Business Agility Foundations (ICP-BAF)

Den digitale utviklingen er ikke bare en justering, det er komplekse endringer som påvirker og utfordrer tankesett og kompetanse hos ledere og medarbeidere. Vi må vurdere hvordan vi organiserer oss, samhandler og agerer når omverdenen krever økt kundefokus, innovasjon og hyppige endringer.

Nina Lilledahl Khan
Nina Lilledahl Khan

Varighet: Klasserom: 3 dager kl. 0900-16:00

Pris: kr. 21500 - Kursavgiften inkluderer kursdokumentasjon, sertifiseringsavgift , lunsj og pausebevertning.

Kurskategori: Smidig

Pakkepris:

- BAF og LEA kr 39100
- LEA og PDV kr 41650
- BAF, LEA og PDV kr 56400

Ta kontakt med kurs@bouvet.no om du ønsker pakkepris. Pakkepris gis kun når kursene bestilles samtidig. 

 

ICAgile Certified Professional in Business Agility Foundations (ICP-BAF) er satt sammen for å fremme den organisatoriske og individuelle transformasjonen mot en mer smidig hverdag. 

Kurset setter søkelyset på verdier og prinsipper som trengs for å skape en smidig virksomhet. Innholdet er ikke knyttet til spesifikke metoder eller rammeverk. Her settes menneskene i organisasjonen i fokus, fremfor smidige prosesser og verktøy. Slik etableres grunnlaget for bærekraftige og dynamiske arbeidsplasser der folk trives, får utviklet seg selv og sin kompetanse. Vi ser spesielt på hvordan ledere og organisasjonen rundt smidige leveranseteam kan legge til rette for og hente verdien fra smidig i organisasjonen som helhet.

Språk
Kursmaterialet er på engelsk, samlingene og eksamen gjennomføres på norsk. 

Forberedelser
Kurset bygger på læringsmetoden Training from the back of the room som fordrer at deltakerne setter seg inn i pensumet på læringsportalen til Agile People i forkant og imellom samlingene. 

Det må påregnes tid til forberedelser. Før kursstart må du logge inn i kursportalen og gå gjennom forberedende materiell i form av videoer og artikler. Boken Agile People Principles av Pia-Maria Thoren blir tilgjengelig i digitalt format på portalen, og du vil i tillegg motta den i papirform i god tid før kursstart. 

Oppstartsmøte
Du vil bli invitert til et 30 minutters oppstartsmøte før kursstart for sjekk av tilgang og veiledning til læringsportalen Agile People. 

 

Læringsmål:

•   Forstå behovet for forretningsagilitet
•   Utvikle et tankesett for vekst
•   Implementering og opprettholdelse av forretningsagilitet
•   Handlingsplaner og verktøy for å akselerere forretningsagilitet

Konkrete læringsmål gir deltakerne ny kunnskap som sammen med praktiske øvelser kan implementeres umiddelbart.

Opplæringen kan føre til profesjonell sertifisering i Business Agility Foundations Dette er et grunnkurs i ICAgiles Agility in Leadership program.

PS! For å oppnå Expert in Agility in Leadership sertifisering, må du følge et eget program over 6 måneder. Her finner du mer informasjon om programmet samt link til de som tilbyr dette.


Målgrupper
Kurset retter seg mot ledere og medarbeidere som ønsker å forstå og legge til rette for økt smidighet i virksomheten og er spesielt relevant for ledere og støttefunksjoner rundt smidige leveranseteam. 

Sesjoner

Session B1: The Need for Business Agility

In today’s Volatility, Uncertainty, Complexity, and Ambiguity (VUCA) environment, business agility is more and more critical for success. The new competitive edge is new values and principles and self-organizing teams with the right mix of cognitively diverse people close to the customer experience and empowered to make decisions.


Session B2: Emergent Strategy and Value Creation

Aligning teams around a strong purpose and generating a vision is essential to providing inspiration and creating high performance. In addition, it’s imperative to empathize with customers to maximize customer value and make it visible to focus on value creation.


Session B3: Frameworks Tools and Techniques

Agile is about adapting to change. You adapt to the customers' changing needs and work according to priorities to deliver the biggest value for the customer first. Using a Lean StartUp approach, you can test your hypothesis with a Minimum Viable Product. Using Scrum, Kanban, Value Stream Mapping in the whole company is not different from using it for Software development. What are examples, and how can you design your processes using the agile ways of working?


Session B4: New Ways of Thinking and Behaving

The ability to recognize and understand complex adaptive system dynamics accelerates the path towards Business Agility. It is not only our organization’s dynamics that we should understand and manage with “Polarity Management” and “Cynefin Decision Making Model”; but also our personal thinking & behaving patterns by the concept of the “Ladder of Inference.”


Session B5: Business Agility as the New Normal

In today's fast-moving and complex environments, we need to be more responsive and adaptable to navigate the complexity. To do that, we need to:

Understand how to make sense of business challenges when things keep changing

Be able to make decisions and act when we don't have all the information we feel we need

Create the conditions to allow the right culture to grow for everyone to perform at their best. In this session, we will recap the impact on business.

Due to our VUCA world, we will explore what is needed in the business to embrace agility, deepen understanding of the structure/culture misfit, and why transformation can fail.


Dette kurset passer svært bra som et bedriftsinternt kurs. Ta kontakt med oss på kurs@bouvet.no, for et uforpliktende tilbud. 

 

Veldig bra! Gode eksempler og diskusjoner både fra kursholder og deltakere. Gjennomført i beste smidig ånd! Praktisk og med rom for refleksjoner knyttet til egne behov og organisajonsbehov.

Et utrolig lærerikt, spennende og svært nyttig kurs. Takk til Nina som geleidet oss trygt gjennom - og takk til "medstudenter" som bidro til å gjøre dette til en verdifull læringsreise.

Dette gir masse motivasjon og kunnskap, i tillegg til fine samtaler om viktige tema på tvers av områder og seksjoner

Kursinstruktør

Nina Lilledahl Khan er Agile People Coach og Trainer hos Bouvet, med mer enn 15 års erfaring fra digitale omstillingsprosesser, primært i offentlig sektor. Hun har bakgrunn som statsviter, og videreutdanning innen ledelse fra BI. Nina har et spesielt fokus på mennesker når hun bistår virksomheter med å forstå og legge til rette for smidige verdier og prinsipper.  Nina holder hun jevnlig sertifiseringskurs i Business Agility Foundation ICP-BAF og Leading with Agility ICP-LEA. Denne kompetansen tar hun med seg ut i oppdrag hvor hun legger stor vekt på kompetanseoverføring og kunnskapsbygging hos kunden i kombinasjon med coaching.
Motto: motivere og engasjere til læring, selvledelse og handlekraft.

Ønsker du å samle flere ansatte til et bedriftsinternt kurs?

Finner du ikke det helt optimale kurset eller kombinasjonen av kurs? Da ordner vi det - sammen. Vi kan tilrettelegge kurs slik at de inneholder akkurat det dere har behov for. Vi kan sette opp et helt nytt kurs, eller tilpasse eksisterende kurs og materiell. Flere medarbeidere kan selvfølgelig også samles til et eget felles kurs, for maksimal effektivitet. Ta kontakt med meg for et forslag til gjennomføring og et tilbud basert på deres behov.

Nina Alfstad Sæther
Produktansvarlig