Agile Team Coach (ICP-ACC) - Bouvet Norge

Agile Team Coach (ICP-ACC)

Både Agile og Lean fungerer best der hvor det er dyp respekt og omtanke for mennesker. Men ofte er adferden vi føler på og av og til viser på jobb ikke i samsvar med verken våre egne mål eller organisasjonens mål. Dette er noe av det som gjør det så vanskelig å oppnå en smidig arbeidsmetodikk.

Profesjonell coaching hjelper enkeltpersoner og team med å øke åpenheten til sine egne interne og eksterne hindre som gjør det vanskelig å lykkes med å nå deres mål.

Varighet: 3 dager, kl. 09:00-17:30.

Pris: 22500 - Early Bird 2 måneder før kursdato 20500

Kurskategori: Smidig

Early bird pris ved påmelding 2 måneder før kursstart: kr. 20500 
 

Under dette interaktive, powerpoint-frie, ICAgile-sertifiserte coachingkurset fra Adventures with Agile, vil du lære deg konkrete profesjonelle coachingferdigheter som kreves for å hjelpe andre på deres vei mot smidige måter å jobbe på. Du vil også få forståelsen og ferdighetene som kreves for å skape et psykologisk trygt miljø for meningsfylt samarbeid og sunn konfliktløsning i et smidig team, og bli eksponert for teamdynamikk og rollen det bredere organisasjonssystemet spiller.

Etter vellykket gjennomføring av kurset vil du motta ICAgile Certified Professional in Agile Coaching-sertifisering.

Bouvet leverer dette kurset på vegne av Adventures with Agile (AWA)

 

 

 

Agenda

Hvorfor delta?

 • Tilegne deg kunnskap og ferdigheter innen profesjonell coaching, lær å skape trygge miljøer og hvordan håndtere konflikter.
 • Hjelp teamene dine med å løse opp i hindringene som stopper de fra i å lykkes. 
 • Skill deg ut fra mengden med ICAgile Certified Professional Agile Coach-sertifiseringen. 
 • Vis at du har ferdighetene til å utføre arbeidet som kreves av en smidig team-coach. 
 • Designet av «Certified Training from the back of the Room Trainers» ved å bruke forskningsbaserte opplæringsteknikker for voksne
 • Tilrettelagt av profesjonelle kursholdere med yrkeserfaring fra det å jobbe i smidige transformasjoner og smidige team på tvers av ulike selskaper 
 • Velrenommert opplæringsleverandør med mange års erfaring, bransjeledende sertifisering og internasjonalt anerkjente kursholdere 
 • Tilgang til videre læring fra team- til bedriftscoaching (pluss en rekke andre kurs i verdensklasse) 

Hvem bør delta?

Ledere, mellomledere, teamledere, prosjektledere, scrum masters, agile coacher, de som ønsker å bli coacher, produkteiere


Krav til forkunnskaper

Dette er et kurs hvor det forventes at deltakerne har jobbet hands-on med smidig metodikk i minst seks måneder. Det er ingen krav om forkunnskaper i coaching.


Dette lærer du

 • Hva en smidig coach er og hvordan denne rollen spiller ut med teamene dine.
 • En introduksjon til nevrovitenskap og hvorfor det er viktig som coacher at vi forstår hvordan hjernen reagerer når vi er stresset.
 • Få grunnleggende profesjonelle coachingferdigheter og innsikt, som hva virkningsfulle spørsmål er og hvordan du kan bruke dem effektivt og et av de viktige verktøyene for team og personlig vekst – å gi og motta tilbakemeldinger.
 • Hvordan skape et psykologisk trygt miljø for teamene dine ved å se på hvordan du kan sette opp teammiljøet og hjelpe teamet til å kjenne seg selv bedre og skape en felles kultur og visjon.
 • Hvordan gjennomføre coachingsamtalen, inkludert teknikker for å forbedre måten du lytter på, og hjelpe klienten din til å være effektfull i sine handlinger.
 • Hvorfor det er viktig å utforme en coachingkontrakt med teamet ditt og coacheer.
 • Hvordan coache og veilede gjennom ulike typer endringer.
 • Hvordan coache for å skape høytpresterende team, få effektive ferdigheter for å oppmuntre teamsamarbeid og tillit, og hvordan løse konflikter.
 • Et kraftfullt og effektivt coachingverktøy for konfliktløsning som ikke finnes andre steder.
 • Ta kontakt med andre deltakere og utveksle erfaringer.
 • Opplev hvordan det er å tilby og motta profesjonell coaching og hvor nyttig det er.

