BC401 ABAP Objects

Strengthen your ABAP skills by gaining a full understanding of the use of object-oriented programming techniques, and how to apply them practically in your ABAP applications.

Dager: 5

Pris: 43.900

Kurskategori: SAP

Underkategori: Development

Goals
This course will prepare you to:
Understand the concepts of object-oriented programming
Develop business applications with ABAP Objects

Audience
Developer
Developer Consultant
Help Desk / COE Support
Program / Project Manager

Prerequisites
Essential:
BC400

Course based on software release
AS ABAP 7.50
SAP ECC 6.08

Content
Introduction to Object-Oriented Programming
- Explaining the Object-Oriented Programming Model
- Analyzing and Designing with Unified Modeling Language (UML)

Fundamental Object-Oriented Syntax
- Creating Local Classes
- Creating Objects
- Accessing Methods and Attributes
- Implementing Constructors in Local Classes
- Implementing Class Constructors in Local Classes

Inheritance and Casting
- Implementing Inheritance
- Implementing Upcasts Using Inheritance
- Implementing Polymorphism Using Inheritance
- Implementing Downcasts Using Inheritance

Interfaces and Casting
- Defining and Implementing Local Interfaces
- Implementing Polymorphism Using Interfaces
- Integrating Class Models Using Interfaces

Object-Oriented Events
- Implementing Events in Local Classes
- Implementing Events in Local Interfaces

Object-Oriented Repository Objects
- Creating Global Classes
- Defining and Implementing Global Interfaces
- Implementing Inheritance in Global Classes

ABAP Object-Oriented Examples
- Using the ABAP List Viewer (ALV)
- Describing Business Add-Ins (BAdIs)

Global Classes in ABAP Development Tools
- Developing Eclipse-Based ABAP Programs

Class-Based Exceptions
- Explaining Class-Based Exceptions
- Defining and Raising Exceptions
- Implementing Advanced Exception Handling Techniques

Unit Testing
- Unit Testing with ABAP Unit

Object-Oriented Design Patterns
- Implementing Advanced Object-Oriented Techniques
- Implementing the Singleton Pattern
- Implementing Factory Classes Using Friendship
- Implementing Persistent Objects

Runtime Type Services
- Using Runtime Type Identification (RTTI)

Creation of a Comprehensive Object-Oriented Application
- Developing a Comprehensive Object-Oriented Application

Ønsker du å samle flere ansatte til et bedriftsinternt kurs?

Finner du ikke det helt optimale kurset eller kombinasjonen av kurs? Da ordner vi det - sammen. Vi kan tilrettelegge kurs slik at de inneholder akkurat det dere har behov for. Vi kan sette opp et helt nytt kurs, eller tilpasse eksisterende kurs og materiell. Flere medarbeidere kan selvfølgelig også samles til et eget felles kurs, for maksimal effektivitet. Ta kontakt med meg for et forslag til gjennomføring og et tilbud basert på deres behov.

Heidi Jakobsen Strømme
Produktansvarlig kurs