BC400 ABAP Workbench Foundations

Gain a detailed knowledge of the fundamental concepts of ABAP and learn how to comfortably and efficiently work with the ABAP Workbench tools in order to undertake custom developments with confidence

Dager: 5

Pris: 43.900

Kurskategori: SAP

Underkategori: Development

Dette kurset utgår i slutten av juni 2024. Det vil bli erstattet med S4D400 Basic ABAP Programming

 

Course version: 018

Goals
This course will prepare you to:
Learn the fundamental concepts of the ABAP programming language
Efficiently use the ABAP Workbench Tools
Create simple application programs with user dialogs (list, selection screen, screens, Web Dynpro) and database dialogs (reading from the database)

Audience
Developer
Developer Consultant
Help Desk / COE Support
Program / Project Manager

Prerequisites
Essential
BC100 or previous programming language experience

Recommended
SAPTEC

Course based on software release
SAP NETWEAVER 7.50 ECC608

Content
Flow of an ABAP Program
- Describing the Processing of ABAP Programs

ABAP Workbench
- Introducing the ABAP Workbench
- Organizing ABAP Development Projects
- Developing ABAP Programs
- Finalizing ABAP Development Projects

Basic ABAP Language Elements
- Defining Elementary Data Objects
- Using Basic ABAP Statements
- Analyzing Programs with the ABAP Debugger

Modularization Techniques in ABAP
- Explaining Modularization
- Defining and Calling Subroutines
- Calling Function Modules
- Creating Function Modules
- Describing Business Application Programming Interfaces (BAPIs)
- Calling Methods of Global Classes
- Creating Global Classes and Static Methods
- Using Local Classes

Complex Data Objects
- Using Structured Data Objects
- Using Internal Tables

Data Modeling and Data Retrieval
- Explaining Data Models
- Retrieving Single Database Records
- Retrieving Multiple Database Records
- Describing Other Aspects of Database Access
- Implementing Authorization Checks

Classic ABAP Reports
- Implementing ABAP Lists
- Implementing Selection Screens
- Implementing Events of ABAP Reports

Screens
- Creating Screens
- Creating Input and Output Fields
- Implementing Data Transport

SAP List Viewer
- Using the SAP List Viewer

Web Dynpro ABAP
- Describing Web Dynpro ABAP
- Implementing Navigation in Web Dynpro
- Implementing Data Transport in Web Dynpro

Program Analysis Tools
- Improving the Quality of ABAP Code with the Code Inspector

ABAP Development Tools for SAP NetWeaver
- Describing ABAP Development Tools for SAP NetWeaver
- Creating an ABAP Project in Eclipse

SAP Standard Software Adjustments
- Adjusting the SAP Standard Software

Ønsker du å samle flere ansatte til et bedriftsinternt kurs?

Finner du ikke det helt optimale kurset eller kombinasjonen av kurs? Da ordner vi det - sammen. Vi kan tilrettelegge kurs slik at de inneholder akkurat det dere har behov for. Vi kan sette opp et helt nytt kurs, eller tilpasse eksisterende kurs og materiell. Flere medarbeidere kan selvfølgelig også samles til et eget felles kurs, for maksimal effektivitet. Ta kontakt med meg for et forslag til gjennomføring og et tilbud basert på deres behov.

Heidi Jakobsen Strømme
Produktansvarlig kurs