Certified Scrum Product Owner

Dette kurset gir deg et godt grunnlag for å ta på deg produkteierrollen i dine respektive prosjekter. Som nyutdannet produkteier vil du ha nok i verktøykassen til å ta fatt på reisen mot enestående resultater.

Varighet: Klasserom 2 dager: kl. 09:00-17:00

Pris: 15900 inkl. kursdokumentasjon, serifieringstest og 1 times retrospective etter kurset

Kurskategori: Smidig

Scrum Product Owner-rollen er sentral i alle virksomheter som ønsker å bruke Scrum. Produkteieren har ansvaret for det strategiske aspektet – hvorfor skal vi gjøre noe, hva skal vi gjøre, hvordan prioriterer vi våre ressurser for å få et optimalt resultat?

Kursinnhold
I følge Steve Denning i Forbes Magazine så er Scrum en av de virkelig store landevinninger innen ledelse. Scrum gjør det mulig løse oppgaver i komplekse situasjoner hvor vi bare har delvis kunnskap. Dette oppnås gjennom å introdusere rammer slik som å arbeide i iterasjoner, tydelige roller med fast ansvar, regelmessige seremonier/møter og ikke minst radikal synlighet i hele prosessen.

Slik skapes en kultur hvor organisasjonen reagerer positivt på forandringer og nye utfordringer. Omdreiningspunktet er konstant forbedring, og på kjøpet får man økt kreativitet og arbeidsglede. 

I Scrum har Product Owner ansvaret for forretningsverdien, i et prosjekt eller i arbeidet generelt, og er den som løpende prioriterer og formidlere kravene til løsningen.  I dette kurset lærer du hvordan du med selvtillit kan fylle rollen som Product Owner. Kurset er interaktivt og praktisk rettet, teori støttes opp av øvelser gjennom hele kurset.

Du får en ny vinkling på prosjektledelse, estimering og synliggjøring. Du får en forståelse av når og hvorfor Scrum skal brukes, og hvilke fordeler Scrum gir fra et forretningsmessig synspunkt.


 

Sertifisering

Etter kursets avslutning gjennomfører du en prøve online, for så å bli ALL-sertifisert Product Owner. Inkludert i kurset er også to års medlemskap i Agile Lean Leadership-nettverket, hvor det er adgang til webinarer og ytterligere ressurser innen Agile, Lean og Scrum. Du får tilsendt elektronisk kopi av presentasjonsmaterialet og bilder av hva som er skapt på kurset.

Målgruppe

Kurset henvender seg til produktledere, prosjektledere og forøvrig alle som er interessert i å få mest mulig verdi ut av teamets innsats. Kurset er ikke spesielt orientert mot programvareutvikling selv om mange eksempler vil være fra dette området. Det kreves ingen forkunnskaper om Scrum eller Agile, men vi anbefaler at man leser seg litt opp på dette før kurset. Vi sender ut litt bakgrunnsmateriale ca en uke før kurset starter.


Agenda - dag 1

- Introduksjon, oppvarming
- Starte et prosjekt, backlog storming
- En øvelse i konstant forbedring – maksimere business value
- Kompleksitet – venn eller fiende?
- Et Scrum-eventyr, det store bildet
- Scrum roller og ansvar
- Scrum møter og visualisering
- Planlegging og estimering
- En øvelse i estimering
- Prioritering

Agenda - dag 2

- Refleksjon, repetisjon av “Vanilla Scrum”
- Scrum og Product Owner i et historisk perspektiv
- Å skape verdi i et prosjekt, bygging av Backlog, skrive User Stories
- Hvordan få frem forretningsverdi (Business Value)
- Backlog-analyse, det store bildet, release-planlegging, risiko
- Product Owner-rollen, Story Map, gjensyn med backloggen
- Synlighet, hvordan holde øvrige interessenter oppdatert
- Produkteieren, teamet og organisasjonen
- Øvelse: Vi skaper et nytt produkt
- Skalering av Scrum, smidige kontrakter
- Oppsummering

Bedriftsinternt kurs ?

Dette kurset passer veldig godt som bedriftsinternt kurs. Vi kan sette det opp fysisk hos din bedrift eller som et online kurs. Ta kontakt med oss på kurs@bouvet.no for mer informasjon.

Dette kurset passer svært bra som et bedriftsinternt kurs. Ta kontakt med oss på kurs@bouvet.no, for et uforpliktende tilbud. 

 

 

Alt i alt er jeg meget godt fornøyd med kurset. Det ga meg en god innsikt i hva det innebærer å være en Product Owner.

Kursinstruktør

Christian W. Myrstad har bakgrunn som sivilingeniør og har lang erfaring fra hardware og software-utvikling, han har startet og ledet flere selskaper og har hat roller fra utvikler til prosjektleder, stabsledelse og produkteier.
Christian underviser i ALL-kursene og er en av ALHs mentorer og coacher. Christian har deltatt i utviklingen av ALL-programmet sammen med Kurt B Nielsen.

Kurt B. Nielsen har lang erfaring med ledelse og coaching. Han har ledet software selskaper og jobbet som prosjektleder og Scrum Master i store prosjekter. Han kombinerer den kommersielle, tekniske og menneskelige vinkling for å oppnå en maksimal forretningsverdi for prosjektene. Kurt underviser i Scrum, smidig software utvikling, system-design, test-strategi og ledelse generelt. Hans mål er å levere ærlige svar på ærlige spørsmål.
Kurt er den drivende kraften bak ALL-kursene,
Kurt holder de fleste av våre kurs i Scrum og han får alltid gode tilbakemeldinger fra deltakerne, spesielt nevner de at han er dyktig til å bruke eksempler fra det nordiske marked og nordiske prosjekter. Kurt kommer fra Danmark og kurset kan kjøres på dansk/norsk eller engelsk.

Anja er en erfaren smidig trener og coach med førstehånds erfaring fra alle sider av smidig og Lean lederskap – den strategiske, den operasjonelle og den taktiske. Hun har utstrakt ledererfaring fra 25 år innen IT og kommunikasjonsteknologi. Anja er medlem av Agile Lean Leadership nettverket som kommunikator, trener og coach. Hun er sertifisert ALL trener og leverer kurs og coaching i Scrum, smidig lederskap og organisering alene og sammen med Christian Myrstad og Kurt Nielsen. Anja har en MBA innen internasjonalt lederskap fra Handelshøyskolen BI i Oslo, en M.Sc. i elektronikk fra universitetet i Stuttgart og en DEA i signal- og bildebehandling fra ENST Paris.

Ønsker du å samle flere ansatte til et bedriftsinternt kurs?

Finner du ikke det helt optimale kurset eller kombinasjonen av kurs? Da ordner vi det - sammen. Vi kan tilrettelegge kurs slik at de inneholder akkurat det dere har behov for. Vi kan sette opp et helt nytt kurs, eller tilpasse eksisterende kurs og materiell. Flere medarbeidere kan selvfølgelig også samles til et eget felles kurs, for maksimal effektivitet. Ta kontakt med meg for et forslag til gjennomføring og et tilbud basert på deres behov.

Nina Alfstad Sæther
Produktansvarlig kurs