.

Klasserom situasjon Bouvet Kurs

Dager: 5

Pris: 41.465

Kurskategori: SAP

Underkategori: Business Warehouse (BW)

Goals
This course will prepare you to:

 • Understand the architecture and fundamentals of SAP BW/4HANA
 • Create and maintain InfoObjects, Advanced DataStore Objects, CompositeProviders, and ODS Views
 • Perform master and transaction data load into SAP BW/4HANA
 • Understand SAP HANA native models

Audience
Application Consultant
Data Consultant / Manager
Database Administrator
Developer
Enterprise Architect
Solution Architect
System Architect
Technology Consultant

Prerequisites
Essential
none

Recommended
none

Content

 • Introduction to positioning and key concepts of SAP BW/4HANA
 • Introduction to BW Modeling Tools, Data Warehousing Workbench and SAP BW/4HANA Cockpit
 • Model InfoObjects: Characteristics and Key Figures
 • Generic DataSources
 • Transformation and Data Transfer Process
 • Master Data Loading from SAP source system with Operational Data Provisioning (Attributes, Texts, Hierarchy)
 • Model DataStore Objects (advanced)
 • Transaction Data Loading from SAP source system with Operational Data Provisioning and from Flat File
 • Model CompositeProviders
 • Model Open ODS Views
 • Administrate Master Data and DataStore Objects (advanced)
 • Use Process Chains
 • SAP HANA Delta Merge
 • Integrate SAP HANA Native Models with SAP BW/4HANA

Course based on software release
SAP BW/4HANA 2021 SP04
SAP HANA 2.0 SPS05
SAP S/4HANA 2022
SAP HANA Studio 2.3.71
SAP BW Modeling Tools 1.25.06
SAP Web IDE for SAP HANA 2.0 SPS05
SAP Analysis for Microsoft Excel 2.8
SAP BW/4HANA 2021 SP04
SAP HANA 2.0 SPS05
SAP S/4HANA 2022
SAP HANA Studio 2.3.71
SAP BW Modeling Tools 1.25.06
SAP Web IDE for SAP HANA 2.0 SPS05
SAP Analysis for Microsoft Excel 2.8
SAP BW/4HANA 2021 SP04
SAP HANA 2.0 SPS05
SAP S/4HANA 2022
SAP HANA Studio 2.3.71
SAP BW Modeling Tools 1.25.06
SAP Web IDE for SAP HANA 2.0 SPS05
SAP Analysis for Microsoft Excel 2.8

Ønsker du å samle flere ansatte til et bedriftsinternt kurs?

Finner du ikke det helt optimale kurset eller kombinasjonen av kurs? Da ordner vi det - sammen. Vi kan tilrettelegge kurs slik at de inneholder akkurat det dere har behov for. Vi kan sette opp et helt nytt kurs, eller tilpasse eksisterende kurs og materiell. Flere medarbeidere kan selvfølgelig også samles til et eget felles kurs, for maksimal effektivitet. Ta kontakt med meg for et forslag til gjennomføring og et tilbud basert på deres behov.

Heidi Jakobsen Strømme
Produktansvarlig kurs