UX200 SAP Fiori System Administration

Dager: 3

Pris: 24.879

Kurskategori: SAP

Underkategori: SAP User Experience & Fiori

Kursdatoer er ikke helt avklart ennå, men kontakt [email protected] for påmelding!

Course version: 003

Course announcements
This course is designed to give participants a detailed look at the administration tasks and activities necessary to support the SAP Fiori solution. Participants will learn how to install, configure and customize the SAP Fiori landscape, as well as how to configure ancillary systems in the total solution (e.g. System Configuration, Trusted RFC, SAP Gateway and System Aliases, FLP and App-specific services). Finally, the learner will explore how to manage and monitor an SAP Fiori landscape.

Goals
This course will prepare you to:
Implement technology components of SAP Fiori
Configure and operate SAP Fiori

Audience
System Administrator
Technology Consultants

Prerequisites
Essential
ADM100
UX100

Recommended
ADM103

Course based on software release
SAP S/4HANA 1610
AS ABAP 7.51

Content
Introduction
- App Types
- Product Versions
- Information Sources

System Landscape
- ABAP Task Manager
- RFC Communication
- SAP Gateway
- HTTPS Communication
- Single Sign-On

Infrastructure
- SAP Fiori Launchpad
- User Assistance Settings
- SAP Fiori Search
- Notifications

App Implementation
- Transactional Apps
- Reference Apps
- Legacy Apps
- Analytical Apps
- Fact Sheet Apps

Operations
- Monitoring
- Transport Concepts

Kursdatoer er ikke helt avklart ennå, men kontakt [email protected] for påmelding!

Ønsker du å samle flere ansatte til et bedriftsinternt kurs?

Finner du ikke det helt optimale kurset eller kombinasjonen av kurs? Da ordner vi det - sammen. Vi kan tilrettelegge kurs slik at de inneholder akkurat det dere har behov for. Vi kan sette opp et helt nytt kurs, eller tilpasse eksisterende kurs og materiell. Flere medarbeidere kan selvfølgelig også samles til et eget felles kurs, for maksimal effektivitet. Ta kontakt med meg for et forslag til gjennomføring og et tilbud basert på deres behov.

Heidi Jakobsen Strømme
Produktansvarlig kurs