PLM315 Maintenance Processing: Operational Functions

Dager: 3

Pris: 26.340

Kurskategori: SAP

Underkategori: Asset Management

Kursdatoer er ikke helt avklart ennå, men kontakt [email protected] for påmelding!

Course version: 015

Course announcements
This course will enable you to make customizing decisions and settings to reflect your maintenance processing activities.

Goals
Be able to make all the basic customizing settings for maintenance processing

Audience
Application Consultant
Business Process Owner / Team Lead / Power User

Prerequisites
Essential:
PLM300 

Recommended:
None

Course based on software release
ERP 6.0, EhP7; VE Viewer

Content
Notification
- Defining Notification Types
- Assigning Parameters to a Notification Type

Planning
- Setting Up Order Types
- Assigning Maintenance Requirements to Orders
- Accessing a Spare-Parts Catalog
- Attaching Documents to Orders
- Attaching Visual Work Instructions to Orders
- Performing Inspection Rounds
- Using Work Centers in Plant Maintenance
- Controlling Maintenance Orders
- Ensuring Worker Safety

Scheduling
- Checking Material Availability
- Scheduling Maintenance Orders
- Printing Notifications and Shop Papers

Completion
- Performing Completion Confirmation
- Tracking Work Times and Activities
- Using Digital Signatures for Order Operations
- Sharing Information with Shift Notes and Shift Reports
- Settling Maintenance Orders
- Settling Refurbishment Orders
- Accessing Historical Maintenance Orders

Kursdatoer er ikke helt avklart ennå, men kontakt [email protected] for påmelding!

Ønsker du å samle flere ansatte til et bedriftsinternt kurs?

Finner du ikke det helt optimale kurset eller kombinasjonen av kurs? Da ordner vi det - sammen. Vi kan tilrettelegge kurs slik at de inneholder akkurat det dere har behov for. Vi kan sette opp et helt nytt kurs, eller tilpasse eksisterende kurs og materiell. Flere medarbeidere kan selvfølgelig også samles til et eget felles kurs, for maksimal effektivitet. Ta kontakt med meg for et forslag til gjennomføring og et tilbud basert på deres behov.

Heidi Jakobsen Strømme
Produktansvarlig kurs