BC100 Introduction to programming (with ABAP)

Klasserom situasjon Bouvet Kurs

Dager: 2

Pris: 16.586

Kurskategori: SAP

Underkategori: Development

Course version: 015

Goals
Learn simple ABAP code
Trace the flow of a program and troubleshoot simple problems

Audience
Developer
Developer Consultant
Help Desk / COE Support

Prerequisites
Essential:
None

Recommended:
None

Course based on software release
SAP ECC 6.07 (SAP NetWeaver 7.40)

Content
Basics of ABAP Programming
- Developing a Simple ABAP Program
- Introducing ABAP Syntax
- Implementing a Simple Dialog
- Customizing the ABAP Editor

Coding and Debugging in ABAP
- Defining Simple Variables
- Defining Text Symbols Performing Arithmetic Operations Using Simple Variables
- Using System Variables
- Debugging a Program
- Creating an ABAP List
- Processing Character Strings

Control Flow Structures in ABAP
- Implementing Conditional Logic
- Implementing Loops

Runtime Errors and Error Handling
- Analyzing Runtime Errors
- Implementing Error Handling

Additional ABAP Programming Techniques
- Retrieving Data From the Database
- Describing Modularization in ABAP
- Using Function Modules

Notes
The BC400 (ABAP Workbench Foundations) programming courses require that you understand the content of this basic course.

Ønsker du å samle flere ansatte til et bedriftsinternt kurs?

Finner du ikke det helt optimale kurset eller kombinasjonen av kurs? Da ordner vi det - sammen. Vi kan tilrettelegge kurs slik at de inneholder akkurat det dere har behov for. Vi kan sette opp et helt nytt kurs, eller tilpasse eksisterende kurs og materiell. Flere medarbeidere kan selvfølgelig også samles til et eget felles kurs, for maksimal effektivitet. Ta kontakt med meg for et forslag til gjennomføring og et tilbud basert på deres behov.

Heidi Jakobsen Strømme
Produktansvarlig kurs