HA200 SAP HANA Installing and administering

Dager: 5

Pris: 43.900

Kurskategori: SAP

Underkategori: SAP HANA

Course announcements

This course covers in detail all key capabilities of SAP HANA database system administration. Through the lectures and exercises you will learn how to install, update, and operate an SAP HANA 2.0 database using SAP HANA cockpit 2.0. The course covers the most important database administration tasks of an SAP HANA system administrator. During the course, you will learn details about starting and stopping, changing the configuration parameters, monitoring the database, backup and recovery and troubleshoot of a multitenant SAP HANA 2.0 database system.

Goals
This course will prepare you to:
Install, update, and configure an SAP HANA 2.0 database system.
Installation, update and configure of SAP HANA cockpit 2.0.
Perform the SAP HANA system administration tasks using SAP HANA cockpit 2.0 in a multitenant database environment.
Start and stop, change the configuration, backup and troubleshoot an SAP HANA 2.0 database.
Backup and recover a multitenant SAP HANA 2.0 database.

Audience
Database Administrator
Help Desk/CoE Support
System Administrator
Technology Consultant

Prerequisites
Essential
None

Recommended
HA100
Some experience with the Linux operating system
Some experience in database administration

Course based on software release
SAP HANA 2.0 SPS05

Content

 • SAP HANA introduction
 • Installation sizing and OS preparations
 • SAP HANA installation and upgrade of a multitenant database
 • SAP HANA architecture and deployment options
 • SAP HANA cockpit 2.0 installation and configuration
 • SAP HANA Administration tools
 • Post installation steps
 • Database administration tasks using SAP HANA cockpit 2.0
 • Backup and recovery using SAP HANA cockpit 2.0
 • SAP HANA Security
 • User and authorizations

Notes
In case you need to "deep dive" on specific subjects, this course can be coherently combined with the other courses in the SAP HANA Curriculum, for example HA201 for high availability and disaster tolerance, HA215 for SAP HANA monitoring and performance tools, and HA250 for database migration.

Ønsker du å samle flere ansatte til et bedriftsinternt kurs?

Finner du ikke det helt optimale kurset eller kombinasjonen av kurs? Da ordner vi det - sammen. Vi kan tilrettelegge kurs slik at de inneholder akkurat det dere har behov for. Vi kan sette opp et helt nytt kurs, eller tilpasse eksisterende kurs og materiell. Flere medarbeidere kan selvfølgelig også samles til et eget felles kurs, for maksimal effektivitet. Ta kontakt med meg for et forslag til gjennomføring og et tilbud basert på deres behov.

Heidi Jakobsen Strømme
Produktansvarlig kurs