Agenda for kurset

 • Teams emosjonell intelligens
 • Definisjon av smidig coaching
 • Den smidige tankegangen
 • Oppnå selvinnsikt
 • Coachingprinsipper og -mønstre
 • Nevrovitenskap og coaching
 • Profesjonell coaching vs rådgivning
 • Opplæring og tilrettelegging
 • Veiledning
 • Gjennomføring av coachingsamtalen
 • Mål- og handlingsbaserte resultater
 • Tilstedeværelse og lytting
 • Gi og motta tilbakemeldinger
 • Virkningsfulle spørsmål (powerful questions)
 • Skape et psykologisk trygt miljø
 • Forstå teamutvikling og teamkultur
 • Konfliktløsning
 • Sette opp teammiljøet
 • Lage et team kickoff / oppstart
 • Kjennetegn på et smidig team
 • Coaching av reisen mot høytpreseterende team
 • Forstå endringssyklusen
 • Jobbe med ledelsen
 • Kontraktering
 • Prøve ut det du har lært i praksis

Dette får du

 • Trykt og innbundet manual på norsk
 • Tjueen timer med oppslukende opplæring i klasserommet gir deg uovertruffen tilgang til solid erfaringsbasert læring, støtte og praksis for å sørge for at læringen sitter. 
 • Forbedrede ferdigheter og kunnskaper som vil gjøre deg i stand til å veilede og coache teamene dine
 • Forbedret kompetanse og ferdigheter for å utføre arbeidet som kreves av en Agile Team Coach med den internasjonalt anerkjente Agile Coaching Certification (ICP-ACC) fra International Consortium of Agile (ICAgile)
 • Frukt og kaffe når du kommer, felles lunsj, samt forfriskninger gjennom hele kurset som en del av påmeldingsavgiften.
 • Medlemskap i det globale nettsamfunnet for Agile Team Coach-klassen gir et deg rikt økosystem for støtte, læring og deling av erfaringer etter kurset.
 • Tilgang til AWAs online coachingklinikk for å støtte din kontinuerlige faglige utvikling innen coaching
 • Medlemskap i Adventures with Agile-fellesskapet for organisatorisk endring og smidig.

Sertifisering

Agile Team Coach-kurset er sertifisert av det internasjonale sertifiseringsorganet for smidig (ICAgile) som oppfyller alle læringsmål i Agile Coaching-sporet. Etter vellykket gjennomføring av Agile Team Coach-kurset og vurderingen, vil du motta ICAgile Certified Professional-Agile Coaching (ICP-ACC). Denne etterutdanningssertifiseringen er et viktig skritt mot å oppnå ICAgile Expert-Agile Coaching (ICE-AC), bransjens første kompetansebaserte sertifisering.Det er en løpende vurdering gjennom hele kurset samt en praktisk vurdering på slutten av kurset som du må bestå for å bli sertifisert. Så lenge kursholderen mener du har demonstrert kompetansen og at du har forstått læringsmålene og du ikke går glipp av mer enn 1 time av kurset, vil du motta sertifiseringen. Sertifiseringen er inkludert i prisen for kurset. Etter kurset vil du motta en e-post fra ICAgile med sertifiseringen din. 

 


Det tas utgangspunkt i en smidig verden, tankesett og hverdag, og fokuserer på de hattene man som coach i smidige team har, ref the agile competency framework. Om du er interessert coaching som metode for å få folk rundt deg til å blomstre, utvikle seg og løse problemer på en god bærekraftig måte, er dette kurset for deg. Utrolig flinke kursholdere/coacher!

Kursinstruktør

John Inge er instruktør og coach med erfaring innen smidig programvareutvikling siden 2007. Han begynte som utvikler med interesse for metodikk i arkitektonisk arbeid, siden har han jobbet med opplæring, som mentor og coach for ledere, i tillegg jobber han med agile coacher, produkteiere, teamledere og teammedlemmer.

Hans entusiasme er motiverende og medvirker til å holde energien oppe. Han er underviser på en måte som gjør det enkelt å knytte teori til praksis.

Bouvet delivers this training course on behalf of Adventures with Agile

Ønsker du å samle flere ansatte til et bedriftsinternt kurs?

Finner du ikke det helt optimale kurset eller kombinasjonen av kurs? Da ordner vi det - sammen. Vi kan tilrettelegge kurs slik at de inneholder akkurat det dere har behov for. Vi kan sette opp et helt nytt kurs, eller tilpasse eksisterende kurs og materiell. Flere medarbeidere kan selvfølgelig også samles til et eget felles kurs, for maksimal effektivitet. Ta kontakt med meg for et forslag til gjennomføring og et tilbud basert på deres behov.

Nina Alfstad Sæther
Produktansvarlig