Ressursutfordringer i helsevesenet - hvordan kan teknologi og nye samarbeid bidra?

Bouvet Deler Hjerterom er en møtearena for alle som er nysgjerrig eller interessert i forskning, innovasjon og bærekraft innenfor helsesektoren i Bergen. Hjerterom arrangeres av Bouvet i tett samarbeid med NCSS (Norwegian Smart Care Cluster), Eitri Medisinske inkubator og Bergen Næringsråd

Varighet: 11:30 - 15:00

Pris: Gratis

Kurskategori: Seminarer

Kursdatoer er ikke helt avklart ennå, men kontakt [email protected] for påmelding!

Vi vil belyse kjente- og kanskje noen ukjente løsninger som bidrar til å løse ressursutfordringen i helsesektoren. 

Teknologi, endringsledelse og designdrevet innovasjon er tre nøkkelkomponenter i jakten på personalbesparende løsninger i helsesektoren. Ved å integrere innovativ teknologi, implementere strategiske endringer og utnytte kraften i brukerinvolvering og innsiktsarbeid, kan helseorganisasjoner optimalisere effektiviteten og ressursbruken. På hjerterom 19. september vil du bli bedre kjent med hvordan disse tre faktorene kan lede veien mot en bærekraftig og pasientorientert helseomsorg. Vi anbefaler spesielt Alrek helseklynge, Alrekdagene 2023, og arrangementet torsdag 21.09 om prioritering for helsevesenet.

Agenda

Teknologi som gir flere varme hender 
Eirik Solheim, teknologirådgiver og journalist i NRKbeta.  

Det er vi som er vår beste beredskapsplan 
Lokalsamfunnets rolle på veien fra frakobling til påkobling
Agnes Tvinnereim, co- etablerer av “Bærekraftig liv på Landås” 

Helsevesenet må utvikle uten å utvide 
Det er laget rapporter om ressursutfordringen i helsevesenet og Bouvet deler sin rapport om ressursutfordringen: Helsevesenet må utvikle uten å utvide. Kristian Amlie deler ni identifiserte barrierer og suksessfaktorer for innovasjon og nyskaping fra Bouvets rapport.  

Psykisk helse – tidlig innsats er ressursbesparende på lang sikt! 
Ingvar Bjelland - Vil avdekke mulige psykiske problemer allerede i barnehagen.
Kan tidlig oppdagelse av psykiske utfordringer hos barnehagebarn forebygge behov for
senere hjelp i BUP?

Potensiale for helsenæring i Bergen 
•   Utfordringene og mulighetene innenfor innovasjon i helsesektoren i Bergen  
o   Presentasjon av hovedfunnene DesignThinking studenter, ved Rozina Nazir, Bouvet Bergen 
•   Muligheter og branding av helsesektoren i Bergen 
o   Rapport utarbeidet av EY – kartlegging av mulighetsområde og branding av helsesektoren i Bergen. Midtveispresentasjon av Marthe Reinkind, EY Bergen 
 

Sofaprat med innovatører

Håvard Andreas Lia i HADO Norge(ligner på kanonball, men i AR format – mulighet til å få prøve før, under og etter arrangementet!)

Marie Steinfjell iSulacare

Ida Susanna "Doktor Innovasjon" Fattah i Medlytics Medlytic

Stig Atle Gjøen på Helse Bergen HF – prosjektleiar for å
implementere nye helseløysingar inn i det nye Mor-Barn senteret i Glasblokkene
på Haukeland!

Torleif Markussen Lunde leiar sofapraten


Oppsummering og avrunding
Kl 15:00 – Takk for nå! 

Kursdatoer er ikke helt avklart ennå, men kontakt [email protected] for påmelding!

11:30  Lunsj, hilse på nye og kjente fjes
12:00  Programstart
15:00 Program slutt
15:15 Hjerterom Synergier - et lukket møte for innledere, arrangører og pitchere - ferdig 16:00

Ønsker du å samle flere ansatte til et bedriftsinternt kurs?

Finner du ikke det helt optimale kurset eller kombinasjonen av kurs? Da ordner vi det - sammen. Vi kan tilrettelegge kurs slik at de inneholder akkurat det dere har behov for. Vi kan sette opp et helt nytt kurs, eller tilpasse eksisterende kurs og materiell. Flere medarbeidere kan selvfølgelig også samles til et eget felles kurs, for maksimal effektivitet. Ta kontakt med meg for et forslag til gjennomføring og et tilbud basert på deres behov.

Heidi Jakobsen Strømme
Produktansvarlig kurs