AC200 Basics of Customizing for Financial Accounting: General Ledger, Accounts Receivable, Accounts Payable

Dager: 5

Pris: 41.465

Kurskategori: SAP

Underkategori: Financials

Kursdatoer er ikke helt avklart ennå, men kontakt [email protected] for påmelding!

Course version: 015

Course announcements
This course is the essential prerequisite for most follow-on training in financial accounting. This course provides the mandatory foundation knowledge required in order to understand and configure business processes for the SAP ERP application financials module in the areas of general ledger, accounts payable, and accounts receivable accounting.

Goals
Become familiar with the basic concepts of General Ledger Accounting, Accounts Receivable, and Accounts Payable.
Acquire knowledge to set up business processes in the above areas.

Audience
Application Consultant
Business Analyst

Prerequisites
Essential:
AC010 
Basic knowledge of financial accounting

Recommended:
None

Course based on software release
SAP ERP 6.0 with Enhancement Package 7

Content
Core Financial Accounting (FI) Configuration
- Managing Organizational Units in Financial Accounting (FI)
- Checking the Basic Settings in New General Ledger (G/L) Accounting
- Outlining the Variant Principle
- Managing Fiscal Year Variants
- Identifying the Basic Functionality of Currency Keys and Exchange Rate Types

Master Data
- Maintaining General Ledger (G/L) Accounts
- Creating Profit Centers and Segments
- Managing Customer and Vendor Accounts

Document Control
- Configuring the Header and Line Items of Financial Accounting (FI) Documents
- Managing Posting Periods
- Managing Posting Authorizations
- Creating Simple Documents in FI

Posting Control
- Analyzing Document Splitting
- Maintaining Default Values
- Configuring Change Control
- Configuring Document Reversal
- Configuring Payment Terms and Cash Discounts
- Maintaining Taxes and Tax Codes
- Posting Cross-Company Code Transactions
- Configuring Real-Time Integration

Financial Document Clearing
- Performing Open Item Clearing
- Managing Payment Differences
- Managing Exchange Rate Differences

SAP Simple Finance Add-on for SAP Business Suite powered by SAP HANA®
- Outlining the Benefits of the SAP Simple Finance Add-On

Notes
The course works with activated new General Ledger Accounting.

Kursdatoer er ikke helt avklart ennå, men kontakt [email protected] for påmelding!

Ønsker du å samle flere ansatte til et bedriftsinternt kurs?

Finner du ikke det helt optimale kurset eller kombinasjonen av kurs? Da ordner vi det - sammen. Vi kan tilrettelegge kurs slik at de inneholder akkurat det dere har behov for. Vi kan sette opp et helt nytt kurs, eller tilpasse eksisterende kurs og materiell. Flere medarbeidere kan selvfølgelig også samles til et eget felles kurs, for maksimal effektivitet. Ta kontakt med meg for et forslag til gjennomføring og et tilbud basert på deres behov.

Heidi Jakobsen Strømme
Produktansvarlig kurs