UX403 SAP Fiori Elements Development

Varighet: 5 dager

Pris: 41.465

Kurskategori: SAP

Underkategori: SAP User Experience & Fiori

Kursdatoer er ikke helt avklart ennå, men kontakt [email protected] for påmelding!

Course announcements
This course is designed to give participants the opportunity to gain the overall understanding and hands on experience of SAP Fiori Elements in their development efforts to create more robust and visually appealing SAP Fiori applications with less effort than freestyle Fiori development. The course will cover SAP’s User Experience design methodology and the overall SAP Fiori Elements design principles, templates and tools for building SAP Fiori apps.
By way of hands-on exercises, learners will gain practical experience while they build their own SAP Fiori applications using the following floorplan: List Report; Object Page; Overview Page; and Advanced features of List Report and Object Page.

Content
SAP UX Strategy - 
Describe SAP User Experience Strategy
Explain SAP User Experience Tools and Technologies
Describe SAP User Experience Use Case for Building Fiori-like Apps

SAP Fiori Elements, Overview - 
Explain the concept of Fiori Elements
Explain the concept of annotations of OData services
Explain the Concept of Smart Control
Explain Templates for Fiori Elements
Explore the Development Environment
Explore the basic process of building Fiori Elements Application
Use the CDS View and SADL
Use SADL
Explain Metadata Extension
Learn about Scenarios of Fiori Elements Implementation

List Report - 
Explain Basic Annotations for List Report
Use Searching and Filtering data
Provide the value help
Explain Variant Management

Object Page - 
Use Basic Annotations for Object Page
Use Header Facets for Object Page
Use Sections and Facets in Object Pages
Advanced Topics of List Report and Object Page
Explain the navigation concept and annotations
Describe options of external navigation
Use data visualization
Create charts
Perform CRUD operations with BOPF

Overview Page - 
Get an overview of the Overview Page (OVP)
Implementing Overview Pages

Analytic List View - 
Get an overview of the Analytical List Page
Implement Analytic List Page

Adapt and extend SAP Fiori Element application - 
Get an overview on how to adapt and extend SAP Fiori Element applications

Goals
This course will prepare you to:
Explain the SAP User Experience strategy and guidelines
Describe SAP Fiori Elements and its architecture
Explain OData Annotation
Learn to use the SAP Guided Development of SAP Business Application Studio
Write annotations for an OData Service
Explain the Smart Control and how the Smart Control works with OData Annotation
Work with Fiori Elements to support the creation of simple to advanced SAP Fiori reporting apps
Explore the fundamentals of List Report, Object Page, Overview Page, Analytic List Page, and advanced usages of List Report and Object Page
Learn how to adapt and extend SAP Fiori Elements applications
 

Kursdatoer er ikke helt avklart ennå, men kontakt [email protected] for påmelding!

Audience

  • Application Consultant
  • Solution Architect
  • Developer
  • Developer Consultant
  • User Experience Designer

Course based on software release

  • SAP Fiori 3.0
  • SAP S/4HANA 2020 FPS02  
  • ABAP Platform 2020  
  • AS ABAP 7.55 

Prerequisites

Essential: UX100

Recommended: S4D430

 


Ønsker du å samle flere ansatte til et bedriftsinternt kurs?

Finner du ikke det helt optimale kurset eller kombinasjonen av kurs? Da ordner vi det - sammen. Vi kan tilrettelegge kurs slik at de inneholder akkurat det dere har behov for. Vi kan sette opp et helt nytt kurs, eller tilpasse eksisterende kurs og materiell. Flere medarbeidere kan selvfølgelig også samles til et eget felles kurs, for maksimal effektivitet. Ta kontakt med meg for et forslag til gjennomføring og et tilbud basert på deres behov.

Heidi Jakobsen Strømme
Produktansvarlig kurs