MDG100 SAP Master Data Governance

Dager: 5

Pris: 43.900

Kurskategori: SAP

Underkategori: Development

Course announcements
MDG100, divided logically into functional and technical aspects, gives you the understanding and skills to use master data governance to ensure ongoing master data quality. It will also give the more advanced user the understanding and skills to not only perform basic configuration, but also to modify standard content to meet business requirements even to the extent of creating a solution for a custom master data domain.

Goals
This course will prepare you to:
Present the MDG solution strategy of SAP
Explain the data domains and processes related to MDG
Perform basic configuration of standard MDG content
Adjust and extend the standard MDG content
Create custom content for MDG

Audience
Application Consultant
Business Analyst
Business Process Architect
Business Process Owner / Team Lead / Power User
Solution Architect

Prerequisites
Essential
Experience in SAP Business Suite ERP or SAP S/4HANA
Experience with SAP ERP master data in Financials or MM or SD

Recommended
Business Rules Framework Plus (BRFplus)
Business WorkflowFloor Plan Manager (FPM) for Web Dynpro ABAP
Application Link Enabling (ALE) Technology

Course based on software release
SAP S/4HANA 1909

Content
SAP MDG Processes
- Maintaining High-Quality Master Data

Consolidation of Master Data Records
- Consolidating Master Data Records using SAP MDG, Consolidation

Complex Object Processing
- Processing Complex Objects in a Single Change Request
- Executing Mass Changes
- Executing Data File Transfers with Multiple Objects
- Creating a Cleansing Case
- Processing Master Data Hierarchy Records
- Processing Consolidation Records in a Change Request

MDG Domain Specifics
- Maintaining Business Partner, Customer and Supplier Records with MDG
- Maintaining Financial Records with MDG

Master Data Governance Monitoring and Analysis
- Tracking Change Request Information
- Analyzing Change Request Metrics
- Using HANA-based analytics for Master Data Governance

Data Quality and Search Configuration
- Configuring Search and Duplicate Checks
- Building Validations and Derivations for Data Quality

Custom Object Handling
- Creating a Custom Data Model
- Creating a Custom User Interface
- Creating a New Change Request Configuration

Process and User Interface Configuration
- Configuring Master Data Governance Processes and the User Interface
- Adding a Step to an Existing Configuration

Data Transfer and Data Replication
- Transferring Data within Master Data Governance
- Configuring Data Replication within Master Data Governance

MDG Customizing
- Customizing Settings for MDG

Ønsker du å samle flere ansatte til et bedriftsinternt kurs?

Finner du ikke det helt optimale kurset eller kombinasjonen av kurs? Da ordner vi det - sammen. Vi kan tilrettelegge kurs slik at de inneholder akkurat det dere har behov for. Vi kan sette opp et helt nytt kurs, eller tilpasse eksisterende kurs og materiell. Flere medarbeidere kan selvfølgelig også samles til et eget felles kurs, for maksimal effektivitet. Ta kontakt med meg for et forslag til gjennomføring og et tilbud basert på deres behov.

Heidi Jakobsen Strømme
Produktansvarlig kurs